NO EN Logg inn

Frontiers in Psychology

Grunnleggende informasjon

Internasjonal tittel:

Frontiers in Psychology

e-ISSN:

1664-1078         Periode: [2010 .. ]

Språk:

Engelsk

Utgiverland:

Sveits

URL:

https://www.frontiersin.org/journals/psychology

Forlag:

Frontiers Media S.A.

ITAR-kode:

1020395

NPI Fagfelt:

Psykologi

Minimumskriterier

✅ Vitenskapelig redaksjon
✅ Fagfellevurdert
✅ Internasjonal forfatterkrets
✅ Bekreftet ISSN

Åpen tilgang

 Inkludert i en publiseringsavtale:
Konsortieavtale Gyldig til 31.12.2024
Frontiers
42 Institusjoner i avtalen: Vis [+]
Akershus universitetssykehus HF
Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet
Folkehelseinstituttet
Forskningsstiftelsen Fafo
Handelshøyskolen BI
Havforskningsinstituttet
Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Østfold
Høgskulen på Vestlandet
Høyskolen Kristiania
Institutt for samfunnsforskning
Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress
NILU - Norsk institutt for luftforskning
Nofima
NORCE Norwegian Research Centre AS
Nord Universitet
Norges Geotekniske Institutt
Norges Idrettshøgskole
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Norsk institutt for bioøkonomi
Norsk institutt for naturforskning
Norsk institutt for vannforskning
Norsk Utenrikspolitisk Institutt
NUBU – Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge
OsloMet - Storbyuniversitetet
SINTEF AS
SINTEF Energi AS
SINTEF Manufacturing
SINTEF Narvik
SINTEF Ocean
Sykehuset Østfold HF
Sørlandet sykehus HF
Transportøkonomisk institutt
UiT Norges arktiske universitet
Universitetet i Agder
Universitetet i Bergen
Universitetet i Oslo
Universitetet i Stavanger
Universitetet i Sørøst-Norge
Universitetssenteret på Svalbard
Vestre Viken HF
Veterinærinstituttet
Les mer om denne avtalen på openscience.no
Plan S: Journal Checker Tool [+]

Nivåplasseringer og UH-sektorens publiseringspoeng

Vedtak: 14.02.24: Tidsskriftet fortsetter under diskusjon (nivå X) til vedtaksmøtet 21.juni, etter forespørsel fra publiseringskomiteen for psykologi. Publisering i tidsskriftet kan fortsatt gi uttelling.

År Nivå Forfatterandeler Publiseringspoeng
2024 X
2023 1 76.1301 127.9793
2022 1 77.3706 130.1105
2021 1 107.9931 180.3653
2020 2 88.2305 406.1554
2019 2 65.1062 332.4982
2018 2 50.695 220.1388
2017 2 40.0079 176.1083
2016 2 29.3276 121.9616
2015 1 16.3569 25.1518
2014 1 6.0 6.0
2013 1 4.3668 4.3668
2012 1 0.5 0.5
2011 1 1.75 1.75
Offentliggjøres i mai året etter

Kommentarer

Kommentarer som gjelder oppdatering av informasjon, er kun synlig for deg og saksbehandler. Kommentarer som gjelder faglige innspill og nivå, blir offentlige.

Logg inn for å kommentere
Jeg og mine kollegaer har nylig erfaring med å publisere med Frontiers in Psychology og opplevde prosessen som grundig. Det ble valgt ut tre fagfeller med relevant kompetanse, de måtte gjøre en systematisk gjennomgang av alle elementer i artikkelen og i tillegg besvare sjekkpunkter (feks måtte de svare på om det var behov for statistiker til å gjøre vurderingen i tillegg til fagfellene selv). Jeg opplevde at det ble stilt høye krav til kvaliteten på sluttproduktet. Slutter meg til tidligere kommentarer om at den kommersielle modellen vi har for vitenskapelig publisering er problematisk, men at det kanskje gjelder generelt hvordan hele bransjen er organisert og ikke nødvendigvis Frontiers in Psychology spesielt.
Problematic Paper Screener har identifisert 721 problematiske artikler publisert i dette tidsskriftet. Dette er artikler som inneholder meningsløse fraser ("tortured phrases") og/eller irrelevante referanser ("clayfeet"). Dette er typiske tegn som tyder på at artiklene er fabrikkerte.

https://dbrech.irit.fr/pls/apex/f?p=9999:3::::::
Jeg har publisert i dette tidsskriftet flere ganger. Fagfelleprosessene har vært grundige og gode. Også som fagfelle for tidsskriftet har jeg opplevd at tidsskriftet er ryddige.
Frontiers in Psychology (Electronic ISSN 1664-1078) ble i november 2023 flyttet fra nivå 1 til nivå X.

