NO EN Login

Water

Bibliographic Information

International Title:

Water

e-ISSN:

2073-4441         Period: [2009 .. ]

Language:

English

Country of publication:

Switzerland

URL:

http://www.mdpi.com/journal/water/about/

Publishing House:

MDPI

ITAR Code:

1019567

NPI Scientific Field:

Geosciences

Minimum Criteria

✅ Scientific editorial board
✅ Peer reviewed
✅ International authorship
✅ Confirmed ISSN

Open Access

 Included in publishing agreement :
Consortium agreement Valid until December 31 2024
MDPI
41 Institutions in Agreement: Show [+]
Akershus universitetssykehus HF
Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning
Folkehelseinstituttet
Forsvarets forskningsinstitutt
Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Molde - Vitenskapelig høgskole i logistikk
Høgskolen i Østfold
Høgskulen på Vestlandet
MF vitenskapelig høyskole for teologi, religion og samfunn
Miljødirektoratet
NIFU Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning
NILU - Norsk institutt for luftforskning
Nofima
NORCE Norwegian Research Centre AS
Norges Geotekniske Institutt
Norges Idrettshøgskole
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Norsk institutt for bioøkonomi
Norsk institutt for kulturminneforskning
Norsk institutt for naturforskning
Norsk institutt for vannforskning
Norsk Utenrikspolitisk Institutt
OsloMet - Storbyuniversitetet
SINTEF AS
SINTEF Energi AS
SINTEF Manufacturing
SINTEF Narvik
SINTEF Ocean
Sykehuset Innlandet HF
Sykehuset Østfold HF
Sørlandet sykehus HF
Transportøkonomisk institutt
UiT Norges arktiske universitet
Universitetet i Agder
Universitetet i Bergen
Universitetet i Stavanger
Universitetet i Sørøst-Norge
Universitetssenteret på Svalbard
Vestlandsforsking
Vestre Viken HF
Veterinærinstituttet
Read more about this publishing agreement on openscience.no
Plan S: Journal Checker Tool [+]

Scientific level placements and Norwegian HEIs publication points

Year Scientific Level Author Shares Publication Points
2024 1
2023 1
2022 1 10.0634 16.3202
2021 1 11.514 19.3678
2020 1 7.2147 15.1103
2019 1 9.7544 17.3294
2018 1 10.1345 15.4281
2017 1 5.6742 8.0964
2016 1 0.8833 2.0228
2015 1 1.1667 1.9807
2014 1 1.0557 1.0557
2013 1 1.0556 1.0556
2012 1 0.0 0.0
2011 1 0.0 0.0
2010 1 0.0 0.0
Published in May the following year

Comments

Comments regarding updates on the publication channel are only visible for you and the advisors. Comments regarding the scientific quality and levels will be public.

Login to comment
Water er identifisert som en av flere tidsskrifter hvor det er foregår tvilsom redaksjonell godkjenning av artikler. En oversikt over manuskripter til salgs gjennom papirmøllen Olive Fruit Academic i Kina, har vært åpent tilgjengelig (på kinesisk). På listen var det lagt ut et stort antall manuskripter ferdig for publisering i forskjellige tidsskrifter. Water var her representert med flere manuskripter.

Dette tyder på at papirmøller som f.eks Olive Fruit Academic, samarbeider med tidsskriftet for å få fabrikkerte artikler publisert.

For mer informasjon:
https://forbetterscience.com/2024/01/31/welcome-agent-cooperate-with-us/
https://web.archive.org/web/20230701015430/http://tiazin.com/post-30.html

Problematic Paper Screener har identifisert 229 problematiske artikler, hvor meningsløse fraser ("tortured phrases") og/eller irrelevante referanser ("clayfeet") går igjen:
https://dbrech.irit.fr/pls/apex/f?p=9999:3::::::
Takk for informasjon.

Tidsskriftet vil bli revurdert på vedtaksmøtet for nivå 1 med Arbeidsutvalget for Det nasjonale publiseringsutvalget 21. juni.

Mvh.
Lena-Cecilie Linge

Norwegian Directorate for Higher Education and Skills
Postbox 1093, 5809 Bergen
Phone: (+47) 55 30 38 00
Email: post@hkdir.noPrivacy policy

Availability statement

Cookies

Content on this site is licensed under Norwegian Licence for Open Government Data (NLOD) 2.0 Norwegian Licence for Open Government Data (NLOD) and Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) ).

https://kanalregister.hkdir.no offers cookies to learn more about their users.I concur No thanks