NO EN Logg inn

Remote Sensing

Grunnleggende informasjon

Internasjonal tittel:

Remote Sensing

e-ISSN:

2072-4292         Periode: [2009 .. ]

Språk:

Engelsk

Utgiverland:

Sveits

URL:

http://www.mdpi.com/journal/remotesensing/index

Forlag:

MDPI

ITAR-kode:

1019122

NPI Fagfelt:

Geofag

Kriterier

✅ Vitenskapelig redaksjon
✅ Fagfellevurdert
✅ Internasjonal forfatterkrets
✅ Bekreftet ISSN

Åpen tilgang

I perioden 29.04.2022 - 04.05.2022 har enkelte tidsskrift hatt feil for DOAJ og Sherpa Romeo.

❌ Ingen kjent publiseringsavtale
Plan S: Journal Checker Tool [+]

Nivåplasseringer og UH-sektorens publiseringspoeng

Nivå X vedtak: NPU har mottatt bekymringsmelding fra forskningsmiljøet vedørende tidsskriftets praksis. Forsker er blant annet kontaktet av tidsskriftet for å bidra, selv om tidsskriftets scope er langt utenfor dennes spesialfelt. NPU har i samarbeid med Nasjonalt publiseringsutvalg i MNT-fag derfor besluttet at vi ønsker innspill fra forskermiljøet gjennom å plassere tidsskriftet på nivå x-listen.

År Nivå Forfatterandeler Publiseringspoeng
2022 X
2021 1
2020 1 8.5409 19.6899
2019 1 11.4623 22.4934
2018 1 8.3718 13.5805
2017 1 9.5024 14.2027
2016 1 7.0952 11.4073
2015 1 5.6571 6.0886
2014 1 2.25 2.25
2013 1 0.2222 0.2222
2012 1 1.56 1.56
2011 1 0.0 0.0
2010 1 0.0 0.0
Offentliggjøres i mai året etter

Kommentarer

Kommentarer som gjelder oppdatering av informasjon, er kun synlig for deg og saksbehandler. Kommentarer som gjelder faglige innspill og nivå, blir offentlige.

Logg inn for å kommentere
My experience with "Remote Sensing" is positive. Two thorough reviews were written by anonymous reviewers and published along with the article. The acceptance rate of 50% is lower than on other journals that I consider for similar submissions. The journal has an excellent reputation in the field.
Dear Madam / SIr,

I have very positive experience with the MPDI journal Remote Sensing. The articles undergo a rigorous review process involving at least 3 reviewers and sometimes 4 reviewers. The submitted papers to this journal by myself were several times rejected based on the peer-review process, so this does not confirm the statement that the rejections are very rare in this journal. Moreover, it has a high impact on the papers in the Remote Sensing community (impact factor is around 4,5 and continuously increasing). Therefore, I would appreciate it if you reassign its level after consideration.

Best regards,
Olena Dubovyk
I actually would agree with the previous comments and will recommend moving it to Level 2 (and absolutely not to Level X or Level 0).

Olena Dubovyk
Jeg fikk en invitasjon fra dette tidsskriftet til å bidra med en artikkel i en Special Issue, "based on [my] expertise in this field". Saken er at jeg har ingen ide om hverken dette tidsskriftet selv definerer som "Scope", eller om temaet for nevnte Special Issue. Invitasjon kom i sammenheng med en artikkel om cold pressure welding, og jeg er rimelig sikker på at den var ikke ment for en person med samme navn som jobber med fjernmåling. Selv om jeg ikke har prøvd å sende inn en artikkel, vurderer jeg en tidsskrift som sender slike invitasjoner til personer som ikke jobber i fagområdet og aldri har publisert i den nevnte sammenheng som en kandidat for Nivå X.
Hei igjen,

Vi vurderte tidsskriftet på nytt på møtet med Publiseringsutvalget 14.januar. Vi konkluderte med å foreslå for fagorganet å sette det på nivå X.

X signaliserer at vi har mottatt bekymringer om tidsskriftets faglige kvalitet og at vi ønsker innspill. Så lenge tidsskriftet står på nivå X, vil nivået den hadde før den ble plassert på X, være det tellende nivået. Før vi setter kanaler på nivå X, og før vi tar kanaler tilbake fra nivå X til nivå 1 eller 0, skal det innom relevant fagorgan for godkjennelse.

Vi venter på tilbakemelding fra fagfeltet om de er enig i at tidsskriftet skal settes på nivå X. Inntil videre beholder derfor tidsskriftet nivå, men vi har den under oppsyn til neste vedtaksmøte.

Mvh,
Lena-Cecilie Linge
Hei,

Takk for innspill.
Vi gjennomgår tidsskriftet på nytt og tar det opp på neste vedtaksmøte.

Mvh.
Lena-Cecilie Linge
Publiseringkomiteen diskuterte dette tidsskriftet i 2019 og det var stort flertall for å anbefale flytting av dette tidsskriftet til kategorien «Tverrfaglig naturvitenskap og medisin». Vi opprettholder denne anbefalingen i 2020.
Nasjonalt publiseringsutvalg i MNT støtter forslaget fra publiseringskomiteen i fysikk, og flytter tidsskriftet til fagfeltet tverrfaglig naturvitenskap og medisin fra og med 2022.
At NERSC we would like to recommend that Remote Sensing is moved to Level 2. It has high visibility (CiteScore of 6.1), while the Impact Factor has improved to 4.509 (2019), with a 5 year impact factor of 5.001. It is a full open access journal with short publication times.
Remote Sensing er en DOAJ journal med økende bruk innen norsk og internasjonal fjernmålingsforskning. Journalen bør vurderes til Nivå 2.
With the significant quick increase in impact factor of this journal, I propose consideration of the journal to be a Level 2 journal.

Direktoratet for høgare utdanning og kompetanse
Postboks 1093, 5809 Bergen
Tlf: 55 30 38 00
E-post: post@hkdir.no

Register over vitenskapelige publiseringskanaler innhenter opplysninger fra andre informasjonskilder og registre for å berike informasjonen. Vi ønsker å holde registeret oppdatert med så riktige data som mulig, men vi frasier oss alt ansvar dersom man finner at oppgitte informasjonen fra andre kilder er feil eller utdatert.