NO EN Logg inn

Integrated Environmental Assessment and Management

Grunnleggende informasjon

Internasjonal tittel:

Integrated Environmental Assessment and Management

p-ISSN:

1551-3777         Periode: [2005 .. ]

e-ISSN:

1551-3793         Periode: [ .. ]

Språk:

Engelsk

Utgiverland:

USA

URL:

https://setac.onlinelibrary.wiley.com/journal/[..]

Forlag:

John Wiley & Sons

Utgiver:

Society of Environmental Toxicology and Chemistry (SETAC)

ITAR-kode:

1003468

NPI Fagfelt:

Tverrfaglig teknologi

Minimumskriterier

✅ Vitenskapelig redaksjon
✅ Fagfellevurdert
✅ Nasjonal eller internasjonal forfatterkrets
✅ Godkjent ISSN

Åpen tilgang

❌ Ikke indeksert i DOAJ - Sjekket 0 dager siden
 Inkludert i en publiseringsavtale:
Konsortieavtale Gyldig til 31.12.2024
Wiley
66 Institusjoner i avtalen: Vis [+]
Akershus universitetssykehus HF
Barne-, ungdoms og familiedirektoratet
Chr. Michelsen Institute
Departementenes Sikkerhets- og Serviceorganisasjon
Diakonhjemmet sykehus
Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning
Folkehelseinstituttet
Forsvarets forskningsinstitutt
Handelshøyskolen BI
Havforskningsinstituttet
Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus
Helse Stavanger HF - Stavanger universitetssjukehus
Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Molde - Vitenskapelig høgskole i logistikk
Høgskolen i Østfold
Høgskulen i Volda
Høgskulen på Vestlandet
Høyskolen Kristiania
Institutt for samfunnsforskning
Kreftregisteret - Institutt for populasjonsbasert kreftforskning
Lovisenberg diakonale høgskole
MF vitenskapelig høyskole for teologi, religion og samfunn
Miljødirektoratet
NILU - Norsk institutt for luftforskning
Nofima
NORCE Norwegian Research Centre AS
Nord Universitet
Nordlandsforskning
Norges Geotekniske Institutt
Norges Handelshøyskole
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Norsk institutt for bioøkonomi
Norsk institutt for naturforskning
Norsk institutt for vannforskning
Norsk Polarinstitutt
NUBU – Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge
Oslo Nye Høyskole
Oslo universitetssykehus HF
OsloMet - Storbyuniversitetet
PRIO - Institutt for fredsforskning
RBUP Øst og Sør
RURALIS – Institutt for rural- og regionalforskning
SINTEF AS
SINTEF Energi AS
SINTEF Manufacturing
SINTEF Narvik
SINTEF Ocean
St. Olavs Hospital HF
Statistisk sentralbyrå
Sykehuset i Vestfold HF
Sykehuset Telemark HF
Sykehuset Østfold HF
Sørlandet sykehus HF
UiT Norges arktiske universitet
Universitetet i Agder
Universitetet i Bergen
Universitetet i Oslo
Universitetet i Stavanger
Universitetet i Sørøst-Norge
Universitetssenteret på Svalbard
Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Utdanningsdirektoratet
Vestre Viken HF
Veterinærinstituttet
VID vitenskapelige høgskole
Les mer om denne avtalen på openscience.no
Plan S: Journal Checker Tool [+]

Nivåplasseringer og UH-sektorens publiseringspoeng

År Nivå Forfatterandeler Publiseringspoeng
2024 1
2023 1
2022 1 0.125 0.5814
2021 1 1.0 2.2828
2020 1 0.75 1.6826
2019 1 0.5 0.7071
2018 1 0.1468 0.769
2017 1 0.05 0.392
2016 1 2.0 2.0
2015 1 0.4259 1.8475
2014 1 0.0357 0.0357
2013 1 0.0 0.0
2012 1 0.0 0.0
2011 1 2.24 2.24
2010 1 0.5 0.5
2009 1 0.0 0.0
2008 1 0.0 0.0
2007 1 0.0 0.0
2006 1 1.0 1.0
2005 1 0.0 0.0
Offentliggjøres i mai året etter

Kommentarer

Kommentarer som gjelder oppdatering av informasjon, er kun synlig for deg og saksbehandler. Kommentarer som gjelder faglige innspill og nivå, blir offentlige.

Logg inn for å kommentere
IEAM is still a relatively new but rapidly growing, notable journal in the field of applied environmental science. IEAM’s impact factor increased from 2.23 in 2017 to 3.22 in 2018 and further to 3.44 in 2019. Thus, it has a higher impact factor than the level 2 journal Environmental Toxicology and Chemistry (IF 3.15), which is published by the same society (SETAC; (https://setac.onlinelibrary.wiley.com/journal/15513793). Therefore I propose that level 2 is now considered also for IEAM.
Hei Jannicke

Jeg vet ikke om du har fått svar på denne, eller om jeg er riktig til å svare, men ifht. forslaget ditt så er ikke Environmental Toxicology and Chemistry
IEAM is a relatively new but rapidly growing, notable journal in the field of applied environmental science. IEAM’s impact factor increased from 2.23 in 2017 to 3.22 in 2018.
The other journal published by the same society (SETAC), Environmental Toxicology and Chemistry, which is a level 2 journal, had a slightly lower IF (3.18) for 2017.
Can level 2 now be considered also for IEAM?

Direktoratet for høgare utdanning og kompetanse
Postboks 1093, 5809 Bergen
Tlf: 55 30 38 00
E-post: post@hkdir.noPersonvern

Tilgjengelighetserklæring

Informasjonskapsler

Innhold på denne siden er lisensiert under Norsk lisens for offentlige data (NLOD) Norsk lisens for offentlige data (NLOD) og Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)).

https://kanalregister.hkdir.no tilbyr informasjonskapsler for å lære mer om sine brukere. Jeg samtykker Nei takk