NO EN Logg inn

Viruses

Grunnleggende informasjon

Internasjonal tittel:

Viruses

e-ISSN:

1999-4915         Periode: [1999 .. ]

Språk:

Engelsk

Utgiverland:

Sveits

URL:

http://www.mdpi.com/journal/viruses

Forlag:

MDPI

ITAR-kode:

1019444

NPI Fagfelt:

Biomedisin

Kriterier

✅ Vitenskapelig redaksjon
✅ Fagfellevurdert
✅ Internasjonal forfatterkrets
✅ Bekreftet ISSN

Åpen tilgang

 Inkludert i en publiseringsavtale:
Institusjonsavtale Gyldig til 31.12.2023
MDPI
1 Institusjoner i avtalen: Vis [+]
Universitetet i Bergen
Konsortieavtale Gyldig til 31.05.2023
Multidisciplinary Digital Publishing Institute (MDPI)
36 Institusjoner i avtalen: Vis [+]
Bergen arkitekthøgskole
Folkehelseinstituttet
Forsvarets forskningsinstitutt
Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Østfold
Høgskulen på Vestlandet
MF vitenskapelig høyskole for teologi, religion og samfunn
Miljødirektoratet
NIBIO
NIFU Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning
NILU - Stiftelsen Norsk Institutt For Luftforskning
Nofima
NORCE Norwegian Research Centre AS
Nordlandsforskning
Norges Geotekniske Institutt
Norges Handelshøyskole
Norges Idrettshøgskole - Biblioteket
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Norsk institutt for naturforskning
Norsk institutt for vannforskning
Norsk Utenrikspolitisk Institutt
OsloMet - Storbyuniversitetet
SINTEF AS
Sykehuset Innlandet HF
Sykehuset Østfold HF
Sørlandet sykehus HF
Transportøkonomisk institutt
UiT - Norges arktiske universitet
Universitetet i Agder
Universitetet i Bergen
Universitetet i Stavanger
Universitetet i Sørøst-Norge
Vestlandsforsking
Vestre Viken HF
Veterinærinstituttet
VID vitenskapelige høgskole
Plan S: Journal Checker Tool [+]

Nivåplasseringer og UH-sektorens publiseringspoeng

Nivå X vedtak: NPU har mottatt bekymringsmeldinger på tidsskriftet. I overenstemmelse med fagkomiteen i biomedisin har vi besluttet å sette tidsskriftet til nivå x for å få innspill fra forskersamfunnet.

År Nivå Forfatterandeler Publiseringspoeng
2023 X
2022 1
2021 1 3.6662 8.8956
2020 1 3.9173 6.1128
2019 1 6.3123 10.9768
2018 1 4.2738 6.0626
2017 1 3.6995 6.8432
2016 1 3.3 4.3585
2015 1 4.45 4.9275
2014 1 0.3 0.3
2013 1 0.0 0.0
2012 1 0.2 0.2
2011 1 0.0 0.0
2010 1 0.0 0.0
Offentliggjøres i mai året etter

Kommentarer

Kommentarer som gjelder oppdatering av informasjon, er kun synlig for deg og saksbehandler. Kommentarer som gjelder faglige innspill og nivå, blir offentlige.

Logg inn for å kommentere
Høy APC (2200CHF), kort review-process.
Hei igjen,

Takk for innspillet.

Vi vurderte tidsskriftet på nytt på møtet 14.februar. Vi vedtok at tidsskriftet blir værende på nivå 1, da vi ikke fant nok grunnlag til å sette det til null.

Dersom det er forskere etc. som har egne (negative) erfaringer med å publisere i tidsskriftet, send gjerne inn ny kommentar, så tar vi en ny vurdering.

Mvh.
Lena-Cecilie Linge

Direktoratet for høgare utdanning og kompetanse
Postboks 1093, 5809 Bergen
Tlf: 55 30 38 00
E-post: post@hkdir.noPersonvern

Tilgjengelighetserklæring

Informasjonskapsler

Register over vitenskapelige publiseringskanaler innhenter opplysninger fra andre informasjonskilder og registre for å berike informasjonen. Vi ønsker å holde registeret oppdatert med så riktige data som mulig, men vi frasier oss alt ansvar dersom man finner at oppgitte informasjonen fra andre kilder er feil eller utdatert.

https://kanalregister.hkdir.no tilbyr informasjonskapsler for å lære mer om sine brukere. Jeg samtykker Nei takk