NO EN Logg inn

Stem Cells International

Grunnleggende informasjon

Internasjonal tittel:

Stem Cells International

p-ISSN:

1687-966X         Periode: [2010 .. ]

e-ISSN:

1687-9678         Periode: [2010 .. ]

Språk:

Engelsk

Utgiverland:

Storbritannia

URL:

https://www.hindawi.com/journals/sci/

Forlag:

Hindawi Limited

ITAR-kode:

1029012

NPI Fagfelt:

Biovitenskap

Minimumskriterier

✅ Vitenskapelig redaksjon
✅ Fagfellevurdert
✅ Internasjonal forfatterkrets
✅ Bekreftet ISSN

Åpen tilgang

 Inkludert i en publiseringsavtale:
Konsortieavtale Gyldig til 31.12.2024
Wiley
66 Institusjoner i avtalen: Vis [+]
Akershus universitetssykehus HF
Barne-, ungdoms og familiedirektoratet
Chr. Michelsen Institute
Departementenes Sikkerhets- og Serviceorganisasjon
Diakonhjemmet sykehus
Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning
Folkehelseinstituttet
Forsvarets forskningsinstitutt
Handelshøyskolen BI
Havforskningsinstituttet
Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus
Helse Stavanger HF - Stavanger universitetssjukehus
Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Molde - Vitenskapelig høgskole i logistikk
Høgskolen i Østfold
Høgskulen i Volda
Høgskulen på Vestlandet
Høyskolen Kristiania
Institutt for samfunnsforskning
Kreftregisteret - Institutt for populasjonsbasert kreftforskning
Lovisenberg diakonale høgskole
MF vitenskapelig høyskole for teologi, religion og samfunn
Miljødirektoratet
NILU - Norsk institutt for luftforskning
Nofima
NORCE Norwegian Research Centre AS
Nord Universitet
Nordlandsforskning
Norges Geotekniske Institutt
Norges Handelshøyskole
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Norsk institutt for bioøkonomi
Norsk institutt for naturforskning
Norsk institutt for vannforskning
Norsk Polarinstitutt
NUBU – Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge
Oslo Nye Høyskole
Oslo universitetssykehus HF
OsloMet - Storbyuniversitetet
PRIO - Institutt for fredsforskning
RBUP Øst og Sør
RURALIS – Institutt for rural- og regionalforskning
SINTEF AS
SINTEF Energi AS
SINTEF Manufacturing
SINTEF Narvik
SINTEF Ocean
St. Olavs Hospital HF
Statistisk sentralbyrå
Sykehuset i Vestfold HF
Sykehuset Telemark HF
Sykehuset Østfold HF
Sørlandet sykehus HF
UiT Norges arktiske universitet
Universitetet i Agder
Universitetet i Bergen
Universitetet i Oslo
Universitetet i Stavanger
Universitetet i Sørøst-Norge
Universitetssenteret på Svalbard
Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Utdanningsdirektoratet
Vestre Viken HF
Veterinærinstituttet
VID vitenskapelige høgskole
Les mer om denne avtalen på openscience.no
Plan S: Journal Checker Tool [+]

Nivåplasseringer og UH-sektorens publiseringspoeng

Vedtak: 24.01.24: Tidsskriftet settes ned til null - ikke godkjent, da tidsskriftet har vært ca. et halvt år på nivå X, uten at det er registrert innspill til fordel for tidsskriftet.

År Nivå Forfatterandeler Publiseringspoeng
2025 0
2024 1
2023 1
2022 1 0.0 0.0
2021 1 0.3333 0.7506
2020 1 0.05 0.392
2019 1 0.9603 1.2402
2018 1 0.1905 0.7054
2017 1 0.2333 0.712
Offentliggjøres i mai året etter

Kommentarer

Kommentarer som gjelder oppdatering av informasjon, er kun synlig for deg og saksbehandler. Kommentarer som gjelder faglige innspill og nivå, blir offentlige.

Logg inn for å kommentere
Dette tidsskriftet fortsetter å pøse ut tvilsomme artikler i stort omfang.
Her er eksempler på nylig publiserte artikler som ikke har noe relevans til spesialutgavene de var publisert i:

https://pubpeer.com/publications/94C1F0F4C7BB46D3B9CE88295EE513#1
https://pubpeer.com/publications/DC8798DE4E2A27B808339BD493DC9C#1
https://pubpeer.com/publications/2BF41CA6C47BD36846B8A838E0470F#1
https://pubpeer.com/publications/F762632D941A2A10BA960DF64C4E5E#1
Publiseringskomiteen anbefaler at dette tidsskriftet listes i kategori X
I en analyse av innhold av frasen "No data were used to support this study", scorer dette tidsskriftet høyt. Tolv artikler innholder denne frasen (se eks. og oversikt nedenfor).
En gjennomgang av enkelte av disse artiklene, viser gjennomgående dårlig kvalitet (feil i tekst, data duplikasjoner, manglede statistikk etc).

Tidsskriftet fremstår som useriøst og jeg anbefaler å liste det i kategori X.

Eks:
https://downloads.hindawi.com/journals/sci/2021/3060480.pdf

Totaloversikt (doi):
10.1155/2021/3060480
10.1155/2022/3577015
10.1155/2022/4930932
10.1155/2020/8898221
10.1155/2019/8347595
10.1155/2019/5073745
10.1155/2020/8863539
10.1155/2019/8710180
10.1155/2022/7397335
10.1155/2021/6619527
10.1155/2019/7028901
10.1155/2021/2616807

Direktoratet for høgare utdanning og kompetanse
Postboks 1093, 5809 Bergen
Tlf: 55 30 38 00
E-post: post@hkdir.noPersonvern

Tilgjengelighetserklæring

Informasjonskapsler

Innhold på denne siden er lisensiert under Norsk lisens for offentlige data (NLOD) Norsk lisens for offentlige data (NLOD) og Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)).

https://kanalregister.hkdir.no tilbyr informasjonskapsler for å lære mer om sine brukere. Jeg samtykker Nei takk