NO EN Logg inn

Frontiers in Bioengineering and Biotechnology

Grunnleggende informasjon

Internasjonal tittel:

Frontiers in Bioengineering and Biotechnology

e-ISSN:

2296-4185         Periode: [2013 .. ]

Språk:

Engelsk

Utgiverland:

Sveits

URL:

https://www.frontiersin.org/journals/bioengine[..]

Forlag:

Frontiers Media S.A.

ITAR-kode:

1026007

NPI Fagfelt:

Biovitenskap

Minimumskriterier

✅ Vitenskapelig redaksjon
✅ Fagfellevurdert
✅ Internasjonal forfatterkrets
✅ Bekreftet ISSN

Åpen tilgang

 Inkludert i en publiseringsavtale:
Konsortieavtale Gyldig til 31.12.2024
Frontiers
42 Institusjoner i avtalen: Vis [+]
Akershus universitetssykehus HF
Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet
Folkehelseinstituttet
Forskningsstiftelsen Fafo
Handelshøyskolen BI
Havforskningsinstituttet
Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Østfold
Høgskulen på Vestlandet
Høyskolen Kristiania
Institutt for samfunnsforskning
Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress
NILU - Norsk institutt for luftforskning
Nofima
NORCE Norwegian Research Centre AS
Nord Universitet
Norges Geotekniske Institutt
Norges Idrettshøgskole
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Norsk institutt for bioøkonomi
Norsk institutt for naturforskning
Norsk institutt for vannforskning
Norsk Utenrikspolitisk Institutt
NUBU – Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge
OsloMet - Storbyuniversitetet
SINTEF AS
SINTEF Energi AS
SINTEF Manufacturing
SINTEF Narvik
SINTEF Ocean
Sykehuset Østfold HF
Sørlandet sykehus HF
Transportøkonomisk institutt
UiT Norges arktiske universitet
Universitetet i Agder
Universitetet i Bergen
Universitetet i Oslo
Universitetet i Stavanger
Universitetet i Sørøst-Norge
Universitetssenteret på Svalbard
Vestre Viken HF
Veterinærinstituttet
Les mer om denne avtalen på openscience.no
Plan S: Journal Checker Tool [+]

Nivåplasseringer og UH-sektorens publiseringspoeng

År Nivå Forfatterandeler Publiseringspoeng
2024 X
2023 1 6.7264 10.1916
2022 1 7.571 11.0264
2021 1 1.9229 3.3715
2020 1 2.5679 4.254
2019 1 0.4583 1.3319
2018 1 0.3333 0.7506
2017 1 0.0 0.0
2016 1 0.0 0.0
2015 1 0.5 0.5774
Offentliggjøres i mai året etter

Kommentarer

Kommentarer som gjelder oppdatering av informasjon, er kun synlig for deg og saksbehandler. Kommentarer som gjelder faglige innspill og nivå, blir offentlige.

Logg inn for å kommentere
Foreslår å endre denne til nivå 0 eller X. Bakgrunnen er at jeg nylig mottok en invitasjon til å bidra til en "high impact article collection" om biomechanics, fordi jeg angivelig er en "recognized expert", men dette er et felt jeg vet nøyaktig ingenting om. Det står at redaktøransvaret for innsendte artikler faller utelukkende på de tre som er ansvarlige for spesialutgaven, som jeg tolker som et hint om at kvalitetskontroller er litt så som så. I tillegg står det i eposten at deadline for å sende inn artikkelen er i mars 2023, mens mailen kom i slutten av april. Seriøse forlag opererer ikke på denne måten.
Hei,

Takk for innspill.
På vedtaksmøtet 16.juni besluttet vi å foreslå tidsskriftet til nivå X for fagorganet i biovitenskap. Om fagorganet er enig, setter vi tidsskriftet på nivå X frem til vedtaksmøtet i oktober, i første omgang.

Nivå X vil si at vi ønsker flere innspill fra forskere som gjerne har erfaring med tidsskriftet. En kan få uttelling for publiserte bidrag, selv om tidsskriftet står på nivå X.

Mvh.
Lena-Cecilie Linge

Direktoratet for høgare utdanning og kompetanse
Postboks 1093, 5809 Bergen
Tlf: 55 30 38 00
E-post: post@hkdir.noPersonvern

Tilgjengelighetserklæring

Informasjonskapsler

Innhold på denne siden er lisensiert under Norsk lisens for offentlige data (NLOD) Norsk lisens for offentlige data (NLOD) og Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)).

https://kanalregister.hkdir.no tilbyr informasjonskapsler for å lære mer om sine brukere. Jeg samtykker Nei takk