NO EN Login

Journal of Photochemistry and Photobiology A: Chemistry (JPPA)

Bibliographic Information

International Title:

Journal of Photochemistry and Photobiology A: Chemistry (JPPA)

p-ISSN:

1010-6030         Period: [1987 .. ]

e-ISSN:

1873-2666         Period: [ .. ]

Language:

English

Country of publication:

Netherlands
Switzerland

URL:

https://www.sciencedirect.com/journal/journal-[..]

Publishing House:

Elsevier

ITAR Code:

10680

NPI Scientific Field:

Biosciences

Minimum Criteria

✅ Scientific editorial board
✅ Peer reviewed
✅ Min. national authorship
✅ Confirmed ISSN

Open Access

❌ Not indexed by DOAJ - Checked 2 days ago
 Included in publishing agreement :
Consortium agreement Valid until December 31 2024
Elsevier
62 Institutions in Agreement: Show [+]
Akershus universitetssykehus HF
Chr. Michelsen Institute
Departementenes Sikkerhets- og Serviceorganisasjon
Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet
Folkehelseinstituttet
Forsvarets forskningsinstitutt
GRID-Arendal
Handelshøyskolen BI
Havforskningsinstituttet
Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus
Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Molde - Vitenskapelig høgskole i logistikk
Høgskolen i Østfold
Høgskulen i Volda
Høgskulen på Vestlandet
Høyskolen Kristiania
Institutt for Energiteknikk
Kreftregisteret - Institutt for populasjonsbasert kreftforskning
Lovisenberg diakonale høgskole
Meteorologisk institutt
Miljødirektoratet
Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress
NILU - Norsk institutt for luftforskning
Nofima
NORCE Norwegian Research Centre AS
Nord Universitet
Norges geologiske undersøkelse
Norges Geotekniske Institutt
Norges Handelshøyskole
Norges Idrettshøgskole
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Norges vassdrags- og energidirektorat
Norsk institutt for bioøkonomi
Norsk institutt for naturforskning
Norsk institutt for vannforskning
Norsk Polarinstitutt
NUBU – Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge
Oslo universitetssykehus HF
OsloMet - Storbyuniversitetet
RBUP Øst og Sør
RURALIS – Institutt for rural- og regionalforskning
SINTEF AS
SINTEF Energi AS
SINTEF Manufacturing
SINTEF Narvik
SINTEF Ocean
St. Olavs Hospital HF
Statens arbeidsmiljøinstitutt
Statistisk sentralbyrå
Tannhelsetjenestens kompetansesentre
Transportøkonomisk institutt
UiT Norges arktiske universitet
Universitetet i Agder
Universitetet i Bergen
Universitetet i Oslo
Universitetet i Stavanger
Universitetet i Sørøst-Norge
Universitetssenteret på Svalbard
Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Veterinærinstituttet
VID vitenskapelige høgskole
Read more about this publishing agreement on openscience.no
Plan S: Journal Checker Tool [+]

Scientific level placements and Norwegian HEIs publication points

Decision: 24.01.24: The journal keeps level X until next decision meeting, to let us receive new feedback on the journal that we can use as part of the evaluation.

Year Scientific Level Author Shares Publication Points
2024 X
2023 1
2022 1 0.0 0.0
2021 1 0.0 0.0
2020 1 0.25 0.6949
2019 1 0.2222 0.6789
2018 1 0.25 0.65
2017 1 0.0 0.0
2016 1 0.0 0.0
2015 1 0.0 0.0
2014 1 0.0 0.0
2013 1 0.0 0.0
2012 1 0.0 0.0
2011 1 0.0 0.0
2010 1 0.6 0.6
2009 1 0.0 0.0
2008 1 0.0 0.0
2007 1 0.0 0.0
2006 1 0.0 0.0
2005 1 0.0 0.0
2004 1 0.0 0.0
Published in May the following year

Comments

Comments regarding updates on the publication channel are only visible for you and the advisors. Comments regarding the scientific quality and levels will be public.

Login to comment
I en analyse av innhold av frasen " No data was used for the research described in the article", scorer dette tidsskriftet høyt. Hele 81 artikler ble identifisert for å inneholde denne frasen under Data availability. Alle artiklene er publisert i 2022 og de fleste har tilhørighet til Kina og Midtøsten.

Denne uvanlige og selvmotsigende frasen (de identifiserte artiklene er i all hovedsak orginalartikler som inneholder data), og det store antallet artikler på kort tid, er mistenkelig og tyder på publisering av masseproduserte meningsløse artikler uten vitenskapelig innhold.

Tidsskriftet mangler tydeligvis den nødvendige kvalitetskontrollen for å drive et seriøst tidsskrift. Videre bryter de med prinsippet om åpenhet og at data skal være tilgjengelig

Eks. på identifiserte artikler (doi):
10.1016/j.jphotochem.2022.114204
10.1016/j.jphotochem.2022.114365
10.1016/j.jphotochem.2022.114402
10.1016/j.jphotochem.2022.114230
10.1016/j.jphotochem.2022.114422
10.1016/j.jphotochem.2022.114136
10.1016/j.jphotochem.2022.114424
10.1016/j.jphotochem.2022.114227
10.1016/j.jphotochem.2022.114147
10.1016/j.jphotochem.2022.114375
10.1016/j.jphotochem.2022.114088
10.1016/j.jphotochem.2022.114308
10.1016/j.jphotochem.2022.114098
10.1016/j.jphotochem.2022.114110
10.1016/j.jphotochem.2022.114460
10.1016/j.jphotochem.2022.114213
10.1016/j.jphotochem.2022.114222
10.1016/j.jphotochem.2022.114201
10.1016/j.jphotochem.2022.114440

Norwegian Directorate for Higher Education and Skills
Postbox 1093, 5809 Bergen
Phone: (+47) 55 30 38 00
Email: post@hkdir.noPrivacy policy

Availability statement

Cookies

Content on this site is licensed under Norwegian Licence for Open Government Data (NLOD) 2.0 Norwegian Licence for Open Government Data (NLOD) and Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) ).

https://kanalregister.hkdir.no offers cookies to learn more about their users.I concur No thanks