NO EN Logg inn

International Journal of Environmental Research and Public Health (IJERPH)

Grunnleggende informasjon

Internasjonal tittel:

International Journal of Environmental Research and Public Health (IJERPH)

p-ISSN:

1661-7827         Periode: [2004 .. 2009]

e-ISSN:

1660-4601         Periode: [2004 .. ]

Språk:

Engelsk

Utgiverland:

Sveits

URL:

https://www.mdpi.com/journal/ijerph

Forlag:

MDPI

ITAR-kode:

1015715

NPI Fagfelt:

Samfunnsmedisin

Minimumskriterier

✅ Vitenskapelig redaksjon
✅ Fagfellevurdert
✅ Internasjonal forfatterkrets
✅ Godkjent ISSN

Åpen tilgang

❌ Ikke indeksert i DOAJ - Sjekket 0 dager siden
 Inkludert i en publiseringsavtale:
Institusjonsavtale Gyldig til 31.12.2024
MDPI
1 Institusjoner i avtalen: Vis [+]
Universitetet i Bergen
Konsortieavtale Gyldig til 31.12.2024
MDPI
41 Institusjoner i avtalen: Vis [+]
Akershus universitetssykehus HF
Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning
Folkehelseinstituttet
Forsvarets forskningsinstitutt
Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Molde - Vitenskapelig høgskole i logistikk
Høgskolen i Østfold
Høgskulen på Vestlandet
MF vitenskapelig høyskole for teologi, religion og samfunn
Miljødirektoratet
NIFU Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning
NILU - Norsk institutt for luftforskning
Nofima
NORCE Norwegian Research Centre AS
Norges Geotekniske Institutt
Norges Idrettshøgskole
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Norsk institutt for bioøkonomi
Norsk institutt for kulturminneforskning
Norsk institutt for naturforskning
Norsk institutt for vannforskning
Norsk Utenrikspolitisk Institutt
OsloMet - Storbyuniversitetet
SINTEF AS
SINTEF Energi AS
SINTEF Manufacturing
SINTEF Narvik
SINTEF Ocean
Sykehuset Innlandet HF
Sykehuset Østfold HF
Sørlandet sykehus HF
Transportøkonomisk institutt
UiT Norges arktiske universitet
Universitetet i Agder
Universitetet i Bergen
Universitetet i Stavanger
Universitetet i Sørøst-Norge
Universitetssenteret på Svalbard
Vestlandsforsking
Vestre Viken HF
Veterinærinstituttet
Les mer om denne avtalen på openscience.no
Plan S: Journal Checker Tool [+]

Nivåplasseringer og UH-sektorens publiseringspoeng

År Nivå Forfatterandeler Publiseringspoeng
2024 1
2023 1 36.4057 61.3609
2022 1 72.7721 136.3763
2021 1 66.6084 121.4702
2020 1 41.6506 72.894
2019 1 22.5315 38.1266
2018 1 13.4176 23.1686
2017 1 7.8094 12.9268
2016 1 4.7273 6.4009
2015 1 1.4169 3.1941
2014 1 3.1666 3.1666
2013 1 3.7605 3.7605
2012 1 1.7 1.7
2011 1 0.1 0.1
2010 1 1.11 1.11
2009 1 0.83 0.83
2008 1 0.0 0.0
Offentliggjøres i mai året etter

Kommentarer

Kommentarer som gjelder oppdatering av informasjon, er kun synlig for deg og saksbehandler. Kommentarer som gjelder faglige innspill og nivå, blir offentlige.

Logg inn for å kommentere
Tidsskriftet ble også fjernet fra DOAJ 30.05.2023 med begrunnelsen "Journal not adhering to Best practice"
Tidsskriftet ble fjernet fra Web of Science sin indeks 13. februar 2023. Tidsskriftet "failed the Content Relevance criterion, highlighting publications that were deemed outside the scope of the journal, and not to do with quality of the publications," i følge https://www.mdpi.com/about/announcements/5536
Takk for innspill.

På vedtaksmøtet 16.juni besluttet vi å sende saken over til fagorganet for samfunnsmedisin for deres vurdering.