Begrunnelsen er at flere bekymringsmeldinger fra både anonyme og ikke-anonyme forskningskollegaer skaper usikkerhet om kvaliteten på fagfellevurderingsprosessen og tidsskriftets redaksjonelle praksis. Frontiers in Psychology trekker inn store summer i article processing fee, ikke minst fra norske forskere. Volumet av publikasjoner i Frontiers in Psychology er også ekstremt høyt (4623 publiserte artikler i 2023), og det er utvilsomt kommersielle hensyn involvert. Det er uklart hvor tungt disse veies i forhold til det rent vitenskapelige. Avgjørelsen om å sette tidsskriftet til nivå X var ikke en vurdering av kvaliteten på enkeltartikler, men har å gjøre med en praksis som er egnet til å underminere tilliten til tidsskriftet som en seriøs/pålitelig aktør. Tidsskriftet praktiserer også en alternativ modell for fagfellevurdering som gjør det vanskeligere å avvise innsendte manuskripter, noe som skaper ytterligere tvil om hvor godt de vitenskapelige og faglige hensynene veies opp mot de kommersielle hensynene (som tidsskriftets forretningsmodell er basert på).

Vi har etterlyst mer transparens i forhold til bibliometriske indikatorer som for eksempel avvisningsrate og kontaktet Frontiers in Psychology for slik informasjon, de opplyser at avvisningsrate i 2023 var 63% (inkludert desk reject).

Vi stilte også en rekke spørsmål til tidsskriftet: hvorvidt seksjonsredaktør kunne avvise artikler hvor fagfellevurderingen har vært kompromittert, hvorvidt disse er frie til å finne nye fagfeller (f. eks. når fagfellene mangler kompetanse), om de har data på at artikler blir avvist av fagfeller, får nye fagfeller og til slutt blir akseptert, og hvordan de forholder seg til såkalte artikkelfabrikker. De har gitt akseptable svar på disse spørsmålene. Vi kommer til å anbefale at tidsskriftet settes tilbake til nivå 1.
Mine kollegaer og jeg ved UiB har benyttet Frontiers in Psychology i mange år og grundighet og kvaliteten på reviewene har vært meget høy.
Hei,
min ferske erfaring med Frontiers som gjesteredaktør er at vurderingsprosessen er grundig og følges tett opp. Jeg er overrasket over at tidsskriftet vurderes til nivå 0, også tatt i betraktning den høye impact factor tidsskriftet har. Jeg mener at tidsskriftet holder (minst) samme nivå som mange andre på nivå 1 og at det derfor bør beholde plassen sin på dette nivået.
Mvh
Hildegunn Fandrem
Hei,
jeg har lang erfaring med Frontiers, både som forfatter (første artikkel da det var fortsatt på Ni 2), reviewer, og redaktør til tre "Research Topics". Gitt den transparente vurderingsprosessen og det stort sett høye nivået til review rapportene er jeg veldig overrasket over at det diskuteres nivå 0 for dette tidsskrift. Jeg synes at Frontiers in Psychology holder, sammenlagt men noen andre tidsskrift i samme kategori, nivå 1 med god margin.
Beste hilsen, Ulrich Dettweiler
We (Uttl, Violo, & Gibson) submitted a paper to Frontiers in Psychology, Cognitive Science, titled "Meta-analysis: On average, undergraduate students intelligence is merely average." The paper was peer-reviewed, accepted by Assistant Specialty Chief Editor on Jan 4, 2024, the abstract published on Jan 4, 2024, the copy proofs completed, and the paper was to appear online shortly. I paid the APC USD 3,295.00 before the deadline of Feb 4, 2024. Unexpectedly, on Feb 6, 2024, we were informed that Frontiers was "rejecting" the already accepted paper and already published abstract. Further communication with Frontiers revealed that a person unknown (or secret) "flagged" "several posts" on X. The posts on X apparently led Chief Specialty Editor to review our paper by himself, identifying non-existing issues with it, and his decision to overrule peer-reviews as well as the prior acceptance of our paper by his Assistant Chief Specialty Editor and rejecting our accepted paper. Frontiers never disclosed "sevaral posts" on X, Chief Specialty Editor never contact us prior to his decision and Chief Specialty Editor did not answer our emails following his decision in which we asked him (and others involved) to explain this rejection of already accepted paper. We can only conclude that Frontiers engages in censorship of an already peer-reviewed published science (abstract was published and then unpublished) and that Frontiers is willing to censor science if someone flags a few posts on X for them (out of 2,600+ posts on X that our article generated in a few weeks).
Jeg har siden 2020 sittet som Review Editor for Psychology for Clinical Settings og Educational Psychology i tidsskriftet Frontiers in Psychology. Jeg har siden da fagfellevurdert 10 innsendte manuskripter. Disse har vært av varierende kvalitet, men fagfellevurderingsprosessen opplever jeg som gjennomgående både god og systematisk for disse manuskriptene. Dette baserer jeg på at jeg har kunnet se de andre fagfellenes kommentarer og vurderinger etter at jeg har lagt inn mine vurderinger av et manuskript. Jeg opplever således både strukturen og prosessen rundt fagfellevurdering som vitenskapelig nok til å tilfredsstille kravet til et nivå 1 tidsskrift. Jeg støtter derfor at tidsskriftet blir på nivå 1.
Vi har et arbeid inne til vurdering. Opplevelsen er at det er en grundig og god prosess. For å illustrere fikk vi tilbakemelding fra to fagfeller en minor og en major (uten at det var nivåforskjeller i kommentarene). Vi rettet opp. Den ene fagfellen ble negativ og rejected. Tidsskriftet sendte på bakgrunn av den tidligere prosessen, manuskriptet til to nye og uavhengige fagfeller og vi har nå fått tilbakemeldinger fra disse som vi svarer ut.
Vår erfaring er at Frontiers of Psychology har grundige prosesser for fagfellevurdering, og tidsskriftet holder nivå 1 med god margin.
Som doktorgradsstipendiat ved Universitetet i Stavanger ønsker jeg å uttrykke min dype bekymring over den potensielle nedklassifiseringen av tidsskriftet Frontiers in Psychology til nivå 0 i kanalregisteret.
Nylig ble en av mine artikler akseptert for publisering i Frontiers in Psychology, seksjonen for Quantitative Psychology and Measurement. Reviewsprosessen jeg opplevde var svært grundig og streng, sammenlignbar, om ikke mer omfattende enn den i Journal of Medical Internet Research, et tidsskrift rangert som nivå 2 her i kanalregisteret. Editor som var knyttet til fagfellevurderingen var professor Holmes Finch som er en distinguished professor av statistikk og psykometri fra USA, og forfatter av flere anerkjente bøker i feltet. Det at en sånn figur velger å bruke sin tid på dette antyder at Frontiers in Psychology er langt ifra å være et tvilsomt tidsskrift, selv om kvaliteten på artikler som er publisert kan variere.
En nedklassifisering til nivå 0 ville sende et signal om at innsatsen investert i forskning publisert i dette tidsskriftet ikke anerkjennes etter fortjeneste, noe som kan potensielt ha store konsekvenser spesiell for doktorgradsstipendiater som har valgt å sende inn sine artikler til Frontiers in Psychology basert på tidsskriftets tidligere status.
Jeg håper at beslutningstakere vil ta disse punktene i betraktning når de vurderer tidsskriftets status i kanalregisteret.
Selv om det er forståelig at flere innen forskningsmiljøet kritiserer tidsskriftet for av og til å være ukritisk i publiseringen av forskning, er det viktig å erkjenne at Frontiers-tidsskriftene rangerer blant de tre mest siterte vitenskapelige databasene globalt. De har oppnådd en eksepsjonell mengde siteringer og nedlastinger, spesielt i USA, Europa og Asia, og har dermed skapt betydelig innflytelse. Frontiers in Psychology har nok publisert artikler noen artikler som ikke møter høye akademiske standarder. Dette fenomenet er imidlertid ikke unikt for denne journalen. Det ser vi også i andre journaler som ligger på nivå 2 og 1 i norge. Det som gjør Frontiers unik, er deres mot til å publisere forskning som ikke bare er nyskapende, men også utfordrer etablerte perspektiver. Dette kan innebære at forskningen ikke alltid samsvarer med konvensjonelle synspunkter i andre tidsskrifter, men heller utfordrer dem for å bidra til forskningens framgang. Dette unike aspektet bør være en viktig overveielse ved vurderingen av dette tidsskriftet.
Vi ved RBUP Øst og Sør drifter vi en database over alle systematiske oversikter/meta-analyser som blir publisert innenfor vårt felt (barn og unges psykiske helse/velferd) hvert år. I tillegg benytter vi oss av de beste av disse i å oppsummere og formidle forskning rettet mot praksisfeltet. Slik har vi jevnlig oversikt over hva som publiseres og hvor, og vi har sett at noe av litteraturen som publiseres fra Frontiers-tidsskriftene, og Frontiers in Psychology spesielt, er av svært varierende kvalitet.

