NO EN Logg inn

Materials

Grunnleggende informasjon

Internasjonal tittel:

Materials

e-ISSN:

1996-1944         Periode: [2008 .. ]

Språk:

Engelsk

Utgiverland:

Sveits

URL:

http://www.mdpi.com/journal/materials/

Forlag:

MDPI

ITAR-kode:

1019510

NPI Fagfelt:

Kjemi og materialteknologi

Minimumskriterier

✅ Vitenskapelig redaksjon
✅ Fagfellevurdert
✅ Internasjonal forfatterkrets
✅ Bekreftet ISSN

Åpen tilgang

 Inkludert i en publiseringsavtale:
Institusjonsavtale Gyldig til 31.12.2024
MDPI
1 Institusjoner i avtalen: Vis [+]
Universitetet i Bergen
Plan S: Journal Checker Tool [+]

Nivåplasseringer og UH-sektorens publiseringspoeng

Vedtak: 23.01.24: Tidsskriftet settes til under diskusjon (nivå X), etter råd fra publiseringskomiteen.

År Nivå Forfatterandeler Publiseringspoeng
2024 X
2023 1
2022 1 14.4679 24.8505
2021 1 16.1957 29.356
2020 1 9.8633 18.5147
2019 1 11.1689 16.9828
2018 1 8.4484 13.6536
2017 1 3.8181 6.7458
2016 1 1.1429 1.4914
2015 1 1.0 1.0
2014 1 0.6875 0.6875
2013 1 2.0 2.0
2012 1 0.2 0.2
2011 1 0.0 0.0
2010 1 2.11 2.11
Offentliggjøres i mai året etter

Kommentarer

Kommentarer som gjelder oppdatering av informasjon, er kun synlig for deg og saksbehandler. Kommentarer som gjelder faglige innspill og nivå, blir offentlige.

Logg inn for å kommentere
Det er fint om HK-dir kan utdype hvorfor dette useriøse tidsskriftet fortsatt gir publiseringspoeng.

Jeg er svært bekymret for utviklingen innen vitenskapelig publisering, hvor mesteparten av det som nå publiseres kun bidrar til feilinformasjon og utvanning av sannferdig vitenskap. Det må tas langt større grep for å forbedre vitenskapelig publisering og øke reproduserbarheten innen forskningen.
Hei,

Takk for kommentarer.

Dette tidsskriftet vil vi gjennomgå på vedtaksmøtet med Arbeidsutvalget for Det nasjonale publiseringsutvalget på fredag (se https://kanalregister.hkdir.no/publiseringskanaler/VedtakNiva1?dato=2023-06-16&vedtak=Alle&niva=-9&fagraad=Alle). Hva konklusjonen blir, kommer jeg tilbake til etter vedtaksmøtet.

Mvh.
Lena-Cecilie Linge
MDPI fortsetter å pøse ut artikler i et omfang vi ikke har sett tidligere. I beste fall er dette lav-kvalitet forskning og vås.

Mange av artiklene publiseres i spesialutgaver. Et godt eksempel er spesialutgaven "Recyclable Materials for Ecofriendly Technology". Her er Roman Fedium gjesteredaktør, og medforfatter på hele 24 av 42 artikler.

Jeg kan ikke forstå hvordan HK-dir kan la dette narrespillet få fortsette.
I en analyse av innhold av de uvanlig frasene "Data availability statement: Not applicable" og ”Data is contained within the article” scorer dette tidsskriftet svært høyt. Henholdvis 4237 og 696 artikler ble identifisert for å inneholde denne frasen. Alle artiklene er publisert i perioden 2021-23.

Enkelte av artiklene er oversiktsartikler, hvor slike fraser under Data availablity kan forsvares. Til tross for dette, er mange av de identifiserte artiklene originalartikler, hvor dette er uakseptabelet og direkte feil.

Publisering av et så stort antall artikler med disse uvanlige og uvitenskapelige frasene i en relativ kort tidsperiode, er mistenkelig og tyder på publisering av masseproduserte meningsløse artikler uten vitenskapelig innhold. Mange av artiklene er knyttet til Kina, som har et stort problem med de såkalte papirmøllene som genererer falske artikler i stort omfang.

Artiklene jeg gjennomgikk hadde uvanlig kort peer-review, med et gjennomsnitt på 30 dager fra innsendelse til akseptering. Dette er høyst uvanlig.

Redaksjonen mangler tydeligvis den nødvendige kvalitetskontrollen for å drive et seriøst tidsskrift.
Her er det tydeligvis kvantitet som gjelder. Videre bryter de med prinsippet om åpenhet og at data skal være tilgjengelig.

Eksempler på identifiserte artikler fra frasesøk (doi):
10.3390/ma15093132
10.3390/ma15093038
10.3390/ma15238575
10.3390/ma14081825
10.3390/ma15165706
10.3390/ma15134548
10.3390/ma15041297
10.3390/ma15031166
10.3390/ma16010201
10.3390/ma16020816
10.3390/ma16010126
10.3390/ma15134652
10.3390/ma15082718
10.3390/ma15072367
10.3390/ma15103718
10.3390/ma15228147
10.3390/ma14195716

Direktoratet for høgare utdanning og kompetanse
Postboks 1093, 5809 Bergen
Tlf: 55 30 38 00
E-post: post@hkdir.noPersonvern

Tilgjengelighetserklæring

Informasjonskapsler

Innhold på denne siden er lisensiert under Norsk lisens for offentlige data (NLOD) Norsk lisens for offentlige data (NLOD) og Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)).

https://kanalregister.hkdir.no tilbyr informasjonskapsler for å lære mer om sine brukere. Jeg samtykker Nei takk