NO EN Login

Biomedical Signal Processing and Control

Bibliographic Information

International Title:

Biomedical Signal Processing and Control

p-ISSN:

1746-8094         Period: [2006 .. ]

e-ISSN:

1746-8108         Period: [2006 .. ]

Language:

English

Country of publication:

United Kingdom

URL:

http://www.sciencedirect.com/science/journal/1[..]

Publishing House:

Elsevier

ITAR Code:

1025511

NPI Scientific Field:

Biomedicine

Minimum Criteria

✅ Scientific editorial board
✅ Peer reviewed
✅ International authorship
✅ Approved ISSN

Open Access

❌ Not indexed by DOAJ - Checked 2 days ago
 Included in publishing agreement :
Consortium agreement Valid until December 31 2024
Elsevier
62 Institutions in Agreement: Show [+]
Akershus universitetssykehus HF
Chr. Michelsen Institute
Departementenes Sikkerhets- og Serviceorganisasjon
Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet
Folkehelseinstituttet
Forsvarets forskningsinstitutt
GRID-Arendal
Handelshøyskolen BI
Havforskningsinstituttet
Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus
Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Molde - Vitenskapelig høgskole i logistikk
Høgskolen i Østfold
Høgskulen i Volda
Høgskulen på Vestlandet
Høyskolen Kristiania
Institutt for Energiteknikk
Kreftregisteret - Institutt for populasjonsbasert kreftforskning
Lovisenberg diakonale høgskole
Meteorologisk institutt
Miljødirektoratet
Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress
NILU - Norsk institutt for luftforskning
Nofima
NORCE Norwegian Research Centre AS
Nord Universitet
Norges geologiske undersøkelse
Norges Geotekniske Institutt
Norges Handelshøyskole
Norges Idrettshøgskole
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Norges vassdrags- og energidirektorat
Norsk institutt for bioøkonomi
Norsk institutt for naturforskning
Norsk institutt for vannforskning
Norsk Polarinstitutt
NUBU – Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge
Oslo universitetssykehus HF
OsloMet - Storbyuniversitetet
RBUP Øst og Sør
RURALIS – Institutt for rural- og regionalforskning
SINTEF AS
SINTEF Energi AS
SINTEF Manufacturing
SINTEF Narvik
SINTEF Ocean
St. Olavs Hospital HF
Statens arbeidsmiljøinstitutt
Statistisk sentralbyrå
Tannhelsetjenestens kompetansesentre
Transportøkonomisk institutt
UiT Norges arktiske universitet
Universitetet i Agder
Universitetet i Bergen
Universitetet i Oslo
Universitetet i Stavanger
Universitetet i Sørøst-Norge
Universitetssenteret på Svalbard
Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Veterinærinstituttet
VID vitenskapelige høgskole
Read more about this publishing agreement on openscience.no
Plan S: Journal Checker Tool [+]

Scientific level placements and Norwegian HEIs publication points

Decision: 14.02.24: The journal keeps level 1. The decision is based on an evaluation by the publishing committee in biomedicine and feedback from the research community.

Year Scientific Level Author Shares Publication Points
2024 1
2023 1
2022 1 0.7 1.9819
2021 1 1.0095 1.8892
2020 1 0.5 0.7071
2019 1 0.0 0.0
2018 1 0.0 0.0
2017 1 0.3889 0.8222
2016 1 0.6667 1.501
2015 1 0.0 0.0
Published in May the following year

Comments

Comments regarding updates on the publication channel are only visible for you and the advisors. Comments regarding the scientific quality and levels will be public.

Login to comment
Resultater fra søk på nye uvanlige fraser gir grunn til ytterligere bekymring angående kvaliteten på dette tidsskriftet.

"The data that has been used is confidential" og "No data was used for the research described in the article" identifiserer henholdsvis 56 og 64 artikler. Merk at stort sett alle disse artiklene er publisert i 2023. Det er stor overvekt av artikler fra Kina og Midtøsten, som har et stort problem med produksjon av fabrikkerte artikler.

Eksempler på nye artikler som ble identifisert (doi):
10.1016/j.bspc.2022.104099
10.1016/j.bspc.2023.104635
10.1016/j.bspc.2022.104406
10.1016/j.bspc.2022.104202
10.1016/j.bspc.2022.104482
10.1016/j.bspc.2022.104242
10.1016/j.bspc.2022.104023
10.1016/j.bspc.2022.104503
10.1016/j.bspc.2023.104688
10.1016/j.bspc.2023.104719
10.1016/j.bspc.2022.104367
10.1016/j.bspc.2022.104566
10.1016/j.bspc.2022.104123
10.1016/j.bspc.2022.104030
10.1016/j.bspc.2023.104643
10.1016/j.bspc.2022.104410
10.1016/j.bspc.2022.104383
10.1016/j.bspc.2022.104480
10.1016/j.bspc.2023.104714
10.1016/j.bspc.2022.103963
10.1016/j.bspc.2022.104295
10.1016/j.bspc.2022.104152
10.1016/j.bspc.2022.104257
10.1016/j.bspc.2022.104002
10.1016/j.bspc.2022.104443
10.1016/j.bspc.2022.104241
10.1016/j.bspc.2022.104317
10.1016/j.bspc.2023.104707
10.1016/j.bspc.2023.104702
I en analyse av innhold av frasen "The authors do not have permission to share data", scorer dette tidsskriftet høyt. Hele 62 artikler ble identifisert for å inneholde denne frasen under Data availability. Alle artiklene er publisert i 2022 (23) og i all hovedsak er de fra Kina og India (vennligst se eksempler nedenfor).

Dette er mistenkelig og tyder på publisering av masseproduserte meningsløse artikler uten vitenskapelig innhold.

Tidsskriftet mangler tydeligvis den nødvendige kvalitetskontrollen for å drive et seriøst tidsskrift. Videre bryter de med prinsippet om åpenhet og at data skal være tilgjengelig.

Jeg anbefaler at tidsskrifte listes i kategori X.

Eks. på artikler med frasen "The authors do not have permission to share data" (doi):

10.1016/j.bspc.2022.104366
10.1016/j.bspc.2022.104392
10.1016/j.bspc.2022.104297
10.1016/j.bspc.2022.104385
10.1016/j.bspc.2022.104395
10.1016/j.bspc.2022.104032
10.1016/j.bspc.2022.104433
10.1016/j.bspc.2022.104048
10.1016/j.bspc.2022.104438
10.1016/j.bspc.2022.104164
10.1016/j.bspc.2022.104166
10.1016/j.bspc.2022.104176
10.1016/j.bspc.2022.104310
10.1016/j.bspc.2022.104185
10.1016/j.bspc.2022.104196
10.1016/j.bspc.2022.104121
10.1016/j.bspc.2022.104371
10.1016/j.bspc.2022.104093
10.1016/j.bspc.2022.104301
10.1016/j.bspc.2022.104354
10.1016/j.bspc.2022.104299
10.1016/j.bspc.2022.104272

Norwegian Directorate for Higher Education and Skills
Postbox 1093, 5809 Bergen
Phone: (+47) 55 30 38 00
Email: post@hkdir.noPrivacy policy

Availability statement

Cookies

Content on this site is licensed under Norwegian Licence for Open Government Data (NLOD) 2.0 Norwegian Licence for Open Government Data (NLOD) and Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) ).

https://kanalregister.hkdir.no offers cookies to learn more about their users.I concur No thanks