Ett eksempel er meta-analysen utarbeidet av Peng et al (2022): https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyg.2022.940977/full. Oversikten omhandler effekt av fysisk aktivitet for ADHD, autismespekterlidelser og overvekt.

Ikke bare er artikkelen preget av dårlig språk og stavefeil, men den har flere metodologiske problemer:

Litteratursøket er ikke tilstrekkelig detaljert for å identifisere relevante publikasjoner. Det er eksempelvis ingen søkeord som beskriver aktuell tilstand utover overvekt (dvs ADHD og ASD). Forfatterne identifiserte også kun 5 studier på ADHD, mens vi kjenner til rundt 50 primærstudier som antakelig kunne vært inkludert, gitt inklusjonskriteriene. Samtidig er søket unødig komplisert og er åpenbart ikke utført av noen som har kompetanse på systematiske litteratursøk.
Kvalitetsvurderingen (risk of bias) som er gjort av hver enkelt inkluderte studie er åpenbart feilaktig og ikke i henhold til kriteriene som skal benyttes. Ingen av de inkluderte studiene har f.eks. "uklar" vurdering av randomiseringsprosessen, noe som for det første er svært uvanlig, og for det andre er dokumenterbart feil etter å ha sjekket kun én de inkluderte studiene.
Meta-analysen presenteres kun på diagnose-/problemområde-nivå, og slås deretter sammen på tvers av diagnosene ADHD, ASD og overvekt, under "overall mental health". Dette er ikke i tråd med vanlig (nyttig) praksis. Videre finner forfatterne 0% heterogenitet i meta-analysen, hvilket er helt urealistisk.

