NO EN Login

Antioxidants

Bibliographic Information

International Title:

Antioxidants

e-ISSN:

2076-3921         Period: [2012 .. ]

Language:

English

Country of publication:

Switzerland

URL:

http://www.mdpi.com/journal/antioxidants

Publishing House:

MDPI

ITAR Code:

1029034

NPI Scientific Field:

Interdisciplinary Natural Sciences

Minimum Criteria

✅ Scientific editorial board
✅ Peer reviewed
✅ International authorship
✅ Approved ISSN

Open Access

 Included in publishing agreement :
Institutional agreement Valid until December 31 2024
MDPI
1 Institutions in Agreement: Show [+]
Universitetet i Bergen
Consortium agreement Valid until December 31 2024
MDPI
41 Institutions in Agreement: Show [+]
Akershus universitetssykehus HF
Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning
Folkehelseinstituttet
Forsvarets forskningsinstitutt
Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Molde - Vitenskapelig høgskole i logistikk
Høgskolen i Østfold
Høgskulen på Vestlandet
MF vitenskapelig høyskole for teologi, religion og samfunn
Miljødirektoratet
NIFU Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning
NILU - Norsk institutt for luftforskning
Nofima
NORCE Norwegian Research Centre AS
Norges Geotekniske Institutt
Norges Idrettshøgskole
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Norsk institutt for bioøkonomi
Norsk institutt for kulturminneforskning
Norsk institutt for naturforskning
Norsk institutt for vannforskning
Norsk Utenrikspolitisk Institutt
OsloMet - Storbyuniversitetet
SINTEF AS
SINTEF Energi AS
SINTEF Manufacturing
SINTEF Narvik
SINTEF Ocean
Sykehuset Innlandet HF
Sykehuset Østfold HF
Sørlandet sykehus HF
Transportøkonomisk institutt
UiT Norges arktiske universitet
Universitetet i Agder
Universitetet i Bergen
Universitetet i Stavanger
Universitetet i Sørøst-Norge
Universitetssenteret på Svalbard
Vestlandsforsking
Vestre Viken HF
Veterinærinstituttet
Read more about this publishing agreement on openscience.no
Plan S: Journal Checker Tool [+]

Scientific level placements and Norwegian HEIs publication points

Decision: 15.02.24: After a new evaluation, the journal keeps level 1.

Year Scientific Level Author Shares Publication Points
2024 1
2023 1
2022 1 1.209 3.1509
2021 1 1.3909 3.2621
2020 1 0.8393 1.532
2019 1 1.0538 1.9629
2018 1 0.0 0.0
2017 1 0.0 0.0
Published in May the following year

Comments

Comments regarding updates on the publication channel are only visible for you and the advisors. Comments regarding the scientific quality and levels will be public.

Login to comment
Dear all
As I have already one publication in this journal, the people from my university asked me for my feedback/opinion on this.
My area is Aquaculture and after looking at the few comments on this journal so far, i am afraid I cannot see any clear and solid indication that this journal is worst or better than most of the other journals, at least in my broad area, either level 1 or even level 2. As I have publications in different journals, of both levels, I can say for certain, that the review process was about the same. On the positive side, I note that the transparency of the review is higher, as the reviews are also available for the readers, so they can judge if something was 'fishy'. This is in contrast to most journals in my area, including ones from more established publishers, which I do not want to mention now. Regarding data availability, though this is indeed an important issue, again, I have to note that it is not particularly a problem for this journal, but for many other journals of level 1 or even 2, though I have already seen many papers in Antioxidants that have the proper phrasing and the availability. Of course, we could discuss the fee issue, which I do not like, as most scientists, but in my experience, this can POTENTILLY affect the review the same way, as in any other case you 'click' the option of 'open access' in hybrid journals. So unless someone can present solid figures comparing this with other journals (not necessarily Nature or Science, in which there have also been documented bad examples of publications !), the few indeed bad cases, cannot justify a generalization.
Det er fint om HK-dir kan utdype hvorfor dette useriøse tidsskriftet fortsatt gir publiseringspoeng.

Jeg er svært bekymret for utviklingen innen vitenskapelig publisering, hvor mesteparten av det som nå publiseres kun bidrar til feilinformasjon og utvanning av sannferdig vitenskap. Det må tas langt større grep for å forbedre vitenskapelig publisering og øke reproduserbarheten innen forskningen.
Hei,

Takk for kommentarer.

Dette tidsskriftet vil vi gjennomgå på vedtaksmøtet med Arbeidsutvalget for Det nasjonale publiseringsutvalget på fredag (se https://kanalregister.hkdir.no/publiseringskanaler/VedtakNiva1?dato=2023-06-16&vedtak=Alle&niva=-9&fagraad=Alle). Hva konklusjonen blir, kommer jeg tilbake til etter vedtaksmøtet.

Mvh.
Lena-Cecilie Linge
I en analyse av innhold av de uvanlig frasene "Data availability statement: Not applicable" og ”Data is contained within the article” scorer dette tidsskriftet svært høyt. Henholdvis 287 og 1131 artikler ble identifisert for å inneholde disse frasene under Data availability. Alle artiklene er publisert i perioden 2021-2023.

Flere av disse artiklene er oversiktsartikler, hvor slike fraser under Data availablity kan forsvares. Til tross for dette, er mange av de identifiserte artiklene originalartikler, hvor dette er uakseptabelet og direkte feil.

Publisering av et så stort antall artikler med disse uvanlige og uvitenskapelige frasene er mistenkelig og tyder på publisering av masseproduserte meningsløse artikler uten vitenskapelig innhold.

Redaksjonen mangler tydeligvis den nødvendige kvalitetskontrollen for å drive et seriøst tidsskrift. Videre bryter de med prinsippet om åpenhet og at data skal være tilgjengelig.

Eksempler på identifiserte artikler (doi):
10.3390/antiox11112214
10.3390/antiox12010104
10.3390/antiox11020311
10.3390/antiox11050929
10.3390/antiox11122334
10.3390/antiox10121900
10.3390/antiox11122357
10.3390/antiox12010019
10.3390/antiox10010045
10.3390/antiox11081575
10.3390/antiox10121961
10.3390/antiox10030407
10.3390/antiox11081441
10.3390/antiox10010100
10.3390/antiox11112125
10.3390/antiox10050767
10.3390/antiox10020250
10.3390/antiox12010167
10.3390/antiox11091693
10.3390/antiox11122358
10.3390/antiox10050635
10.3390/antiox11071331
10.3390/antiox10060990
10.3390/antiox11010111
10.3390/antiox10030403
10.3390/antiox11020205

Norwegian Directorate for Higher Education and Skills
Postbox 1093, 5809 Bergen
Phone: (+47) 55 30 38 00
Email: post@hkdir.noPrivacy policy

Availability statement

Cookies

Content on this site is licensed under Norwegian Licence for Open Government Data (NLOD) 2.0 Norwegian Licence for Open Government Data (NLOD) and Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) ).

https://kanalregister.hkdir.no offers cookies to learn more about their users.I concur No thanks