NO EN Login

Ecotoxicology and Environmental Safety

Bibliographic Information

International Title:

Ecotoxicology and Environmental Safety

p-ISSN:

0147-6513         Period: [1977 .. ]

e-ISSN:

1090-2414         Period: [ .. ]

Language:

English

Country of publication:

Netherlands

URL:

https://www.sciencedirect.com/journal/ecotoxic[..]

Publishing House:

Elsevier

ITAR Code:

8201

NPI Scientific Field:

Pharmacology and Toxicology

Criteria

✅ Scientific editorial board
✅ Peer reviewed
✅ Min. national authorship
✅ Confirmed ISSN

Open Access

 Included in publishing agreement :
Consortium agreement Valid until December 31 2024
Elsevier
49 Institutions in Agreement: Show [+]
Bergen Global, Chr. Michelsens Institutt
Departementenes Sikkerhets- og Serviceorganisasjon
Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet
Folkehelseinstituttet
Forsvarets forskningsinstitutt
GRID-Arendal
Handelshøyskolen BI
Havforskningsinstituttet
Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Molde - Vitenskapelig høgskole i logistikk
Høgskolen i Østfold
Høgskulen på Vestlandet
Høyskolen Kristiania
Institutt for Energiteknikk
Lovisenberg diakonale høgskole
Meteorologisk institutt
Miljødirektoratet
NIBIO
NILU - Stiftelsen Norsk Institutt For Luftforskning
Nofima
NORCE Norwegian Research Centre AS
Nord Universitet
Norges geologiske undersøkelse
Norges Geotekniske Institutt
Norges Handelshøyskole
Norges Idrettshøgskole - Biblioteket
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Norges vassdrags- og energidirektorat
Norsk institutt for naturforskning
Norsk institutt for vannforskning
Norsk Polarinstitutt
NUBU - Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge
OsloMet - Storbyuniversitetet
Regionsenter for barn og unges psykiske helse, helseregion Øst og Sør
SINTEF AS
Statens arbeidsmiljøinstitutt
Statistisk sentralbyrå
Tannhelsetjenestens kompetansesentre
Transportøkonomisk institutt
UiO : Universitetsbiblioteket
UiT - Norges arktiske universitet
Universitetet i Agder
Universitetet i Bergen
Universitetet i Stavanger
Universitetet i Sørøst-Norge
Universitetssenteret på Svalbard
Veterinærinstituttet
VID vitenskapelige høgskole
Read more about this publishing agreement on openscience.no
Plan S: Journal Checker Tool [+]

Scientific level placements and Norwegian HEIs publication points

Year Scientific Level Author Shares Publication Points
2024 2
2023 2
2022 2
2021 2 2.4319 12.5917
2020 2 0.5833 4.3363
2019 1 1.0972 2.9349
2018 1 1.9727 2.6018
2017 1 1.1834 1.7459
2016 1 0.4048 1.354
2015 1 0.2 0.5814
2014 1 1.081 1.081
2013 1 1.2709 1.2709
2012 1 1.02 1.02
2011 1 2.3 2.3
2010 1 0.06 0.06
2009 1 0.0 0.0
2008 1 0.6 0.6
2007 1 1.36 1.36
2006 1 0.0 0.0
2005 1 0.99 0.99
2004 1 0.5 0.5
Published in May the following year

Comments

Comments regarding updates on the publication channel are only visible for you and the advisors. Comments regarding the scientific quality and levels will be public.

Login to comment
I en analyse av innhold av frasen " No data was used for the research described in the article", scorer dette tidsskriftet høyt. Hele 88 artikler ble identifisert for å inneholde denne frasen under Data availability. Alle artiklene er publisert i 2022 og de fleste har tilhørighet til Kina.

Denne uvanlige og selvmotsigende frasen (de identifiserte artiklene er i all hovedsak orginalartikler som inneholder data), og det store antallet artikler på kort tid, er mistenkelig og tyder på publisering av masseproduserte meningsløse artikler uten vitenskapelig innhold.

Tidsskriftet mangler tydeligvis den nødvendige kvalitetskontrollen for å drive et seriøst tidsskrift. Videre bryter de med prinsippet om åpenhet og at data skal være tilgjengelig.

Eks. på identifiserte artikler (doi):
10.1016/j.ecoenv.2022.114389
10.1016/j.ecoenv.2022.114259
10.1016/j.ecoenv.2022.114240
10.1016/j.ecoenv.2022.114393
10.1016/j.ecoenv.2022.114246
10.1016/j.ecoenv.2022.114170
10.1016/j.ecoenv.2022.114165
10.1016/j.ecoenv.2022.114073
10.1016/j.ecoenv.2022.114226
10.1016/j.ecoenv.2022.114206
10.1016/j.ecoenv.2022.114016
10.1016/j.ecoenv.2022.114324
10.1016/j.ecoenv.2022.113959
10.1016/j.ecoenv.2022.114369
10.1016/j.ecoenv.2022.114288
10.1016/j.ecoenv.2022.114232
10.1016/j.ecoenv.2022.113918
10.1016/j.ecoenv.2022.113973
10.1016/j.ecoenv.2022.113925
10.1016/j.ecoenv.2022.114302
10.1016/j.ecoenv.2022.114199
10.1016/j.ecoenv.2022.114295
10.1016/j.ecoenv.2022.114007
10.1016/j.ecoenv.2022.114301
10.1016/j.ecoenv.2022.114348
10.1016/j.ecoenv.2022.113968
10.1016/j.ecoenv.2022.114120
10.1016/j.ecoenv.2022.113976
10.1016/j.ecoenv.2022.114350
10.1016/j.ecoenv.2022.114277
Foreslå endring til nivå 2, som i DK. Journal har veldig sammenlignbare resultater som e.g. nivå 2 tidskrift Aquatic Toxicology, ift sitering (1.449 mot 1.23 i Aq Tox), IF (3.97 mot 3.88 i Aq Tox).
Takk for godt innspill. Fagkomiteen har diskutert forslaget og har gleden av å meddele at vi støtter forslaget. Endelig avgjørelse tas av Det nasjonale publiseringsutvalget. Mvh Hedvig Nordeng, Ketil Hylland, Ane Gedde-Dahl, Trond V Hansen, Gøril Flaten (fagkomiteen for Farmasi, Farmakologi og Toksikologi)
Takk for godt innspill. Fagkomiteen har diskutert forslaget og har gleden av å meddele at vi støtter forslaget. Endelig avgjørelse tas av Det nasjonale publiseringsutvalget. Mvh Hedvig Nordeng, Ketil Hylland, Ane Gedde-Dahl, Trond V Hansen (fagkomiteen for Farmasi, Farmakologi og Toksikologi)

Norwegian Directorate for Higher Education and Skills
Postbox 1093, 5809 Bergen
Phone: (+47) 55 30 38 00
Email: post@hkdir.noPrivacy policy

Availability statement

Cookies

The Norwegian Register for Scientific Journals, Series and Publishers collects information from other sources and registers. We will endeavour to keep the information up to date and accurate, but we do not accept any liability in relation to any errors or outdated data.

https://kanalregister.hkdir.no offers cookies to learn more about their users.I concur No thanks