NO EN Login

Frontiers in Cell and Developmental Biology

Bibliographic Information

International Title:

Frontiers in Cell and Developmental Biology

e-ISSN:

2296-634X         Period: [2013 .. ]

Language:

English

Country of publication:

Switzerland

URL:

https://www.frontiersin.org/journals/cell-and-[..]

Publishing House:

Frontiers Media S.A.

ITAR Code:

1026236

NPI Scientific Field:

Biosciences

Minimum Criteria

✅ Scientific editorial board
✅ Peer reviewed
✅ International authorship
✅ Approved ISSN

Open Access

 Included in publishing agreement :
Consortium agreement Valid until December 31 2024
Frontiers
42 Institutions in Agreement: Show [+]
Akershus universitetssykehus HF
Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet
Folkehelseinstituttet
Forskningsstiftelsen Fafo
Handelshøyskolen BI
Havforskningsinstituttet
Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Østfold
Høgskulen på Vestlandet
Høyskolen Kristiania
Institutt for samfunnsforskning
Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress
NILU - Norsk institutt for luftforskning
Nofima
NORCE Norwegian Research Centre AS
Nord Universitet
Norges Geotekniske Institutt
Norges Idrettshøgskole
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Norsk institutt for bioøkonomi
Norsk institutt for naturforskning
Norsk institutt for vannforskning
Norsk Utenrikspolitisk Institutt
NUBU – Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge
OsloMet - Storbyuniversitetet
SINTEF AS
SINTEF Energi AS
SINTEF Manufacturing
SINTEF Narvik
SINTEF Ocean
Sykehuset Østfold HF
Sørlandet sykehus HF
Transportøkonomisk institutt
UiT Norges arktiske universitet
Universitetet i Agder
Universitetet i Bergen
Universitetet i Oslo
Universitetet i Stavanger
Universitetet i Sørøst-Norge
Universitetssenteret på Svalbard
Vestre Viken HF
Veterinærinstituttet
Read more about this publishing agreement on openscience.no
Plan S: Journal Checker Tool [+]

Scientific level placements and Norwegian HEIs publication points

Year Scientific Level Author Shares Publication Points
2024 1
2023 1 5.1217 6.1306
2022 1 6.2806 9.2048
2021 1 2.1687 5.4686
2020 1 5.9043 11.0322
2019 1 3.0 3.4142
2018 1 1.9544 2.777
2017 1 0.25 0.5
2016 0 0.0 0.0
2015 0 0.0 0.0
Published in May the following year

Comments

Comments regarding updates on the publication channel are only visible for you and the advisors. Comments regarding the scientific quality and levels will be public.

Login to comment
Denne artikkelen er tilstrekkelig for å karakterisere dette tidsskriftet for et søppeltidsskrift:

https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fcell.2023.1339390/full

En oversiktsartikkel hvor alle figurene er KI-generert og helt uforståelige.

At dette kan passere redaksjonen og peer-review er en skandale.
Takk for informasjon.
Jeg ser at artikkelen nå er trukket tilbake.

Vi følger opp tidsskriftet på vedtaksmøtet for nivå 1 i juni.

Mvh.
Lena-Cecilie Linge

Norwegian Directorate for Higher Education and Skills
Postbox 1093, 5809 Bergen
Phone: (+47) 55 30 38 00
Email: post@hkdir.noPrivacy policy

Availability statement

Cookies

Content on this site is licensed under Norwegian Licence for Open Government Data (NLOD) 2.0 Norwegian Licence for Open Government Data (NLOD) and Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) ).

https://kanalregister.hkdir.no offers cookies to learn more about their users.I concur No thanks