NO EN Login

Drug Delivery

Bibliographic Information

International Title:

Drug Delivery

p-ISSN:

1071-7544         Period: [1993 .. ]

e-ISSN:

1521-0464         Period: [1993 .. ]

Language:

English

Country of publication:

United States

URL:

https://www.tandfonline.com/journals/idrd20

Publishing House:

Taylor & Francis

ITAR Code:

8109

NPI Scientific Field:

Pharmacology and Toxicology

Minimum Criteria

✅ Scientific editorial board
✅ Peer reviewed
✅ Min. national authorship
✅ Confirmed ISSN

Open Access

 Included in publishing agreement :
Consortium agreement Valid until December 31 2024
Taylor & Francis Gull
28 Institutions in Agreement: Show [+]
Akershus universitetssykehus HF
Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning
Folkehelseinstituttet
Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Molde - Vitenskapelig høgskole i logistikk
Høgskolen i Østfold
Høgskulen i Volda
Høgskulen på Vestlandet
Høyskolen Kristiania
Nofima
NORCE Norwegian Research Centre AS
Norges Idrettshøgskole
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Norsk institutt for bioøkonomi
Norsk institutt for naturforskning
Norsk Utenrikspolitisk Institutt
Oslo Nye Høyskole
Oslo universitetssykehus HF
PRIO - Institutt for fredsforskning
Transportøkonomisk institutt
UiT Norges arktiske universitet
Universitetet i Agder
Universitetet i Bergen
Universitetet i Oslo
Universitetet i Stavanger
Universitetet i Sørøst-Norge
Universitetssenteret på Svalbard
Vestlandsforsking
Read more about this publishing agreement on openscience.no
Plan S: Journal Checker Tool [+]

Scientific level placements and Norwegian HEIs publication points

Decision: 23.01.24: We have downgraded the journal to zero - not approved, because there have not been any contributions from Norwegian scholars the period the journal has been approved in the Norwegian Register.

Year Scientific Level Author Shares Publication Points
2025 0
2024 1
2023 1
2022 1 0.0 0.0
2021 1 0.0 0.0
2020 1 0.0 0.0
2019 1 0.0 0.0
2018 1 0.0 0.0
2017 1 0.0 0.0
2016 1 0.0 0.0
2015 1 0.0 0.0
2014 1 0.0 0.0
2013 1 0.0 0.0
2012 1 0.0 0.0
2011 1 0.0 0.0
2010 1 0.0 0.0
2009 1 0.0 0.0
2008 1 0.0 0.0
2007 1 0.0 0.0
2006 1 0.0 0.0
2005 1 0.0 0.0
2004 1 0.0 0.0
Published in May the following year

Comments

Comments regarding updates on the publication channel are only visible for you and the advisors. Comments regarding the scientific quality and levels will be public.

Login to comment
Resultatet fra en analyse av 30 tilfeldig valgte artikler nylig publisert i Drug Delivery gir grunn til bekymring. 15 av 30 artikler (50%) inneholdt åpenbare alvorlige feil og/eller duplikasjoner som skulle vært identifisert gjennom peer-review/redaksjonell kvalitetskontroll:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1-gM2Sc-FzGq838SV_AW13nG_1nOESpGdI-tlcAlw2Y0/edit?usp=sharing

Jeg vil understreke at analysen som ble gjennomført, kun var en overfladisk undersøkelse som var basert på rask identifisering av åpenbare feil i figurer (kombinasjon av automatisk deteksjon av duplikasjoner vha ImageTwin og rask manuell gjennomgang for deteksjon av duplikasjoner og åpenbare feil). Jeg vil derfor anta at det vil være langt flere problematiske forhold i de undersøkte artiklene som ikke ble fanget opp.

Flere av de problematiske artiklene som ble identifisert, viser åpenbare feil i hvordan eksperimenter er gjennomført, med metoder (flow cytometriske analyser) som er svært mye brukt innen biomedisinsk forskning. At disse åpenbare feilene ikke blir fanget opp gjennom peer-review og redaksjonell kontroll, viser hvor useriøst dette tidsskriftet er.
I en analyse av innhold av den uvanlig frasen "Not applicable" under Data availability statment, ble det identifisert 44 artikler i dette tidsskrfitet. De fleste artiklene er orginalartikler publisert i perioden 2017-2023, og det er stor overvekt av artikler fra Kina.

Publisering av et så stort antall artikler med denne uvanlig og uvitenskapelige frasen er mistenkelig og tyder på publisering av masseproduserte meningsløse artikler uten vitenskapelig innhold.

Videre oppgis det i mange av artiklene at studiene ikke er finansiert, noe som er svært uvanlig. Flere av studiene er in vivo studier som er krevende og kostbare, og jeg stiller meg uforstående til at disse er finansiert av egen lomme.

Generelt så har tidsskriftet en uvanlig stor andel av forfattere fra Kina og Iran, som har et stort problem med de såkalte artikkelmøllene som genererer falske artikler i stort omfang.

Videre har Problematic Paper Screener identifisert 13 problematiske artikler:
https://dbrech.irit.fr/pls/apex/f?p=9999:3:::NO:::

Redaksjonen mangler tydeligvis den nødvendige kvalitetskontrollen for å drive et seriøst tidsskrift. Videre bryter de med prinsippet om åpenhet og at data skal være tilgjengelig.
Eksempler på identifiserte artikler (doi):
10.1080/10717544.2023.2186312
10.1080/10717544.2023.2197177
10.1080/10717544.2022.2044937
10.1080/10717544.2022.2094500
10.1080/10717544.2021.2009938
10.1080/10717544.2022.2027572
10.1080/10717544.2023.2174205
10.1080/10717544.2021.1943059
10.1080/10717544.2021.2018069
10.1080/10717544.2021.2015483
10.1080/10717544.2023.2183821
10.1080/10717544.2022.2039802
10.1080/10717544.2022.2157068
10.1080/10717544.2021.2018522
10.1080/10717544.2023.2183816
10.1080/10717544.2020.1815896
10.1080/10717544.2022.2149896
10.1080/10717544.2023.2256495
10.1080/10717544.2021.1889718
10.1080/10717544.2018.1469687
10.1080/10717544.2023.2241665
10.1080/10717544.2018.1469685
10.1080/10717544.2023.2254519
10.1080/10717544.2017.1378937
10.1080/10717544.2022.2072542
10.1080/10717544.2017.1399302
10.1080/10717544.2023.2189112

10.1080/10717544.2023.2189630
10.1080/10717544.2017.1410262

10.1080/10717544.2023.2174210
10.1080/10717544.2020.1760961
10.3109/10717544.2016.1143058
10.1080/10717544.2022.2127974
10.1080/10717544.2022.2104404
10.1080/10717544.2023.2183815
10.1080/10717544.2017.1384298
10.1080/10717544.2018.1435749
10.1080/10717544.2022.2089294
10.1080/10717544.2019.1704940
10.1080/10717544.2022.2144541
10.1080/10717544.2022.2125600
10.1080/10717544.2020.1831103
10.1080/10717544.2018.1425774
10.1080/10717544.2020.1846638

Norwegian Directorate for Higher Education and Skills
Postbox 1093, 5809 Bergen
Phone: (+47) 55 30 38 00
Email: post@hkdir.noPrivacy policy

Availability statement

Cookies

Content on this site is licensed under Norwegian Licence for Open Government Data (NLOD) 2.0 Norwegian Licence for Open Government Data (NLOD) and Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) ).

https://kanalregister.hkdir.no offers cookies to learn more about their users.I concur No thanks