Mvh.
Lena-Cecilie Linge
Rettelse til min nest siste bekymringsmelding:
Det ene frasesøket ble dessverre ikke korrekt gjengitt.
Det korrekte frasesøket skal være "Data availability statement: not applicable".

Jeg beklager feilen.
Dette tidsskriftet ble nylig fjernet fra Web of Science, sammen med et annet MDPI tidsskrift:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1L-y_mTobxMaUsJSHltxqY2VabCsLbNkcWhAS_nbimH8/edit#gid=200666333

Kilde:
https://retractionwatch.com/2023/03/21/nearly-20-hindawi-journals-delisted-from-leading-index-amid-concerns-of-papermill-activity/

Dette er et meget dårlig tegn og jeg håper HK-dir følger opp. Håpet mitt er at HK-dir og kanalregisteret i fremtiden vil være førende, og raskere med å fjerne useriøse tidsskrifter. Problemet med useriøse tidsskrifter og forlag er et økende problem og det er behov for mer effektive
virkemidler for å stanse feilinformasjon innen vitenskapelige publisering.

I dette tilfellet kan det nevnes at dette tidskriftet i løpet av 2022 publiserte ca 20000 artikler og 700 spesialnumre. Det sier sitt.
I en analyse av innhold av de uvanlige frasene "Data availability: Not appplicable" og "Data is contained within the article", scorer dette tidsskriftet svært høyt. Henholdsvis 5542 og 256 artikler ble identifisert for å inneholde disse frasene under Data availability. Artiklene er publisert i perioden 2021-2023, og det er stor overvekt av artikler fra Kina og Midtøsten.

Det tas forbehold om at flere av de identifiserte artiklene er oversiktsartikler hvor de nevnte frasene kan forsvares, men uansett er mange av de identifiserte artiklene orginalartikler.

Publisering av et så stort antall artikler med disse uvanlige og uvitenskapelige frasene er mistenkelig og tyder på publisering av masseproduserte meningsløse artikler uten vitenskapelig innhold. Mange av artiklene er knyttet til Kina og Midtøsten, som har et stor problem med de såkalte papirmøllene som genererer falske artikler i stort omfang.

Det må også nevnes at en rask gjennomgang av enkelte artikler vitner om dårlig kvalitet. Et godt eksempel denne artikkelen:
file:///C:/Users/morte/Downloads/ijerph-20-01936-2.pdf

Her presenteres det informasjon om hvor fordelaktig det er at kjendiser formidler om sin sykdom. Her nevnes ett eksempel (Celine Dione og stiff-person syndrom), hvor det formidles feilinformasjon (det påstås at gluten-fri diett virker effektivt mot denne sykdomstilstanden).

Redaksjonen mangler tydeligvis den nødvendige kvalitetskontrollen for å drive et seriøst tidsskrift. Videre bryter de med prinsippet om åpenhet og at data skal være tilgjengelig.

Eksempler på identifiserte artikler fra frasesøk (doi):
10.3390/ijerph20021152
10.3390/ijerph192215416
10.3390/ijerph18031089
10.3390/ijerph191912206
10.3390/ijerph19052682
10.3390/ijerph18126223
10.3390/ijerph19137948
10.3390/ijerph20043198
10.3390/ijerph19105787
10.3390/ijerph191710701
10.3390/ijerph18031102
10.3390/ijerph191711064
10.3390/ijerph19138163
10.3390/ijerph18168845
10.3390/ijerph191711128
10.3390/ijerph18126615

Direktoratet for høgare utdanning og kompetanse
Postboks 1093, 5809 Bergen
Tlf: 55 30 38 00
E-post: post@hkdir.noPersonvern

Tilgjengelighetserklæring

Informasjonskapsler

Innhold på denne siden er lisensiert under Norsk lisens for offentlige data (NLOD) Norsk lisens for offentlige data (NLOD) og Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)).

https://kanalregister.hkdir.no tilbyr informasjonskapsler for å lære mer om sine brukere. Jeg samtykker Nei takk