NO EN Logg inn

Journal of Nanomaterials

Grunnleggende informasjon

Internasjonal tittel:

Journal of Nanomaterials

p-ISSN:

1687-4110         Periode: [2006 .. ]

e-ISSN:

1687-4129         Periode: [2006 .. ]

Språk:

Engelsk

Utgiverland:

Storbritannia

URL:

https://www.hindawi.com/journals/jnm/

Forlag:

Hindawi Limited

ITAR-kode:

1007258

NPI Fagfelt:

Kjemi og materialteknologi

Minimumskriterier

✅ Vitenskapelig redaksjon
✅ Fagfellevurdert
✅ Internasjonal forfatterkrets
✅ Bekreftet ISSN

Åpen tilgang

❌ Ikke indeksert i DOAJ - Sjekket 0 dager siden
 Inkludert i en publiseringsavtale:
Konsortieavtale Gyldig til 31.12.2024
Wiley
66 Institusjoner i avtalen: Vis [+]
Akershus universitetssykehus HF
Barne-, ungdoms og familiedirektoratet
Chr. Michelsen Institute
Departementenes Sikkerhets- og Serviceorganisasjon
Diakonhjemmet sykehus
Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning
Folkehelseinstituttet
Forsvarets forskningsinstitutt
Handelshøyskolen BI
Havforskningsinstituttet
Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus
Helse Stavanger HF - Stavanger universitetssjukehus
Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Molde - Vitenskapelig høgskole i logistikk
Høgskolen i Østfold
Høgskulen i Volda
Høgskulen på Vestlandet
Høyskolen Kristiania
Institutt for samfunnsforskning
Kreftregisteret - Institutt for populasjonsbasert kreftforskning
Lovisenberg diakonale høgskole
MF vitenskapelig høyskole for teologi, religion og samfunn
Miljødirektoratet
NILU - Norsk institutt for luftforskning
Nofima
NORCE Norwegian Research Centre AS
Nord Universitet
Nordlandsforskning
Norges Geotekniske Institutt
Norges Handelshøyskole
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Norsk institutt for bioøkonomi
Norsk institutt for naturforskning
Norsk institutt for vannforskning
Norsk Polarinstitutt
NUBU – Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge
Oslo Nye Høyskole
Oslo universitetssykehus HF
OsloMet - Storbyuniversitetet
PRIO - Institutt for fredsforskning
RBUP Øst og Sør
RURALIS – Institutt for rural- og regionalforskning
SINTEF AS
SINTEF Energi AS
SINTEF Manufacturing
SINTEF Narvik
SINTEF Ocean
St. Olavs Hospital HF
Statistisk sentralbyrå
Sykehuset i Vestfold HF
Sykehuset Telemark HF
Sykehuset Østfold HF
Sørlandet sykehus HF
UiT Norges arktiske universitet
Universitetet i Agder
Universitetet i Bergen
Universitetet i Oslo
Universitetet i Stavanger
Universitetet i Sørøst-Norge
Universitetssenteret på Svalbard
Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Utdanningsdirektoratet
Vestre Viken HF
Veterinærinstituttet
VID vitenskapelige høgskole
Les mer om denne avtalen på openscience.no
Plan S: Journal Checker Tool [+]

Nivåplasseringer og UH-sektorens publiseringspoeng

Vedtak: 23.01.24: Tidsskriftet settes til under diskusjon (nivå X), etter råd fra publiseringskomiteen.

År Nivå Forfatterandeler Publiseringspoeng
2024 X
2023 1
2022 1 0.0 0.0
2021 1 0.0 0.0
2020 1 0.0 0.0
2019 1 0.1667 0.5307
2018 1 0.5 0.9192
2017 1 0.0 0.0
2016 1 0.2 0.5814
2015 1 0.125 0.4472
2014 1 0.0 0.0
2013 1 0.0 0.0
2012 1 0.33 0.33
2011 1 0.0 0.0
2010 1 0.0 0.0
2009 1 0.0 0.0
2008 1 0.0 0.0
2007 1 0.0 0.0
Offentliggjøres i mai året etter

Kommentarer

Kommentarer som gjelder oppdatering av informasjon, er kun synlig for deg og saksbehandler. Kommentarer som gjelder faglige innspill og nivå, blir offentlige.