Et annet eksempel er Shou et al (2022), her: https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyg.2022.854810/full, en oversikt som omhandler digitale tiltak for ADHD. Her er ikke søkestrategien tilgjengelig (selv om forfatterne skriver at den ligger i supplerende materiale), så den kan vi ikke vurdere. Men artikkelen er full av stavefeil og dårlig språk (ordet "network" brukes tilsynelatende synonymt med "online", noe som er svært misvisende innen psykoterapeutiske tilnærminger), og har f.eks. problemer med både underlige påstander og manglende referering. Eksempelvis står denne setningen uten referanse: "A study has long shown that if children live in a conflict environment or abnormal parenting environment, it may lead to the symptoms of ADHD, and online intervention is more convenient to help children's families correct education and life problems." Ikke bare er dette en henvisning til en konkret studie som burde vært referert, men det er uklart hvorfor det er relevant å peke på behandling av ADHD-symptomer som ikke skyldes ADHD i denne sammenhengen.

Videre, og mest bekymringsfullt, heter det i analysedelen, altså hvor man beskriver hvordan meta-analysen skal utføres at "In the study, we take the scale scores of healthy people without any functional impairment as the benchmark. The greater the difference between the scores in each group and this benchmark, the more serious the functional impairment. We will count this difference as the basis for analyzing various studies". Dette gjør imidlertid ikke forfatterne, snarere plotter de inn effektdata fra ADHD-studiene de har funnet. Det er derfor uklart hvorfor de i det hele tatt nevner "scale scores of healthy people".

Disse to eksemplene er kun overfladiske gjennomganger av nyere arbeider vi har funnet i Frontiers in Psychology. Jeg kan gjerne gi flere eksempler dersom det er ønskelig, men her ville jeg illustrere åpenbare mangler ved deler av det som blir publisert i dette tidsskriftet. For oss som jobber med å vurdere og sammenstille slik forskningslitteratur hver dag, er det åpenbart at det er problemer med redaktørarbeidet og/eller fagfellevurderingen i Frontiers in Psychology. Det er mulig at dette mest av alt er knyttet til systematiske oversikter/meta-analyser, og vi har ikke vurdert kvaliteten på primærstudiene som publiseres her. Imidlertid fremstår en rekke av de systematiske oversiktene mest av alt som overfladiske (noen ganger også helt overflødige) arbeider som har blitt publisert altfor raskt og uten grundig gjennomgang i forkant. Det er svært bekymringsfullt.
Jeg er enig med dere, Jonas og Kolbjørn, at det beste ville være å kontakte tidsskriftet direkte vedr. disse artiklene. Det er imidlertid viktig å understreke at dette kun er eksempler. Vi ser at dette er et problem med flere av de systematiske oversiktene vi har identifisert fra dette tidsskriftet, og det er umulig for oss å gjennomgå hver enkelt av disse i detalj i den hensikt å rydde opp - det er en svært tidkrevende jobb. Det er dessuten en jobb vi forventer av redaktører og fagfeller - ikke leserne. Videre er jeg enig i at dette også skjer i andre tidsskrift, men feilene jeg viste til over er av en alvorlighetsgrad som etter min mening ikke er hyppig forekommende andre steder.
Det finnes eksempler på dårlig reviewarbeid og redaktørarbeid i mange tidsskrift, også fra store forlag og ganske anerkjente tidsskrift. Det blir helt feil å nulle Frontiers in Psychology basert på enkelteksempler på svake artikler. Jeg er enig i kommentaren om at en bør kontakte redaksjonen og påpeke problematiske artikler og forlange retraction eller erratum. Så får det være en test på seriøsiteten.
Ville det ikke her vært naturlig å sende inn kommentar til tidsskriftet? Her er det jo åpent både hvem som er redaktør for utgaven og hvem som har vært reviewere på de to artiklene. Om dette ser ut til å være systematisk bekymringsverdig så er det jo også interessant for en studie i seg selv? Tidsskriftets evne til å håndtere og eventuelt svare på en sånn kritikk vil være testen på om hvorvidt reviewsystemet holder mål.

Jeg tenker at om RBUP har funnet dette svært bekymringsfullt, så er jo dette også relevant utenfor NSDs liste over publiseringskanaler.
Det som er problematisk med Frontiers in Psychology kan, etter min mening, i stor grad oppsummeres i det som er problematisk i en betalt open access-løsning i utgangspunktet. Dette er altså ikke unikt for Frontiers in Psychology. Det som skiller en slik open access-løsning fra det tradisjonelle tidsskriftet er mangelen på knapphet av sider mellom permene. Der de tradisjonelle tidsskriftene (enn så lenge de finnes) må forholde seg til issues, så kan Frontiers publisere det meste, så lenge reviewerne anbefaler publisering.

Når det er sagt, så er det vanskelig for meg å se at Frontiers in Psychology har en verre praksis enn andre open access-tidsskrift. På noen områder er de derimot vesentlig mer transparente i både reviewprosess og offentliggjøring av fagfellevurderere i etterkant. Mitt inntrykk er også at vurderingene ikke skiller seg nevneverdig fra andre tidsskrift på nivå 1.

