NO EN Logg inn

Journal of Applied Polymer Science

Grunnleggende informasjon

Internasjonal tittel:

Journal of Applied Polymer Science

p-ISSN:

0021-8995         Periode: [1959 .. ]

e-ISSN:

1097-4628         Periode: [ .. ]

Språk:

Engelsk

Utgiverland:

USA

URL:

https://onlinelibrary.wiley.com/journal/10974628

Forlag:

John Wiley & Sons

ITAR-kode:

9762

NPI Fagfelt:

Kjemi og materialteknologi

Minimumskriterier

✅ Vitenskapelig redaksjon
✅ Fagfellevurdert
✅ Nasjonal eller internasjonal forfatterkrets
✅ Godkjent ISSN

Åpen tilgang

❌ Ikke indeksert i DOAJ - Sjekket 0 dager siden
 Inkludert i en publiseringsavtale:
Konsortieavtale Gyldig til 31.12.2024
Wiley
66 Institusjoner i avtalen: Vis [+]
Akershus universitetssykehus HF
Barne-, ungdoms og familiedirektoratet
Chr. Michelsen Institute
Departementenes Sikkerhets- og Serviceorganisasjon
Diakonhjemmet sykehus
Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning
Folkehelseinstituttet
Forsvarets forskningsinstitutt
Handelshøyskolen BI
Havforskningsinstituttet
Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus
Helse Stavanger HF - Stavanger universitetssjukehus
Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Molde - Vitenskapelig høgskole i logistikk
Høgskolen i Østfold
Høgskulen i Volda
Høgskulen på Vestlandet
Høyskolen Kristiania
Institutt for samfunnsforskning
Kreftregisteret - Institutt for populasjonsbasert kreftforskning
Lovisenberg diakonale høgskole
MF vitenskapelig høyskole for teologi, religion og samfunn
Miljødirektoratet
NILU - Norsk institutt for luftforskning
Nofima
NORCE Norwegian Research Centre AS
Nord Universitet
Nordlandsforskning
Norges Geotekniske Institutt
Norges Handelshøyskole
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Norsk institutt for bioøkonomi
Norsk institutt for naturforskning
Norsk institutt for vannforskning
Norsk Polarinstitutt
NUBU – Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge
Oslo Nye Høyskole
Oslo universitetssykehus HF
OsloMet - Storbyuniversitetet
PRIO - Institutt for fredsforskning
RBUP Øst og Sør
RURALIS – Institutt for rural- og regionalforskning
SINTEF AS
SINTEF Energi AS
SINTEF Manufacturing
SINTEF Narvik
SINTEF Ocean
St. Olavs Hospital HF
Statistisk sentralbyrå
Sykehuset i Vestfold HF
Sykehuset Telemark HF
Sykehuset Østfold HF
Sørlandet sykehus HF
UiT Norges arktiske universitet
Universitetet i Agder
Universitetet i Bergen
Universitetet i Oslo
Universitetet i Stavanger
Universitetet i Sørøst-Norge
Universitetssenteret på Svalbard
Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Utdanningsdirektoratet
Vestre Viken HF
Veterinærinstituttet
VID vitenskapelige høgskole
Les mer om denne avtalen på openscience.no
Plan S: Journal Checker Tool [+]

Nivåplasseringer og UH-sektorens publiseringspoeng

Vedtak: 23.01.24: Tidsskriftet beholder nivå 1, etter råd fra publiseringskommiteen for kjemi og materialteknologi.

År Nivå Forfatterandeler Publiseringspoeng
2024 1
2023 1
2022 1 0.0 0.0
2021 1 0.2667 0.846
2020 1 0.75 1.9313
2019 1 0.3333 0.7506
2018 1 1.375 1.8222
2017 1 0.6 1.0991
2016 1 1.7667 3.11
2015 1 2.4583 4.2432
2014 1 2.9 2.9
2013 1 0.3333 0.3333
2012 1 1.13 1.13
2011 1 2.16 2.16
2010 1 1.81 1.81
2009 1 3.13 3.13
2008 1 0.0 0.0
2007 1 1.25 1.25
2006 1 1.98 1.98
2005 1 0.66 0.66
2004 1 0.5 0.5
Offentliggjøres i mai året etter

Kommentarer

Kommentarer som gjelder oppdatering av informasjon, er kun synlig for deg og saksbehandler. Kommentarer som gjelder faglige innspill og nivå, blir offentlige.

Logg inn for å kommentere
I en analyse av innhold av den uvanlige frasen "Research data are not shared", scorer dette tidsskriftet svært høyt. Hele 550 artikler ble identifisert for å inneholde denne frasen under Data availability. Alle artiklene er publisert i perioden 2021-2023, og det er stor overvekt av artikler fra Kina.

Publisering av et så stort antall artikler med denne uvanlig og uvitenskapelige frasen er mistenkelig og tyder på publisering av masseproduserte meningsløse artikler uten vitenskapelig innhold. Mange av artiklene er knyttet til Kina, som har et stor problem med de såkalte papirmøllene som genererer falske artikler i stort omfang.

Redaksjonen mangler tydeligvis den nødvendige kvalitetskontrollen for å drive et seriøst tidsskrift. Videre bryter de med prinsippet om åpenhet og at data skal være tilgjengelig.

Eksempler på identifiserte artikler (doi):
10.1002/app.51883
10.1002/app.53603
10.1002/app.52079
10.1002/app.51949
10.1002/app.51916
10.1002/app.53516
10.1002/app.52686
10.1002/app.52426
10.1002/app.52258
10.1002/app.51845
10.1002/app.51871
10.1002/app.53228
10.1002/app.52470
10.1002/app.51997
10.1002/app.52417
10.1002/app.51917
10.1002/app.53279
10.1002/app.52475
10.1002/app.51834
10.1002/app.51961
10.1002/app.52453
10.1002/app.52398
10.1002/app.52246

Direktoratet for høgare utdanning og kompetanse
Postboks 1093, 5809 Bergen
Tlf: 55 30 38 00
E-post: post@hkdir.noPersonvern

Tilgjengelighetserklæring

Informasjonskapsler

Innhold på denne siden er lisensiert under Norsk lisens for offentlige data (NLOD) Norsk lisens for offentlige data (NLOD) og Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)).

https://kanalregister.hkdir.no tilbyr informasjonskapsler for å lære mer om sine brukere. Jeg samtykker Nei takk