NO EN Login

International Immunopharmacology

Bibliographic Information

International Title:

International Immunopharmacology

p-ISSN:

1567-5769         Period: [2001 .. ]

e-ISSN:

1878-1705         Period: [2001 .. ]

Language:

English

Country of publication:

Netherlands

URL:

https://www.sciencedirect.com/journal/internat[..]

Publishing House:

Elsevier

ITAR Code:

9336

NPI Scientific Field:

Biomedicine

Minimum Criteria

✅ Scientific editorial board
✅ Peer reviewed
✅ International authorship
✅ Confirmed ISSN

Open Access

❌ Not indexed by DOAJ - Checked 0 days ago
 Included in publishing agreement :
Consortium agreement Valid until December 31 2024
Elsevier
62 Institutions in Agreement: Show [+]
Akershus universitetssykehus HF
Chr. Michelsen Institute
Departementenes Sikkerhets- og Serviceorganisasjon
Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet
Folkehelseinstituttet
Forsvarets forskningsinstitutt
GRID-Arendal
Handelshøyskolen BI
Havforskningsinstituttet
Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus
Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Molde - Vitenskapelig høgskole i logistikk
Høgskolen i Østfold
Høgskulen i Volda
Høgskulen på Vestlandet
Høyskolen Kristiania
Institutt for Energiteknikk
Kreftregisteret - Institutt for populasjonsbasert kreftforskning
Lovisenberg diakonale høgskole
Meteorologisk institutt
Miljødirektoratet
Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress
NILU - Norsk institutt for luftforskning
Nofima
NORCE Norwegian Research Centre AS
Nord Universitet
Norges geologiske undersøkelse
Norges Geotekniske Institutt
Norges Handelshøyskole
Norges Idrettshøgskole
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Norges vassdrags- og energidirektorat
Norsk institutt for bioøkonomi
Norsk institutt for naturforskning
Norsk institutt for vannforskning
Norsk Polarinstitutt
NUBU – Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge
Oslo universitetssykehus HF
OsloMet - Storbyuniversitetet
RBUP Øst og Sør
RURALIS – Institutt for rural- og regionalforskning
SINTEF AS
SINTEF Energi AS
SINTEF Manufacturing
SINTEF Narvik
SINTEF Ocean
St. Olavs Hospital HF
Statens arbeidsmiljøinstitutt
Statistisk sentralbyrå
Tannhelsetjenestens kompetansesentre
Transportøkonomisk institutt
UiT Norges arktiske universitet
Universitetet i Agder
Universitetet i Bergen
Universitetet i Oslo
Universitetet i Stavanger
Universitetet i Sørøst-Norge
Universitetssenteret på Svalbard
Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Veterinærinstituttet
VID vitenskapelige høgskole
Read more about this publishing agreement on openscience.no
Plan S: Journal Checker Tool [+]

Scientific level placements and Norwegian HEIs publication points

Decision: 23.01.24: We have downgraded the journal to level 0. After six months on level X, we have not received any feedback in benefit of the journal.

Year Scientific Level Author Shares Publication Points
2025 0
2024 1
2023 1
2022 1 0.5 0.9192
2021 1 0.0 0.0
2020 1 0.0 0.0
2019 1 0.0 0.0
2018 1 0.0 0.0
2017 1 0.0 0.0
2016 1 0.0 0.0
2015 1 0.0 0.0
2014 1 0.0 0.0
2013 1 0.0 0.0
2012 1 0.0 0.0
2011 1 0.8 0.8
2010 1 0.0 0.0
2009 1 0.51 0.51
2008 1 0.0 0.0
2007 1 0.0 0.0
2006 1 0.0 0.0
2005 1 0.0 0.0
2004 1 0.0 0.0
Published in May the following year

Comments

Comments regarding updates on the publication channel are only visible for you and the advisors. Comments regarding the scientific quality and levels will be public.

Login to comment
I en analyse av innhold av uvanlig fraser, scorer dette tidsskriftet høyt:

"No data was used for the research described in the article": 88 artikler
"The data that has been used is confidential": 27 artikler
"The authors do not have permission to share data": 7 artikler

Totalt 122 artikler ble identifisert for å inneholde en av disse frasene under Data availability. Alle artiklene er publisert i 2022 (med unntak av én artikkel) og de fleste har tilhørighet til Kina.

De uvanlige og selvmotsigende frasene (de identifiserte artiklene er i all hovedsak orginalartikler som inneholder data), og det store antallet artikler på kort tid fra en region, er mistenkelig og tyder på publisering av masseproduserte meningsløse artikler uten vitenskapelig innhold.

Tidsskriftet mangler tydeligvis den nødvendige kvalitetskontrollen for å drive et seriøst tidsskrift. Videre bryter de med prinsippet om åpenhet og at data skal være tilgjengelig.

Eks. på identifiserte artikler (doi):
10.1016/j.intimp.2022.109170
10.1016/j.intimp.2022.109413
10.1016/j.intimp.2022.109185
10.1016/j.intimp.2022.109028
10.1016/j.intimp.2022.109483
10.1016/j.intimp.2022.109249
10.1016/j.intimp.2022.109000
10.1016/j.intimp.2022.109339
10.1016/j.intimp.2022.109400
10.1016/j.intimp.2022.109401
10.1016/j.intimp.2022.109272
10.1016/j.intimp.2022.109253
10.1016/j.intimp.2022.109268
10.1016/j.intimp.2022.109146
10.1016/j.intimp.2022.109255
10.1016/j.intimp.2022.109091
10.1016/j.intimp.2022.109481

Norwegian Directorate for Higher Education and Skills
Postbox 1093, 5809 Bergen
Phone: (+47) 55 30 38 00
Email: post@hkdir.noPrivacy policy

Availability statement

Cookies

Content on this site is licensed under Norwegian Licence for Open Government Data (NLOD) 2.0 Norwegian Licence for Open Government Data (NLOD) and Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) ).

https://kanalregister.hkdir.no offers cookies to learn more about their users.I concur No thanks