Støtter derfor kommentarene under som anbefaler at tidsskriftet forblir på nivå 1. Men ønsker også en større prinsipiell diskusjon om fremtidens publiseringskanaler for forskning velkommen.
Hei, Jeg har publisert både i Frontiers in Communication og Frontiers in Psychology sammen med kolleger. Jeg opplever publikasjonen(e) som seriøs(e). De har interessante temanumre med velrennomerte gjesteredaktører. Innsendingsprosessen krever mye av forfatterne, og det er en lang og konkret forfatterinstruks. Fagfellevurderingen gjennomføres av personer som har kunnskap på området og de offentliggjøres sammen med publikasjonen når publikasjonen publiseres. Revisjonsprosessen kan foregå i flere omganger, og både fagfeller og forfattere får uttale seg hver gang, så dette er en grundig prosess.

Det er også verdifullt for fagområdene som dekkes av disse tidsskriftene, at tidsskriftene er åpne med hensyn til temaer og temanumre, bruker et vidt spekter av fagfeller, og er relativt raske.
For oss som jobber med å vurdere og sammenstille slik forskningslitteratur hver dag, er det åpenbart at det er problemer med redaktørarbeidet og/eller fagfellevurderingen i Frontiers in Psychology. Det er mulig at dette mest av alt er knyttet til systematiske oversikter/meta-analyser, og vi har ikke vurdert kvaliteten på primærstudiene som publiseres her. Imidlertid fremstår en rekke av de systematiske oversiktene mest av alt som overfladiske (noen ganger også helt overflødige) arbeider som har blitt publisert altfor raskt og uten grundig gjennomgang i forkant. Det er svært bekymringsfullt.
Jeg kan gjerne gi flere eksempler dersom det er ønskelig, men her ville jeg illustrere åpenbare mangler ved deler av det som blir publisert i dette tidsskriftet. For oss som jobber med å vurdere og sammenstille slik forskningslitteratur hver dag, er det åpenbart at det er problemer med redaktørarbeidet og/eller fagfellevurderingen i Frontiers in Psychology. Det er mulig at dette mest av alt er knyttet til systematiske oversikter/meta-analyser, og vi har ikke vurdert kvaliteten på primærstudiene som publiseres her. Imidlertid fremstår en rekke av de systematiske oversiktene mest av alt som overfladiske (noen ganger også helt overflødige) arbeider som har blitt publisert altfor raskt og uten grundig gjennomgang i forkant. Det er svært bekymringsfullt.
Stiller meg bak alle de som er uenig i å gi Frontiers in Psychology X. Har alltid opplevd fagfellebedømmelsen der som svært god og kritisk. Tidsskriftet har en relativt høy innflytelsesfaktor. Det gjenspeiler anseelse i fagmiljøet. Tidskriftet bør være på nivå 1.
I likhet med andre kommentatorer finner jeg det underlig at et tidsskrift flyttes fra nivå 2 til X på få år. Min erfaring etter å ha publisert en del artikler der at reviewprosessen samlet holder et tilfredsstillende nivå. Alle de gangene jeg har publisert der har det vært minst 2 fagfellevurderere. Jeg har sogar ved et par anledninger blitt avvist av tidsskriftet. Jeg er enig i at dette tidsskriftet ikke bør være på nivå 2, mens synes det holder de faglige krav som tilsier at det bør være godkjent på nivå 1. Det er etisk viktig at det finnes relevante open-access tidsskrift, og evt å sette dette til nivå 0 i januar 2024 er problematisk i så henseende, så lenge minimuskravene til faglig kvalitet er oppfylt.

Mvh
Ståle Pallesen (professor, dr. psychol, UiB)
Å flytte Frontiers in Psychology fra nivå 2 i 2020 til nivå X i 2023 er en ganske overraskende beslutning fra evalueringskomiteen for psykologi. Jeg tror denne avgjørelsen er vanskelig å forklare utelukkende med kvaliteten på publisert arbeid, ettersom store endringer i publiseringspolitikk eller kvalitet på fagfellevurdering er vanskelig å tro på innen tre år, og enda vanskeligere er det å i løpet av en tidsvindu på 3 år gå fra et av de ledende psykologitidsskriftene til et nivå som signaliserer alvorlig mangel på vitenskapelig kvalitet eller rigor. Jeg tror denne avgjørelsen bør stimulere til en refleksjon om hvordan disse vitenskapelige nivålistene bestemmes og i henhold til hvilke kriterier tidsskrifter vurderes. Faktisk, fra mitt synspunkt, bør denne avgjørelsen være skikkelig adressert og underbygget med bevis, av avgjørelseskomiteen, hvis disse avgjørelsene og vurderingene skal kunne stoles på og anses relevante i fremtiden. Jeg vil derfor være glad (og jeg tror mange i det vitenskapelige samfunnet for psykologi i Norge også) for å se en detaljert og bevisbasert rapport om en slik vurdering, som eksplisitt understreker grunnene til en nedgradering fra nivå 2 til nivå X på 3 år.
Jeg håper andre i det vitenskapelige sektoren vil støtte denne forespørselen om gjennomsiktighet.
full disclosure:

- Jeg har publisert i Frontiers noen ganger. Jeg har ikke merket noen forskjeller eller mangler ved peer-review-prosessen. Som det skjer med andre tidsskrifter, kan redaksjonens beslutning og kvaliteten på anmeldernes vurderinger ofte bli sterkt påvirket av enkeltpersoner. Jeg har for øyeblikket ingen arbeider til vurdering i dette tidsskriftet.

