NO EN Login

Energies

Bibliographic Information

International Title:

Energies

e-ISSN:

1996-1073         Period: [2008 .. ]

Language:

English

Country of publication:

Switzerland

URL:

https://www.mdpi.com/journal/energies

Publishing House:

MDPI

ITAR Code:

1017645

NPI Scientific Field:

Geosciences

Minimum Criteria

✅ Scientific editorial board
✅ Peer reviewed
✅ International authorship
✅ Approved ISSN

Open Access

 Included in publishing agreement :
Institutional agreement Valid until December 31 2024
MDPI
1 Institutions in Agreement: Show [+]
Universitetet i Bergen
Consortium agreement Valid until December 31 2024
MDPI
41 Institutions in Agreement: Show [+]
Akershus universitetssykehus HF
Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning
Folkehelseinstituttet
Forsvarets forskningsinstitutt
Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Molde - Vitenskapelig høgskole i logistikk
Høgskolen i Østfold
Høgskulen på Vestlandet
MF vitenskapelig høyskole for teologi, religion og samfunn
Miljødirektoratet
NIFU Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning
NILU - Norsk institutt for luftforskning
Nofima
NORCE Norwegian Research Centre AS
Norges Geotekniske Institutt
Norges Idrettshøgskole
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Norsk institutt for bioøkonomi
Norsk institutt for kulturminneforskning
Norsk institutt for naturforskning
Norsk institutt for vannforskning
Norsk Utenrikspolitisk Institutt
OsloMet - Storbyuniversitetet
SINTEF AS
SINTEF Energi AS
SINTEF Manufacturing
SINTEF Narvik
SINTEF Ocean
Sykehuset Innlandet HF
Sykehuset Østfold HF
Sørlandet sykehus HF
Transportøkonomisk institutt
UiT Norges arktiske universitet
Universitetet i Agder
Universitetet i Bergen
Universitetet i Stavanger
Universitetet i Sørøst-Norge
Universitetssenteret på Svalbard
Vestlandsforsking
Vestre Viken HF
Veterinærinstituttet
Read more about this publishing agreement on openscience.no
Plan S: Journal Checker Tool [+]

Scientific level placements and Norwegian HEIs publication points

Year Scientific Level Author Shares Publication Points
2024 1
2023 1 26.1196 44.9916
2022 1 54.0596 88.0614
2021 1 67.7166 103.1653
2020 1 35.1191 63.1299
2019 1 34.5962 50.133
2018 1 14.4498 25.0647
2017 1 15.5429 21.4497
2016 1 9.5833 12.2816
2015 1 4.2917 5.105
2014 1 3.0 3.0
2013 1 2.125 2.125
2012 1 2.67 2.67
2011 1 1.17 1.17
2010 1 0.25 0.25
2009 1 1.0 1.0
Published in May the following year

Comments

Comments regarding updates on the publication channel are only visible for you and the advisors. Comments regarding the scientific quality and levels will be public.

Login to comment
Energies figurerer på den såkalte Early warning journal list utarbeidet av National Science Library of the Chinese Academy of Sciences:

https://earlywarning.fenqubiao.com/#/en/early-warning-journal-list-2024

Kinesiske myndigheter ønsker ikke at deres forskere skal publisere sine artikler i tidsskrifter med et dårlig rykte. Det bør være et varsko for Publiseringsutvalget.

Videre har Anna Abalkina avdekket et nettverk hvor redaktører/gjesteredaktører samarbeider med en artikkelmølle i Russland for publisering av fabrikkerte artikler. I dette nettverket er Energies nevnt:

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/leap.1574

I desember 2021 flagget hun 21 artikler til @MDPIOpenAccess pga likheter med manuskripter som var lagt ut for salg av "International Publisher", en artikkelmølle som selger forfatterskap: http://123mi.ru/1. Ingen av disse artiklene har blitt trukket av MDPI. Tretten av disse artiklene er publisert i Energies.

For mer detaljer:
https://x.com/AbalkinaAnna/status/1775269533395345721?s=20

Problematic Paper Screener har identifisert 38 problematiske artikler, for innhold av såkalte "tortured phrases" og irrelavante referanser ("feet of clay"):
https://dbrech.irit.fr/pls/apex/f?p=9999:3:::NO:::
Takk for informasjon.
Tidsskriftet vil bli revurdert på vedtaksmøtet for nivå 1 med Arbeidsutvalget for Det nasjonale publiseringsutvalget 21.juni.

