NO EN Logg inn

International Journal of Biological Macromolecules

Grunnleggende informasjon

Internasjonal tittel:

International Journal of Biological Macromolecules

p-ISSN:

0141-8130         Periode: [1979 .. ]

e-ISSN:

1879-0003         Periode: [ .. ]

Språk:

Engelsk

Utgiverland:

Nederland
Storbritannia

URL:

http://www.sciencedirect.com/science/journal/0[..]

Forlag:

Elsevier

ITAR-kode:

9361

NPI Fagfelt:

Biomedisin

Minimumskriterier

✅ Vitenskapelig redaksjon
✅ Fagfellevurdert
✅ Internasjonal forfatterkrets
✅ Bekreftet ISSN

Åpen tilgang

❌ Ikke indeksert i DOAJ - Sjekket 1 dag siden
 Inkludert i en publiseringsavtale:
Konsortieavtale Gyldig til 31.12.2024
Elsevier
62 Institusjoner i avtalen: Vis [+]
Akershus universitetssykehus HF
Chr. Michelsen Institute
Departementenes Sikkerhets- og Serviceorganisasjon
Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet
Folkehelseinstituttet
Forsvarets forskningsinstitutt
GRID-Arendal
Handelshøyskolen BI
Havforskningsinstituttet
Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus
Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Molde - Vitenskapelig høgskole i logistikk
Høgskolen i Østfold
Høgskulen i Volda
Høgskulen på Vestlandet
Høyskolen Kristiania
Institutt for Energiteknikk
Kreftregisteret - Institutt for populasjonsbasert kreftforskning
Lovisenberg diakonale høgskole
Meteorologisk institutt
Miljødirektoratet
Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress
NILU - Norsk institutt for luftforskning
Nofima
NORCE Norwegian Research Centre AS
Nord Universitet
Norges geologiske undersøkelse
Norges Geotekniske Institutt
Norges Handelshøyskole
Norges Idrettshøgskole
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Norges vassdrags- og energidirektorat
Norsk institutt for bioøkonomi
Norsk institutt for naturforskning
Norsk institutt for vannforskning
Norsk Polarinstitutt
NUBU – Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge
Oslo universitetssykehus HF
OsloMet - Storbyuniversitetet
RBUP Øst og Sør
RURALIS – Institutt for rural- og regionalforskning
SINTEF AS
SINTEF Energi AS
SINTEF Manufacturing
SINTEF Narvik
SINTEF Ocean
St. Olavs Hospital HF
Statens arbeidsmiljøinstitutt
Statistisk sentralbyrå
Tannhelsetjenestens kompetansesentre
Transportøkonomisk institutt
UiT Norges arktiske universitet
Universitetet i Agder
Universitetet i Bergen
Universitetet i Oslo
Universitetet i Stavanger
Universitetet i Sørøst-Norge
Universitetssenteret på Svalbard
Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Veterinærinstituttet
VID vitenskapelige høgskole
Les mer om denne avtalen på openscience.no
Plan S: Journal Checker Tool [+]

Nivåplasseringer og UH-sektorens publiseringspoeng

Vedtak: 23.01.24: Tidsskriftet settes ned til null, da tidsskriftet har vært ca. et halvt år på nivå X, uten at det er registrert innspill til fordel for tidsskriftet.

År Nivå Forfatterandeler Publiseringspoeng
2025 0
2024 1
2023 1
2022 1 1.1083 1.5035
2021 1 0.2871 1.256
2020 1 0.8333 1.3472
2019 1 0.4157 1.75
2018 1 0.0 0.0
2017 1 1.3929 2.1414
2016 1 0.75 1.1258
2015 1 0.0 0.0
2014 1 0.1667 0.1667
2013 1 0.0 0.0
2012 1 0.8 0.8
2011 1 0.0 0.0
2010 1 0.28 0.28
2009 1 0.39 0.39
2008 1 0.99 0.99
2007 1 0.0 0.0
2006 1 0.0 0.0
2005 1 0.0 0.0
2004 1 0.0 0.0
Offentliggjøres i mai året etter

Kommentarer

Kommentarer som gjelder oppdatering av informasjon, er kun synlig for deg og saksbehandler. Kommentarer som gjelder faglige innspill og nivå, blir offentlige.

Logg inn for å kommentere
I en analyse av innhold av frasen " No data was used for the research described in the article", scorer dette tidsskriftet høyt. Hele 110 artikler ble identifisert for å inneholde denne frasen under Data availability. Alle artiklene er publisert i 2022 og de fleste har tilhørighet til Kina, India og Midt-Østen (se eksempler nedenfor).

Denne uvanlige og selvmotsigende frasen (de identifiserte artiklene er i all hovedsak orginalartikler som inneholder data), og det store antallet artikler på kort tid, er mistenkelig og tyder på publisering av masseproduserte meningsløse artikler uten vitenskapelig innhold.

Problematic paper screener har identifisert 19 artikler som inneholder "tortured phrases" (meningsløst innhold) eller referanser som siterer artikler uten relevans.

https://dbrech.irit.fr/pls/apex/f?p=9999:3:::NO:::

Det viser at tidsskriftet mangler den nødvendige kvalitetskontrollen for å drive et seriøst tidsskrift. Videre bryter de med prinsippet om åpenhet og at data skal være tilgjengelig.

Eks. på artikler som ble identifsert (doi):
10.1016/j.ijbiomac.2022.07.113
10.1016/j.ijbiomac.2022.01.187
10.1016/j.ijbiomac.2022.07.149
10.1016/j.ijbiomac.2022.06.047
10.1016/j.ijbiomac.2022.03.008
10.1016/j.ijbiomac.2022.05.001
10.1016/j.ijbiomac.2022.02.047
10.1016/j.ijbiomac.2022.09.069
10.1016/j.ijbiomac.2022.10.246
10.1016/j.ijbiomac.2022.02.004
10.1016/j.ijbiomac.2022.09.206
10.1016/j.ijbiomac.2022.10.023
10.1016/j.ijbiomac.2022.07.198
10.1016/j.ijbiomac.2022.08.158
10.1016/j.ijbiomac.2022.07.157
10.1016/j.ijbiomac.2022.06.103
10.1016/j.ijbiomac.2022.11.132
10.1016/j.ijbiomac.2022.08.204
10.1016/j.ijbiomac.2022.05.112
10.1016/j.ijbiomac.2022.03.140
10.1016/j.ijbiomac.2022.09.011

Direktoratet for høgare utdanning og kompetanse
Postboks 1093, 5809 Bergen
Tlf: 55 30 38 00
E-post: post@hkdir.noPersonvern

Tilgjengelighetserklæring

Informasjonskapsler

Innhold på denne siden er lisensiert under Norsk lisens for offentlige data (NLOD) Norsk lisens for offentlige data (NLOD) og Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)).

https://kanalregister.hkdir.no tilbyr informasjonskapsler for å lære mer om sine brukere. Jeg samtykker Nei takk