NO EN Login

Journal of Robotics

Bibliographic Information

International Title:

Journal of Robotics

p-ISSN:

1687-9600         Period: [2009 .. ]

e-ISSN:

1687-9619         Period: [2009 .. ]

Language:

English

Country of publication:

United Kingdom

URL:

https://www.hindawi.com/journals/jr/

Publishing House:

Hindawi Limited

ITAR Code:

1021192

NPI Scientific Field:

Construction Engineering

Minimum Criteria

✅ Scientific editorial board
✅ Peer reviewed
✅ International authorship
✅ Confirmed ISSN

Open Access

❌ Not included in any publishing agreement
Plan S: Journal Checker Tool [+]

Scientific level placements and Norwegian HEIs publication points

Decision: 23.01.24: Tidsskriftet settes ned til null basert på en samlet vurdering av tidsskriftet.

Year Scientific Level Author Shares Publication Points
2024 0
2023 1 0.0 0.0
2022 1 0.0 0.0
2021 1 0.0 0.0
2020 1 0.0 0.0
2019 1 0.0 0.0
2018 1 0.0 0.0
2017 1 0.0 0.0
2016 1 0.0 0.0
2015 1 0.0 0.0
2014 1 0.0 0.0
2013 1 0.0 0.0
2012 1 0.0 0.0
2011 1 0.0 0.0
Published in May the following year

Comments

Comments regarding updates on the publication channel are only visible for you and the advisors. Comments regarding the scientific quality and levels will be public.

Login to comment
Dette tidsskriftet er tydeligvis infiltrert av artikkelmøller som produserer fabrikkerte og falsifiserte artikler. En rekke nylig publiserte artikler (i spesialnumre) ble annulert av tidsskriftet. Innholdet i disse artiklene og andre som ennå ikke er trukket, vitner om en total mangel på redaksjonell kontroll. Her publiseres et stort antall artikler med meningsløst innhold, så åpenbart at de aldri skulle vært publisert.

Eks:

https://pubpeer.com/publications/EA2DC76D66925C19D3FA5F173AFBC3
https://pubpeer.com/publications/805325A785B6B3F39603E3F39AD3A4

Tidsskriftet publiserer stort sett artikler fra Kina, og ikke sjelden med kun 1-3 forfattere, noe som er uvanlig for orginalartikler. Dette er nok et tegn på at artikkelmøller er involvert.

Norwegian Directorate for Higher Education and Skills
Postbox 1093, 5809 Bergen
Phone: (+47) 55 30 38 00
Email: post@hkdir.no



Privacy policy

Availability statement

Cookies

Content on this site is licensed under Norwegian Licence for Open Government Data (NLOD) 2.0 Norwegian Licence for Open Government Data (NLOD) and Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) ).

https://kanalregister.hkdir.no offers cookies to learn more about their users.I concur No thanks