NO EN Login

Mathematics

Bibliographic Information

International Title:

Mathematics

e-ISSN:

2227-7390         Period: [2013 .. ]

Language:

English

Country of publication:

Switzerland

URL:

https://www.mdpi.com/journal/mathematics

Publishing House:

MDPI

ITAR Code:

1028908

NPI Scientific Field:

Mathematics

Minimum Criteria

✅ Scientific editorial board
✅ Peer reviewed
✅ International authorship
✅ Confirmed ISSN

Open Access

 Included in publishing agreement :
Institutional agreement Valid until December 31 2024
MDPI
1 Institutions in Agreement: Show [+]
Universitetet i Bergen
Plan S: Journal Checker Tool [+]

Scientific level placements and Norwegian HEIs publication points

Year Scientific Level Author Shares Publication Points
2024 1
2023 1
2022 1 5.2308 8.3373
2021 1 3.375 5.7638
2020 1 2.6583 4.1447
2019 1 0.3333 0.7506
2018 1 1.75 1.8165
2017 1 1.0 1.0
Published in May the following year

Comments

Comments regarding updates on the publication channel are only visible for you and the advisors. Comments regarding the scientific quality and levels will be public.

Login to comment
For rask publiseringsprosess. Svært vidt spekter av faglige artikler, som gjør det tvilsomt om fagfellevurderingen gjøres av en fagfelle. Gir fagfeller mulighet til reduksjon av APC for senere publiseringer.
På vedtaksmøtet 16.juni besluttet vi å foreslå tidsskriftet til nivå X for fagorganet i matematikk. Om fagorganet er enig, setter vi tidsskriftet på nivå X frem til vedtaksmøtet i oktober, i første omgang.

Nivå X betyr at vi ønsker flere innspill fra forskere som gjerne har erfaring med tidsskriftet. En kan få uttelling for publiserte bidrag, selv om tidsskriftet står på nivå X.
https://predatoryreports.org/news/f/list-of-all-mdpi-predatory-publications
Hei igjen,

Takk for innspillet.

Vi vurderte tidsskriftet på nytt på møtet 14.februar. Vi vedtok at tidsskriftet blir værende på nivå 1, da vi ikke fant nok grunnlag til å sette det til null.

Dersom det er forskere etc. som har egne (negative) erfaringer med å publisere i tidsskriftet, send gjerne inn ny kommentar, så tar vi en ny vurdering.

Mvh.
Lena-Cecilie Linge
Hei,

Takk for informasjon.
Vi skal vurdere tidsskriftet på nytt 14.januar.

Mvh.
Lena-Cecilie Linge

Norwegian Directorate for Higher Education and Skills
Postbox 1093, 5809 Bergen
Phone: (+47) 55 30 38 00
Email: post@hkdir.noPrivacy policy

Availability statement

Cookies

Content on this site is licensed under Norwegian Licence for Open Government Data (NLOD) 2.0 Norwegian Licence for Open Government Data (NLOD) and Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) ).

https://kanalregister.hkdir.no offers cookies to learn more about their users.I concur No thanks