NO EN Login

BioMed Research International

Bibliographic Information

International Title:

BioMed Research International

p-ISSN:

2314-6133         Period: [2012 .. ]

e-ISSN:

2314-6141         Period: [2013 .. ]

Language:

English

Country of publication:

United Kingdom

URL:

https://www.hindawi.com/journals/bmri/

Continues:

Journal of Biomedicine and Biotechnology

Publishing House:

Hindawi Limited

ITAR Code:

1023978

NPI Scientific Field:

Biomedicine

Minimum Criteria

✅ Scientific editorial board
✅ Peer reviewed
✅ International authorship
✅ Confirmed ISSN

Open Access

❌ Not indexed by DOAJ - Checked 0 days ago
❌ Not included in any publishing agreement
Plan S: Journal Checker Tool [+]

Scientific level placements and Norwegian HEIs publication points

Decision: 23.01.24: We have downgraded the journal to level 0. After six months on level X, we have not received any feedback in benefit of the journal.

Year Scientific Level Author Shares Publication Points
2025 0
2024 1
2023 1 0.1394 0.7939
2022 1 0.05 0.325
2021 1 0.0625 0.4914
2020 1 0.4 1.2102
2019 1 1.1286 1.5168
2018 1 1.7333 3.7273
2017 1 1.3048 2.9752
2016 1 1.6381 2.6562
2015 1 4.2897 8.4905
2014 1 6.3255 6.3255
2013 1 0.725 0.725
Published in May the following year

Comments

Comments regarding updates on the publication channel are only visible for you and the advisors. Comments regarding the scientific quality and levels will be public.

Login to comment
Dette tidsskriftet ble nylig fjernet fra Web of Science, sammen med 18 andre tidsskrifter fra Hindawi:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1L-y_mTobxMaUsJSHltxqY2VabCsLbNkcWhAS_nbimH8/edit#gid=200666333

Kilde:
https://retractionwatch.com/2023/03/21/nearly-20-hindawi-journals-delisted-from-leading-index-amid-concerns-of-papermill-activity/

Dette er et meget dårlig tegn og jeg håper HK-dir følger opp. Håpet mitt er at HK-dir og kanalregisteret i fremtiden vil være førende, og raskere med å fjerne useriøse tidsskrifter. Problemet med useriøse tidsskrifter og forlag er et økende problem og det er behov for mer effektive virkemidler for å stanse feilinformasjon innen vitenskapelige publisering.
I en analyse av innhold av den uvanlige frasen "The data used to support the findings of this study are included within the article", scorer dette tidsskriftet svært høyt. Hele 894 artikler ble identifisert for å inneholde denne frasen under Data availability. Artiklene er publisert i perioden 2018-2023, og det er stor overvekt av artikler fra Kina.

Enkelte av de identifiserte artiklene er riktig nok oversiktsartikler, hvor en slik frase kan forsvares.

Publisering av et så stort antall artikler med denne uvanlige og feilaktige frasen (all data er definitivt ikke presentert, dersom studiet har vært gjennomført på en vitenskapelig korrekt måte) er mistenkelig og tyder på publisering av masseproduserte meningsløse artikler uten vitenskapelig innhold. Mange av artiklene er knyttet til Kina, som har et stor problem med de såkalte papirmøllene som genererer falske artikler i stort omfang.

Redaksjonen mangler tydeligvis den nødvendige kvalitetskontrollen for å drive et seriøst tidsskrift. Videre bryter de med prinsippet om åpenhet og at data skal være tilgjengelig.

Eksempler på identifiserte artikler (doi):
10.1155/2021/7269237
10.1155/2020/2618260
10.1155/2020/9765162
10.1155/2021/3416643
10.1155/2021/8888948
10.1155/2022/1569656
10.1155/2021/9385293
10.1155/2021/6388492
10.1155/2021/8826586
10.1155/2021/6673852
10.1155/2021/9920189
10.1155/2022/8282624
10.1155/2022/9421738
10.1155/2022/3475325
10.1155/2021/6661860
10.1155/2022/1132399
10.1155/2021/9953664
10.1155/2020/6472456
10.1155/2020/5182164
10.1155/2020/4189621
10.1155/2022/8131531
10.1155/2021/5597758
10.1155/2022/5718923
10.1155/2021/6628139
10.1155/2022/7300303
10.1155/2022/2214411
10.1155/2021/5544188
10.1155/2021/6679082
10.1155/2020/2594161
10.1155/2020/2150182
10.1155/2020/1572841
10.1155/2020/5403904
10.1155/2020/8241637
10.1155/2020/4147803
Dette tidsskriftet mangler tydeligvis elementære rutiner for vurdering av manuskripter.
Det har publisert en rekke artikler som inneholder såkalte "tortured phrases", som gjør innholdet uforståelig. Dette er en velkjent teknikk for å unngå plagiarismedeteksjon:

Se oversikt her:
https://dbrech.irit.fr/pls/apex/f?p=9999:24:::NO:::

Videre har tidsskriftet publisert en rekke artikler i spesialutgaver, hvor artiklenes innhold mangler enhver tilknytning til temaet. Eks: for spesialutgaven "Molecular Biomarkers in the Prediction, Diagnosis, and Prognosis of Neurodegenerative Diseases":

Solitaire™ Stent Thrombectomy System in the Treatment of Acute Lower-Limb Ischemia: Comparisons in Safety and Effectiveness with Conventional Catheter-Directed Thrombolysis Therapy
Biomed Research International (2022); doi: 10.1155/2022/6997221

Astragalus membranaceus and Salvia miltiorrhiza Ameliorate Hypertensive Renal Damage through lncRNA-mRNA Coexpression Network
BioMed Research International (2022); doi: 10.1155/2022/3002353

Vacuum Sealing Drainage for Primary Thoracolumbar Spondylodiscitis: A Technical Note
BioMed Research International (2022); doi: 10.1155/2022/9248972

Tidsskriftet godtar tydeligvis også at forfattere ikke vil gjøre forskningsdata tilgjengelige, eks fra Rehman AU et al., 2022; https://doi.org/10.1155/2022/7076508.

"Data Availability

The data was generated from record of the survey conducted during the field visit on hard paper; therefore, it cannot be converted into soft form to be available online."

Jeg anbefaler at dette tidsskriftet listes i kategori X.

Norwegian Directorate for Higher Education and Skills
Postbox 1093, 5809 Bergen
Phone: (+47) 55 30 38 00
Email: post@hkdir.noPrivacy policy

Availability statement

Cookies

Content on this site is licensed under Norwegian Licence for Open Government Data (NLOD) 2.0 Norwegian Licence for Open Government Data (NLOD) and Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) ).

https://kanalregister.hkdir.no offers cookies to learn more about their users.I concur No thanks