NO EN Login

Contrast Media & Molecular Imaging

Bibliographic Information

International Title:

Contrast Media & Molecular Imaging

p-ISSN:

1555-4309         Period: [2006 .. ]

e-ISSN:

1555-4317         Period: [2006 .. ]

Language:

English

Country of publication:

United Kingdom

URL:

https://www.hindawi.com/journals/cmmi/

URL2:

https://onlinelibrary.wiley.com/journal/15554317

Publishing House:

John Wiley & Sons

Publisher:

Hindawi

ITAR Code:

1018020

NPI Scientific Field:

Radiology, Nuclear Medicine and Medical Imaging

Minimum Criteria

✅ Scientific editorial board
✅ Peer reviewed
✅ International authorship
✅ Confirmed ISSN

Open Access

❌ Not indexed by DOAJ - Checked 0 days ago
 Included in publishing agreement :
Consortium agreement Valid until December 31 2024
Wiley
66 Institutions in Agreement: Show [+]
Akershus universitetssykehus HF
Barne-, ungdoms og familiedirektoratet
Chr. Michelsen Institute
Departementenes Sikkerhets- og Serviceorganisasjon
Diakonhjemmet sykehus
Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning
Folkehelseinstituttet
Forsvarets forskningsinstitutt
Handelshøyskolen BI
Havforskningsinstituttet
Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus
Helse Stavanger HF - Stavanger universitetssjukehus
Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Molde - Vitenskapelig høgskole i logistikk
Høgskolen i Østfold
Høgskulen i Volda
Høgskulen på Vestlandet
Høyskolen Kristiania
Institutt for samfunnsforskning
Kreftregisteret - Institutt for populasjonsbasert kreftforskning
Lovisenberg diakonale høgskole
MF vitenskapelig høyskole for teologi, religion og samfunn
Miljødirektoratet
NILU - Norsk institutt for luftforskning
Nofima
NORCE Norwegian Research Centre AS
Nord Universitet
Nordlandsforskning
Norges Geotekniske Institutt
Norges Handelshøyskole
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Norsk institutt for bioøkonomi
Norsk institutt for naturforskning
Norsk institutt for vannforskning
Norsk Polarinstitutt
NUBU – Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge
Oslo Nye Høyskole
Oslo universitetssykehus HF
OsloMet - Storbyuniversitetet
PRIO - Institutt for fredsforskning
RBUP Øst og Sør
RURALIS – Institutt for rural- og regionalforskning
SINTEF AS
SINTEF Energi AS
SINTEF Manufacturing
SINTEF Narvik
SINTEF Ocean
St. Olavs Hospital HF
Statistisk sentralbyrå
Sykehuset i Vestfold HF
Sykehuset Telemark HF
Sykehuset Østfold HF
Sørlandet sykehus HF
UiT Norges arktiske universitet
Universitetet i Agder
Universitetet i Bergen
Universitetet i Oslo
Universitetet i Stavanger
Universitetet i Sørøst-Norge
Universitetssenteret på Svalbard
Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Utdanningsdirektoratet
Vestre Viken HF
Veterinærinstituttet
VID vitenskapelige høgskole
Read more about this publishing agreement on openscience.no
Plan S: Journal Checker Tool [+]

Scientific level placements and Norwegian HEIs publication points

Decision: 19.02.24: The journal is set under discussion (level X), based on concern of the journal's quality. Publications in the journal can still yield publication points.

Year Scientific Level Author Shares Publication Points
2024 X
2023 1
2022 1 0.0 0.0
2021 1 0.0 0.0
2020 1 0.1111 0.4333
2019 1 0.0 0.0
2018 1 0.0 0.0
2017 1 0.0 0.0
2016 1 0.0 0.0
2015 1 1.1005 1.9229
2014 1 0.0 0.0
2013 1 0.0 0.0
2012 1 1.97 1.97
2011 1 0.0 0.0
2010 1 0.14 0.14
2009 1 0.14 0.14
Published in May the following year

Comments

Comments regarding updates on the publication channel are only visible for you and the advisors. Comments regarding the scientific quality and levels will be public.

Login to comment
Dette tidsskriftet ble nylig fjernet fra Web of Science, sammen med 18 andre tidsskrifter fra Hindawi:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1L-y_mTobxMaUsJSHltxqY2VabCsLbNkcWhAS_nbimH8/edit#gid=200666333

Kilde:
https://retractionwatch.com/2023/03/21/nearly-20-hindawi-journals-delisted-from-leading-index-amid-concerns-of-papermill-activity/

Dette er et meget dårlig tegn og jeg håper HK-dir følger opp. Håpet mitt er at HK-dir og kanalregisteret i fremtiden vil være førende, og raskere med å fjerne useriøse tidsskrifter. Problemet med useriøse tidsskrifter og forlag er et økende problem og det er behov for mer effektive virkemidler for å stanse feilinformasjon innen vitenskapelige publisering.
I en analyse av innhold av de uvanlige frasene "No data were used to support this study" og "The data used to support the findings of this study are included within the article", scorer dette tidsskriftet høyt. Henholdsvis 37 og 34 artikler ble identifisert for å inneholde disse frasene under Data availability. Artiklene er publisert i perioden 2021-22 (frase 1) og perioden 2018-22 (frase 2), og det er stor overvekt av artikler fra Kina.

Publisering av et så stort antall artikler med disse uvanlig og uvitenskapelige frasen er mistenkelig og tyder på publisering av masseproduserte meningsløse artikler uten vitenskapelig innhold. Mange av artiklene er knyttet til Kina, som har et stor problem med de såkalte artikkelmøllene som genererer falske artikler i stort omfang.

Redaksjonen mangler tydeligvis den nødvendige kvalitetskontrollen for å drive et seriøst tidsskrift. Videre bryter de med prinsippet om åpenhet og at data skal være tilgjengelig.

Eksempler på identifiserte artikler fra frasesøk (doi):
10.1155/2021/2329313
10.1155/2021/8997105
10.1155/2021/2146578
10.1155/2021/1933706
10.1155/2021/4799116
10.1155/2021/2120130
10.1155/2022/8464082
10.1155/2022/1905437
10.1155/2021/2529936
10.1155/2021/4080305
10.1155/2021/4095433
10.1155/2021/3970529
10.1155/2021/8947789
10.1155/2021/5294379
10.1155/2022/9541060
10.1155/2022/5885860
10.1155/2022/5616939
10.1155/2022/6425145
10.1155/2021/9668836
10.1155/2022/7247932
10.1155/2022/4329318
10.1155/2022/3001780
10.1155/2022/1688882
10.1155/2022/9889917
10.1155/2022/9551263
10.1155/2022/7042014
10.1155/2022/1118745
10.1155/2022/6129817
10.1155/2022/8579279
10.1155/2022/2432291
10.1155/2018/8174820

Norwegian Directorate for Higher Education and Skills
Postbox 1093, 5809 Bergen
Phone: (+47) 55 30 38 00
Email: post@hkdir.noPrivacy policy

Availability statement

Cookies

Content on this site is licensed under Norwegian Licence for Open Government Data (NLOD) 2.0 Norwegian Licence for Open Government Data (NLOD) and Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) ).

https://kanalregister.hkdir.no offers cookies to learn more about their users.I concur No thanks