- Jeg har i noen år vært i redaksjonsrådet for en av spesialitetene innen Frontiers i psykologi. Jeg har ikke mottatt noe press fra hovedredaktørene eller fra Frontiers Media om å akseptere eller avvise artikler.

- Hvis en evidensbasert evaluering er utført av komiteen for å flytte Frontiers til Nivå X, med tanke på vitenskapelig uredelighet, mener jeg at dette bør rapporteres til hovedredaktøren for seksjonen hvor jeg fungerer som redaksjonsmedlem.

- Jeg har ingen økonomisk tilknytning, og jeg får ingen personlig økonomisk gevinst fra Frontiers Media for mitt arbeid som redaktør.
Jeg har nylig publisert en artikkel i Frontiers in Psychology og opplevd en streng og rettferdig fagfellevurdering og redaksjonell prosess. Videre, ble den ansvarlige redaktøren og fagfeller offentliggjort sammen med artikkelen. Jeg antar at en redaktør og/eller fagfeller har muligheten til å trekke seg fra prosessen dersom de ikke ønsker å bli assosiert med en artikkel. Dersom de velger å engasjere seg i flere runder med konstruktive tilbakemeldinger og iterativ revisjon, understreker det for meg, dugnadsånd og ansvarliggjøring i akademisk publisering. Jeg håper mine erfaringer og synspunkter bidrar til revurdering.
Hei,

Det er svært alvorlig, ja, dramatisk utvikling å gå fra nivå 2 i 2020, til nivå x i 2023. Historikken er et tidsskrift som i flere år ligger på 1, deretter oppnås 2, så er det plutselig 1 og deretter x. Hvordan kan registeret forsvare en utvikling hvor det anses at tidsskriftet ligger i verdenstoppen den ene dagen og er tvilsomt neste dag?

Redaksjonsprosessen i Frontiers psykologi holder helt standard nivå og likeså review-prosessen. Tidskriftet har 3.8 i impact factor. Det er betydelig innenfor psykologi.

Noen argumenterer for at et høyt antall publiserte artikler skulle være et tegn på tvilsomhet. Et høyt antall publiserte artikler har i seg selv ikke noe å si for kvaliteten. Redaktør-teamet i Frontiers psychology er svært stort ettersom det har 35 ulike retninger innenfor psykologi. Tidsskriftet er derfor ikke et typisk tidsskrift med 1 retning basert på en forening som utgir sitt eget særtidsskrift som i for eksempel; «Journal of Emotional abuse». Frontiers in psychology er egentlig 35 tidsskrifter i ett ‘tidsskrift’. Det sier seg selv at antallet publiserte artikler blir høyt om man slår sammen 35 tidsskrift.

De som kjenner til publisering i ulike tidsskrift vet at review-prosessen kan være tvilsom også i svært gode tidsskrift, tvilsom, fordi man kan møte på redaktører og fagfeller som rett og slett ikke liker budskapet.

Min erfaring med register-komiteen sine endringer av nivå, er at tilfeldigheter og sammensetning av komitemedlemmer også påvirker deres avgjørelser. Går ett medlem ut og en annen kommer inn, så kan man regne med nivåendring på ulike tidsskrift som en konsekvens av medlemsutskiftning. Det som var 2 blir 1 og motsatt. I mine øyne blir registerkomiteen den egentlige x-faktor. Det kan blant annet ses i det de skriver i sitt eget kommentarfelt: «På vedtaksmøtet 20.oktober besluttet vi derfor at tidsskriftet settes på nivå X, som gir forskningsmiljøet anledning til å dele sine erfaringer med tidsskriftet her, i kommentarfeltet. Vi gjør en ny vurdering av tidsskriftet på vedtaksmøtet i januar.». Det gjøres altså vurderinger basert på kommentarer i et kommentarfelt. I så måte kan det nevnes at enkelte av de som har meninger i dette spesifikke kommentarfeltet er folk som er langt borte fra fagfeltet psykologi, som for eksempel innenfor «musikkhistorie og musikk i norden». Ingenting galt med det, men psykologi er det jo ikke.

MVH Nicolay
Jeg skjønner ikke at dette er satt til X. Jeg har publisert flere artikler over flere år og fagfelle og redaktørprosessen har alltid vært ryddig og skikkelig.
Hei!

Jeg sjekket dette tidsskriftet nettopp og så at de publiserer fortsatt et uhyre antall artikler. Bare i år fra januar til juni har de publisert over 3200 artikler https://www.frontiersin.org/journals/psychology/articles?publication-date=01%2F01%2F2023-27%2F06%2F2023
Artiklene spenner over et svært stort spekter av temaer og mange synes å komme fra 'robot'-submissions.
Jeg håper dere ser på det og tar en ny vurdering. Jeg er bekymret at artikkelpublikasjoner der ikke holder mål, men kan brukes som legitimering for svak eller til og med villedende forskning, særlig for en offentlighet som ikke er klar over dette forholdet.

