NO EN Logg inn

Cell Cycle

Grunnleggende informasjon

Internasjonal tittel:

Cell Cycle

p-ISSN:

1538-4101         Periode: [2002 .. ]

e-ISSN:

1551-4005         Periode: [2002 .. ]

Språk:

Engelsk

Utgiverland:

USA

URL:

https://www.tandfonline.com/journals/kccy20

Forlag:

Taylor & Francis

ITAR-kode:

1000041

NPI Fagfelt:

Biomedisin

Kriterier

✅ Vitenskapelig redaksjon
✅ Fagfellevurdert
✅ Nasjonal eller internasjonal forfatterkrets
✅ Bekreftet ISSN

Åpen tilgang

❌ Ikke indeksert i DOAJ - Sjekket 0 dager siden
❌ Ingen kjent publiseringsavtale
Plan S: Journal Checker Tool [+]

Nivåplasseringer og UH-sektorens publiseringspoeng

Nivå X vedtak: NPU har mottatt bekymringsmeldinger på tidsskriftet. I overenstemmelse med fagkomiteen i biomedisin har vi besluttet å sette tidsskriftet til nivå x for å få innspill fra forskersamfunnet.

År Nivå Forfatterandeler Publiseringspoeng
2023 X
2022 1
2021 1 0.0 0.0
2020 2 0.0 0.0
2019 2 1.1429 5.8018
2018 2 1.0 3.0
2017 2 0.8125 2.5584
2016 2 2.0833 7.3574
2015 2 3.2955 8.8036
2014 1 1.5417 1.5417
2013 1 0.0 0.0
2012 1 0.0 0.0
2011 1 0.5 0.5
2010 1 0.13 0.13
2009 1 0.5 0.5
2008 1 0.5 0.5
2007 1 0.0 0.0
2006 1 0.33 0.33
2005 1 0.0 0.0
2004 1 0.0 0.0
Offentliggjøres i mai året etter

Kommentarer

Kommentarer som gjelder oppdatering av informasjon, er kun synlig for deg og saksbehandler. Kommentarer som gjelder faglige innspill og nivå, blir offentlige.

Logg inn for å kommentere
Cell cycle fremstår som en kanal for massepublisering av artikler fra Kina.
En gjennomgang av artikler publisert i 2019-2020 viser en urovekkende stor
andel artikler som inneholder helt klare manipulering. Alle tegn tyder på at
de såkalte papirmøllene fra Kina står bak mange av artiklene som er publisert
i dette tidsskriftet.

Vi opplever at Taylor & Francis viser liten interesse i å følge opp bekymringsmeldinger.
Riktignok har de trukket en rekke falsifiserte artikler som vi har meldt fra om, men de bruker
alt for lang tid (gjerne to år) på å trekke helt åpenbare falsifiseringer.

Mange av de bekymringsmeldingene vi sendte i begynnelsen av 2020 er ennå ikke besvart og
artiklene siteres (av forskere fra Kina).

Her en noen eksempler på helt åpenbare falsifiseringer som ikke er fulgt opp:
https://pubpeer.com/publications/CA951238F4AC70A418AA19FFCCEABC
https://pubpeer.com/publications/E4F816110ACCEF8569450E4DA42A53
https://pubpeer.com/publications/9BD08A2CFEE39A69279E26FAF09CBC
https://pubpeer.com/publications/495734D439B5A0305CDD8687F12100
https://pubpeer.com/publications/650A996D15071EBA1A9E996D3035E5
https://pubpeer.com/publications/E8660288FC53BE853559D99ED62276
https://pubpeer.com/publications/BF17B9C1AF518BE38401E3B67C4422
https://pubpeer.com/publications/84B46BB4B7FC9CE03B54F622A82A29
https://pubpeer.com/publications/8F8EE348726CF79644EA4A21019D84
https://pubpeer.com/publications/7D2D822B2428D69E7434E02E6CD55C
https://pubpeer.com/publications/E5E3C323C1AEF7EFB436296881097B
https://pubpeer.com/publications/31B6F908529D26C0806CB115344791
https://pubpeer.com/publications/7353CDA6727E966390367AE2BED50C
https://pubpeer.com/publications/C08955ED47F824A37E7301B6D65C86
https://pubpeer.com/publications/19B92FEDF38942B24465A730710D34

Jeg anbefaler at Cell Cycle ikke lenger listes som et nivå 0 eller 1 tidsskrift.
Er besluttet til Nivå 1
Er vedtatt flyttet i 2021
Foreslås flyttet ned fra nivå 2 til nivå 1: IF på 3.5 I dag , og har hatt en nedadgående trend de senere år. Rangert på laveste nivå i Danmark og Finland. SNIP 0.79

Direktoratet for høgare utdanning og kompetanse
Postboks 1093, 5809 Bergen
Tlf: 55 30 38 00
E-post: post@hkdir.noPersonvern

Tilgjengelighetserklæring

Informasjonskapsler

Register over vitenskapelige publiseringskanaler innhenter opplysninger fra andre informasjonskilder og registre for å berike informasjonen. Vi ønsker å holde registeret oppdatert med så riktige data som mulig, men vi frasier oss alt ansvar dersom man finner at oppgitte informasjonen fra andre kilder er feil eller utdatert.

https://kanalregister.hkdir.no tilbyr informasjonskapsler for å lære mer om sine brukere. Jeg samtykker Nei takk