Mvh.
Lena-Cecilie Linge
Jag har nyligen fått publiserad en artikel i Energies och fick en fin upplevelse av hela processen, från första inlämning av manuskriptet tills artikeln blev publiserad. Reviewerna gav proffsiga kommentarer, samtidigt som hela Review processen var relativt snabb. Jag skulle absolut rekommendera forskare inom mitt fagfelt att publicera i Energies, speciellt med tanke på ökade krav för Open Access publicering.
Hei,

På møtet fredag 21/6, ble det vedtatt at MDPI-tidsskrifter beholder sitt nivå/godkjennes for nivå 1, men at MDPI som forlag settes ned. Vi så i tilbakemeldingene vi fikk, at mange hadde greie erfaringer med MDPI, men også at det var delte meninger om enkelte tidsskrift. Disse vil vi ta videre til de relevante fagorganene for å høre deres synspunkt.
Så takk for innspillet ditt som var til hjelp i vurderingen.
Hei,

Takk for innspill. Vi vil ta kommentaren din med i re-evalueringen vår av MDPI.
Jeg publiserte en artikkel i Energies i fjor og opplevde forlaget som profesjonelt og ryddig, og med god kvalitet på tilbakemeldingene fra fagfellevurderingen (like god som i journal i Elsevier med lignende impact factor hvor jeg har publisert tidligere). Jeg setter stort pris på at vi har et Open Access-alternativ på dette nivået i vårt fagfelt som også er tellende, og kan anbefale andre å vurdere Energies som publiseringskanal!
Hei,

På møtet fredag 21/6, ble det vedtatt at MDPI-tidsskrifter beholder sitt nivå/godkjennes for nivå 1, men at MDPI som forlag settes ned. Vi så i tilbakemeldingene vi fikk, at mange hadde greie erfaringer med MDPI, men også at det var delte meninger om enkelte tidsskrift. Disse vil vi ta videre til de relevante fagorganene for å høre deres synspunkt.
Så takk for innspillet ditt som var til hjelp i vurderingen.
Hei,

Takk for innspill. Vi vil ta det med i vurderingen når MDPI skal gjennomgås.
Hi,

I published an article with Energies and I had an overall good experience.

The publication process was professional and quite fast (which is not bad given the long times normally needed to get published). Even though the short reviewing period, I was positivey impressed by the quality of the reviews. They were thorough and focused on the topic of the paper (which is more than what I can say by many other reviews that I received from more renowned journals).

Moreover, by talking with my peers I have the impression that the journal is gaining momentum as a solid open access journal alternative to the common publication channels (Elsevier etc.). This is of importance for me given the stricter and stricter requirements towards open access publication. Having an established option will be particularly useful in the near future.

Overall, I recommend to keep Energies as an option for the Norwegian researcher.
Dear Luca,

On the meeting Friday 21/6, it was decided that MDPI will be downgraded, but that the MDPI-journals will keep their levels. This is due to the response we got, where many researchers had good or ok experience with the journals they have been involved in. However, we noticed that there were divided opinions regarding some of the journals, and these will be given to the relevant scientific panel to get their opinion.
So thank you for your feedback regarding MDPI.

Hi,

I published ab article with Energies and I had an overall good experience.

The publication process was professional and the quite fast (which is not bad given the long times normally needed to get published). Even though the short reviewing period, I was positivey impressed the quality of the reviews. They were thorough and focused on the topic of the paper (which is more than what I can say by many other reviews that I received from more renowned journals).

Moreover, by talking with my peers I have the impression that the journal is gaining momentum as a solid open access journal alternative to the common publication channels (Elsevier etc.). This is of importance for me given the stricter and stricter requirements towards open access publication. Having an established option will be particularly useful in the near future.

Overall, I recommend to keep Energies as an option for the Norwegian researcher.
Dear Luca,

Thank you for sharing your experience and thouhghts regarding publishing with "Energies". We will take your information into consideration.

Norwegian Directorate for Higher Education and Skills
Postbox 1093, 5809 Bergen
Phone: (+47) 55 30 38 00
Email: post@hkdir.noPrivacy policy

Availability statement

Cookies

Content on this site is licensed under Norwegian Licence for Open Government Data (NLOD) 2.0 Norwegian Licence for Open Government Data (NLOD) and Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) ).

https://kanalregister.hkdir.no offers cookies to learn more about their users.I concur No thanks