Med vennlig hilsen,

Arnulf Mattes
Hei igjen,

Komiteen for psykologi har vurdert tidsskriftet og mener tidsskriftet bør settes på nivå X. På vedtaksmøtet 20.oktober besluttet vi derfor at tidsskriftet settes på nivå X, som gir forskningsmiljøet anledning til å dele sine erfaringer med tidsskriftet her, i kommentarfeltet. Vi gjør en ny vurdering av tidsskriftet på vedtaksmøtet i januar.

Mvh.
Lena-Cecilie Linge
Hei,

Takk for innspill.
Vi kan gjøre en ny vurdering av tidsskriftet på vedtaksmøtet i oktober.

Hva gjelder forlaget, Frontiers Media, er det ikke godkjent fordi vi ikke kan se at det publiserer noe annet enn tidsskrifter og serier med ISSN.
Tidsskrifter og serier med egne ISSN skal registreres som individuelle publiseringskanaler, i motsetning til serier/bøker som kun publiseres med ISBN. For serier/bøker som kun publiseres med ISBN, er det nivået til utgiver som er avgjørende for evt. uttelling for publiserte bidrag. Utgiver må derfor være registrert som egen publiseringskanal.
Det er derfor ikke grunn til å ha Frontiers Media som godkjent vitenskapelig publiseringskanal.

For øvrig, kan vi godkjenne tidsskrift og serier selv om deres utgiver har nivå 0 i kanalregisteret. Og vi kan godkjenne forlag, selv om vi ikke godkjenner enkelte tidsskrift og serier utgitt av forlaget. Hva som godkjennes og ikke godkjennes er avhengig av at kriteriene, ut ifra det vi kan se, er oppfylt.

Mvh.
Lena-Cecilie Linge
Fronters media, utgiveren av dette og de andre tidsskriftene under samme 'forlag' er klassifisert som ikke vitenskapelig '0': https://kanalregister.hkdir.no/publiseringskanaler/KanalForlagInfo.action?id=26841
Her er det noe som må ryddes opp i.
Frontiers In Psychology bør flyttes til nivå 1.
Hvis nivå 2 skal utgi omlag 20% av fagets publikasjoner, så er det et problem at Frontiers In Psychology er på nivå 2. Bare i 2018 har dette tidsskriftet utgitt 2876 artikler (per 20.12). Til sammenligning har et topptidsskrift som Psychological Science ca 10 artikler månedlig. Det er registrert ca 1000 psykologitidsskrifter i listen, så hvis disse i snitt publiserer ca 120 artikler i året vil Frontiers in Psychology alene publisere mer enn 20%. Frontiers har også en uttalt reviewer policy på å publisere alt som ikke er objektivt galt, hvilket må sies å være er et noe lavt kvalitetskrav.
Min erfaring med Frontiers in Psychology er at de
er langt mer generøse i å akseptere artikler enn tradisjonelle tidsskrift. Jeg har en artikkel publisert i Frontiers in Psychology, ikke dårlig men kanskje ikke nivå 2 i vanlig forstand. Minst to reviewere var mot publisering men det finnes ikke direkte anbefaling "avslag". Derimot finnes det en reviewerportal hvor man kan opplaste reviderte manuskripter og svare på reviews; det blir ofte flere runder til denne revideringsprosedyren. Taktikken blir at man reviderer så mye man har lyst til og skriver omfattende svar til kritiske reviews. Senest etter den tredje
runden har revieweren nok og trekker seg slik at en annen reviewer tar plassen. Hvis den er kritisk, bruker man samme taktikken slik at til slutt enten en vennlig reviewer kommer eller editoren sier ja (editoren kan ta rollen som den andre revieweren i Frontiers hvis en trekker seg tilbake, minst var det sånn til 2016).
På denne artikkelen i Frontiers in Psychology var jeg førsteforfatter og ville prøve ut Open Access publisering. Når jeg har sett hvordan det fungerer, ville jeg teste grensen men det var ingen grense og artikkelen ble til slutt publisert etter at to reviewere trakk seg og en annen simpelthen hadde fått nok etter flere runder med omfattende diskusjon og aksepterte artikkelen. For en annen artikkelen var det kollegaer som foreslo Frontiers i Human Neuroscience og vi brukte samme taktikken (det var bare en kritisk reviewer som jeg ikke husker om han eller hun trakk seg eller til slutt innvilget). Men Frontiers i Human Neuroscience er nivå 1 og dette er også riktig.
Det er selvsagt at jeg har ikke bare sluttet med å publisere i Open Access tidsskrifter men også å være reviewer med Frontiers (og andre Open Access journals), med ganske få unntak hvor jeg har vært reviewer på en egentlig god artikkel i et tradisjonelt tidsskrift og så sender forfattere etter avslag samme manuskriptet til Frontiers eller PlosOne. Faktisk synes jeg
etter mine erfaringer at det er feil å sende en egentlig god artikkel til Frontiers. Jeg ikke heller leser Frontiers eller Open Access journaler og de få unntak jeg gjør det bekrefter regelen at artikkelkvaliteten er mye verre enn i tradisjonelle nivå 2-tidskrift.
Jeg har ingenting imot at en forfatter bruker litt taktikk for å få gjennom en artikkel. Dette er normalt og som reviewere som også er forfattere selv gjenkjenner vi det; det som teller til syvende og sist i tradisjonelle tidsskrift er manuskriptets kvalitet. Slik taktikk blir bare et problem når revieweren har ingen mulighet å si nei. Da kan man som forfatter tvinge
gjennom et middelmådig manuskript og som reviewer blir man ikke tatt på alvor.
Dermed synes jeg at Frontiers er i alle fall ikke Nivå 2.
Frontiers in Psychology is a growing journal, with editors that are humans and not all did their job - but the journal as a whole has looked into those cases. Further, also PNAS, Nature, Science had to retract articles - clearly the peer-review system is not perfect. But Frontiers does not accept all manuscripts (to make money). Given that there are not so many alternative visible OA journals in psychology, degrading it to 0 is completely off, degrading it to 1 is not just either as is having some other journals at level 2 on the grounds that they have had not yet any big retraction story, or are not OA. Nothing and nobody is perfect - but the journal may become a flagship if serious Norwegian researchers publish in it. taking the trust away now, also punishes all OA journals in psychology
I agree that we need an OA Journal in General Psychology at level 2. I propose to keep Frontiers in Psychology at level 2 for the time being and make a new evaluation in 2020.
Frontiers in Psychology er per i dag vurdert til å være på nivå 2 innen psykologi. Samtidig er Frontiers-tidsskriftene på Beall's list (https://scholarlyoa.com/publishers/) over potensielt predatory journals - altså tidsskrifter som publiserer hva som helst mot klekkelig betaling. Oppføringen på Beall's list har medført noen kontroverser, ikke alle er enige i at Frontiers er en predatory utgiver. Likevel virker det klart at Frontiers har som mål å publisere majoriteten av innsendte artikler, og at kvalitetskontrollen er svakere enn i de fleste vitenskapelige tidsskrifter. Les mer om dette her: https://forbetterscience.wordpress.com/2015/10/28/is-frontiers-a-potential-predatory-publisher/ eller hundrevis av artikler skrevet om temaet, lett tilgjengelig på nett. Jeg mener ikke at Beall's list er en fasit over hva som bør være godkjente publiseringskanaler - men det er hevet over enhver tvil at Frontiers ikke er i toppskiktet av tidsskrift innen psykologi (og andre fagfelt). En oppføring av Frontiers-tidsskrift på nivå 2 kan derfor ikke anses som annet enn en pinlig feil. En slik oppføring bidrar til å svekke tilliten til rangeringen av publiseringskanalser. Jeg forslår derfor at Frontiers in Psychology nedgraderes til nivå 1 eller nivå 0. Det finnes også andre Frontiers-tidsskrifter som er registrert på nivå 2, som antakeligvis bør nedgraderes tilsvarende. -- Fartein Ask Torvik
Jeg er ingen fagperson, men jeg jobber med publisering og Open Access, og jeg deler bekymringen til Torvik. Med forbehold om at jeg har misforstått noe, så vil jeg si noe om publiseringshyppigheten til Frontiers in psychology.

