NO EN Login

Cancer Gene Therapy

Bibliographic Information

International Title:

Cancer Gene Therapy

p-ISSN:

0929-1903         Period: [1994 .. ]

e-ISSN:

1476-5500         Period: [1999 .. ]

Language:

English

Country of publication:

United Kingdom

URL:

https://www.nature.com/cgt/

Publishing House:

Nature Portfolio

ITAR Code:

7363

NPI Scientific Field:

Oncology

Minimum Criteria

✅ Scientific editorial board
✅ Peer reviewed
✅ Min. national authorship
✅ Confirmed ISSN

Open Access

❌ Not indexed by DOAJ - Checked 0 days ago
❌ Not included in any publishing agreement
Plan S: Journal Checker Tool [+]

Scientific level placements and Norwegian HEIs publication points

Year Scientific Level Author Shares Publication Points
2024 0
2023 0 0.0 0.0
2022 1 0.3333 0.607
2021 1 0.0 0.0
2020 1 0.0 0.0
2019 1 0.0 0.0
2018 1 0.0 0.0
2017 1 0.0 0.0
2016 1 0.0 0.0
2015 1 0.0 0.0
2014 1 0.0 0.0
2013 1 0.0 0.0
2012 1 0.5 0.5
2011 1 0.0 0.0
2010 1 0.0 0.0
2009 1 0.0 0.0
2008 1 0.0 0.0
2007 1 0.0 0.0
2006 1 0.23 0.23
2005 1 1.51 1.51
2004 1 0.0 0.0
Published in May the following year

Comments

Comments regarding updates on the publication channel are only visible for you and the advisors. Comments regarding the scientific quality and levels will be public.

Login to comment
Cancer Gene Therapy har en uvanlig stor andel av publiserte artikler med tilknytning til Kina, noe som i seg selv er grunn til bekymring. Vi har identifisert en rekke klare forfalskninger i publiserte artikler, og tidsskriftet viser liten vilje til å følge opp disse. Vi har flere eksempler på at artikler som inneholder manipulerte data, blir korrigert. Dvs. redaksjonen aksepterer tydeligvis manipulering av data.

Eksempel på nylig publisere artikler i Cancer Gene Therapy som inneholder manipulerte data:
https://pubpeer.com/publications/19F056D219A6458687024105222F06 (ingen respons)
https://pubpeer.com/publications/941F6A25A7F0CE408F979158D6E9CD (ingen respons)
https://pubpeer.com/publications/B941D6E6A499E75488B2A6F1562EE1 (ingen respons)
https://pubpeer.com/publications/58FA7D2A1C44939A19B91CFEF8F3AE (ingen respons)
https://pubpeer.com/publications/97724186DD5F68DA05914B76773BC2 (ingen respons)
https://pubpeer.com/publications/69BB80F3FA226349005EB816F3464E (ingen respons)
https://pubpeer.com/publications/1D65A8D338E21B162828CD10C57B27 (ingen respons)
https://pubpeer.com/publications/99FEEDAD098A6FFBC4264E2B781CBC (korrigering)
https://pubpeer.com/publications/23BE84C4BC4C60B8989560EF8BEE4C (korrigering)

Flere eksempler er å finne på PubPeer.

Jeg anbefaler at Cancer Gene Therapy ikke blir listet som et nivå 0 eller 1 tidsskrift.

Norwegian Directorate for Higher Education and Skills
Postbox 1093, 5809 Bergen
Phone: (+47) 55 30 38 00
Email: post@hkdir.noPrivacy policy

Availability statement

Cookies

Content on this site is licensed under Norwegian Licence for Open Government Data (NLOD) 2.0 Norwegian Licence for Open Government Data (NLOD) and Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) ).

https://kanalregister.hkdir.no offers cookies to learn more about their users.I concur No thanks