NO EN Logg inn

Processes

Grunnleggende informasjon

Internasjonal tittel:

Processes

e-ISSN:

2227-9717         Periode: [2013 .. ]

Språk:

Engelsk

Utgiverland:

Sveits

URL:

https://www.mdpi.com/journal/processes

Forlag:

MDPI

ITAR-kode:

1027887

NPI Fagfelt:

Kjemi og materialteknologi

Minimumskriterier

✅ Vitenskapelig redaksjon
✅ Fagfellevurdert
✅ Internasjonal forfatterkrets
✅ Bekreftet ISSN

Åpen tilgang

 Inkludert i en publiseringsavtale:
Institusjonsavtale Gyldig til 31.12.2023
MDPI
1 Institusjoner i avtalen: Vis [+]
Universitetet i Bergen
Plan S: Journal Checker Tool [+]

Nivåplasseringer og UH-sektorens publiseringspoeng

Vedtak: Ansees ikke som anbefalelsesverdig.

Nivå X vedtak: NPU mottok bekymringsmeldinger fra forskningsmiljøet som viser til at redaksjonen i tidsskriftet har trukket seg. De beskriver uenighet mellom redaksjon og forlegger om publiseringsmodell. Redaksjonen ønsker fokus på kvalitet i publiserte artikler og bidrag, men redaksjonen opplevde at utgiver ville ha fokus på rask, sitatdrevet vekst. NPU og fagkomiteen for kjemisk teknologi besluttet derfor å plassere tidsskriftet på nivå x-listen. Tidsskriftet mottok ingen kommentarer fra forskersamfunnet etter å ha ligget på nivå x i 6 måneder. I møtet 14. januar 2022 konkluderte NPU med å ikke godkjenne kanalen. Publiseringskomiteen i kjemisk teknologi stilte seg bak en slik anbefaling.

År Nivå Forfatterandeler Publiseringspoeng
2023 0
2022 0 0.0 0.0
2021 1 5.2262 6.1858
2020 1 7.2778 10.3943
2019 1 7.1417 8.9017
2018 1 2.1667 2.9807
2017 1 0.6667 1.0614
2016 1 1.0 1.0
Offentliggjøres i mai året etter

Kommentarer

Kommentarer som gjelder oppdatering av informasjon, er kun synlig for deg og saksbehandler. Kommentarer som gjelder faglige innspill og nivå, blir offentlige.

Logg inn for å kommentere
Jeg har vært både forfatter, gjesteeditor og reviewer for dette tidsskriftet og oppfatter journalen som verdig nivå 1. Det oppfordres til raske revisjoner av manuskriptene, men min opplevelse er at man både som forfatter og reviewer kan få lengre tid enn det som foreslås dersom det er nødvendig for å sikre kvaliteten i resultatene. Ellers vil jeg trekke frem at dette med muligheten for rask publisering er svært fordelaktig spesielt for yngre forskere.
Hei,

Takk for informasjon.
Tidsskriftet ble satt ned etter dialog med fagutvalget, da vi ikke fikk tilbakemeldinger på tidsskriftet innen vedtaksmøtet 14.januar.

Mvh.
Lena-Cecilie Linge
Jeg har nettopp vært med som editor på en spesialutgave. Jeg oppfatter journalen som verdig nivå 1, men kvaliteten kan kanksje variere med ulike gjesteeditorer.
Hei,

Takk for tilbakemelding.
Vi valgte å sette tidsskriftet ned i samråd med fagutvalget, da vi ikke mottok kommentarer på dette tidsskriftet innen vedtaksmøtet 14.januar.

Mvh.
Lena-Cecilie Linge
Jeg kjenner en del til dette tidsskriftet og jeg kjenner til problemene som den opprinnelig redaktøren (Michael Henson) har påtalt.
Det er ikke noe topp-tidsskrift, men sammenlignet med andre tidsskrifter (og konferanseproceedings) jeg kjenner som er på nivå 1, vil jeg likevel si at det er OK at dette er på nivå 1.
Så vidt jeg kan se har tidsskriftet bra review på det som sendes inn.
Hei,

Takk for kommentar.
Da vi ikke mottok kommentarer på dette tidsskriftet innen vedtaksmøtet 14.januar, ble det bestemt at tidsskriftet settes til nivå 0, etter dialog med fagorganet.

Mvh.
Lena-Cecilie Linge
Jeg er altså Sigurd Skogestad ved Institutt for kjemisk prosessteknologi. NTNU
Jeg vil mene at man skal være forsiktig med å se på denne typen uenighet om publiseringsmodell som noe som skal utløse nulling. Både en prestisje-drevet publiseringsmodell og en modell som publiserer forskning som er god nok (terskelmodellen), må være akseptable. Og om redaksjon og eier er uenig om modellen er det ganske logisk at redaksjonen må gå - eiere skal jo kunne sette slike premisser for sin virksomhet. De fleste mega-journals driver etter terskelmodellen, uten at det impliserer at tidsskriftene er dårlige per se. PLOS som utgiver har PLOS One som utgir etter terskelmodellen, og en rekke spesialiserte tidsskrift som utgir etter prestisjemodellen (de fleste på nivå 2). Om terskelverdiene settes for lavt er en annen ting, det må kunne medføre nulling.

Direktoratet for høgare utdanning og kompetanse
Postboks 1093, 5809 Bergen
Tlf: 55 30 38 00
E-post: post@hkdir.noPersonvern

Tilgjengelighetserklæring

Informasjonskapsler

Innhold på denne siden er lisensiert under Norsk lisens for offentlige data (NLOD) Norsk lisens for offentlige data (NLOD) og Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)).

https://kanalregister.hkdir.no tilbyr informasjonskapsler for å lære mer om sine brukere. Jeg samtykker Nei takk