Logg inn for å kommentere
Dette tidsskriftet ble nylig fjernet fra Web of Science, sammen med 18 andre tidsskrifter fra Hindawi:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1L-y_mTobxMaUsJSHltxqY2VabCsLbNkcWhAS_nbimH8/edit#gid=200666333

Kilde:
https://retractionwatch.com/2023/03/21/nearly-20-hindawi-journals-delisted-from-leading-index-amid-concerns-of-papermill-activity/

Dette er et meget dårlig tegn og jeg håper HK-dir følger opp. Håpet mitt er at HK-dir og kanalregisteret i fremtiden vil være førende, og raskere med å fjerne useriøse tidsskrifter. Problemet med useriøse tidsskrifter og forlag er et økende problem og det er behov for mer effektive virkemidler for å stanse feilinformasjon innen vitenskapelige publisering.
I en analyse av innhold av den uvanlig frasen "No data were used to support this study", ble 84 artikler identifisert for å inneholde denne frasen under Data availabilty statement i dette tidsskriftet. Stort sett alle artiklene er publisert i 2022, og det er stor ovevekt av artikler fra Kina.

Enkelte av artiklene er oversiktsartikler, hvor en slik frase under Data availablity kan forsvares. Til tross for dette, er mange av de identifiserte artiklene originalartikler, hvor dette er uakseptabelet og direkte feil.

Publisering av et så stort antall artikler med denne uvanlige og uvitenskapelige frasen på så kort tid, er mistenkelig og tyder på publisering av masseproduserte meningsløse artikler uten vitenskapelig innhold.

En rask gjennomgang av enkeltartikler gir et svært dårlig inntrykk. Eks: Et tidsskrift som presterer å publisere følgende artikkel, har ingen ting å gjøre innen vitenskapen (se spesielt Figur 1 og konklusjon): https://downloads.hindawi.com/journals/jnm/2022/2714874.pdf

Redaksjonen mangler tydeligvis den nødvendige kvalitetskontrollen for å drive et seriøst tidsskrift. Videre bryter de med prinsippet om åpenhet og at data skal være tilgjengelig.

Eksempler på identifiserte artikler med frasesøk (doi):
10.1155/2022/7880488
10.1155/2021/3973784
10.1155/2022/2940382
10.1155/2021/5586951
10.1155/2019/3257892
10.1155/2022/4761989
10.1155/2019/8384794
10.1155/2022/3650644
10.1155/2020/4072351
10.1155/2022/2714874
10.1155/2019/2875439
10.1155/2019/7328478
10.1155/2019/8125670
10.1155/2018/6192532
10.1155/2022/5094560
10.1155/2022/8637768
10.1155/2022/3760544
Problematic paper screener har identifisert 11 artikler med problematisk innhold i 2021-22.
Dette er artikler som inneholder "tortured phrasese" (meningsløst innhold) og/eller siterer artikler uten relevans. Dette er klare indikasjoner på at artiklene er fabrikerte.

Tidsskriftet mangler tydeligis nødvendig redaksjonell kvalitetskontroll.

Jeg anbefaler at tidsskriftet listes i kategori X eller 0.

Direktoratet for høgare utdanning og kompetanse
Postboks 1093, 5809 Bergen
Tlf: 55 30 38 00
E-post: post@hkdir.noPersonvern

Tilgjengelighetserklæring

Informasjonskapsler

Innhold på denne siden er lisensiert under Norsk lisens for offentlige data (NLOD) Norsk lisens for offentlige data (NLOD) og Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)).

https://kanalregister.hkdir.no tilbyr informasjonskapsler for å lære mer om sine brukere. Jeg samtykker Nei takk