Frontiers in Psychology har så langt i år (1.jan 2018 - 1.nov 2018) publisert 2402 artikler. Til sammenligning har tidsskrift på nivå 2 som "Psychological Bulletin" og "Work and Stress" publisert 41 og 25 artikler i 2018. Et tradisjonelt tidsskrift har gjerne 4-6 numre per år, og publiserer 5-10 artikler per nummer. Dvs. et sted mellom 25 og 60 artikler per år.

I rapporten "Vekt på forskning" heter det at nivå 2 skal være begrenset til publiseringskanaler som oppfattes som de mest ledende i brede fagsammenhenger, som utgir de mest betydelige publikasjonene fra ulike lands forskere og som til sammen utgir omlag en femtedel (20 %) av fagets vitenskapelige publikasjoner.

Det er ca. 70 tidsskrifter på nivå 2 innen psykologi. Jeg tipper at de fleste av disse utgir under 60 artikler i året. Det vil si at Frontiers in Psychology utgir mer enn en tredel av alle publikasjoner på nivå 2 innen psykologi. Hvilket grunnlag har man for å påstå at disse artiklene "oppfattes som de mest ledende i brede fagsammenhenger"?

PS! Her skriver Melissa Terras om hennes erfaringer som fagfelle for et Frontiers-tidsskrift: https://melissaterras.org/2015/07/21/why-i-do-not-trust-frontiers-journals-especially-not-frontdigitalhum/

Mvh Per S. Refseth, seniorbibliotekar ved Handelshøyskolen BI

Direktoratet for høgare utdanning og kompetanse
Postboks 1093, 5809 Bergen
Tlf: 55 30 38 00
E-post: post@hkdir.noPersonvern

Tilgjengelighetserklæring

Informasjonskapsler

Innhold på denne siden er lisensiert under Norsk lisens for offentlige data (NLOD) Norsk lisens for offentlige data (NLOD) og Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)).

https://kanalregister.hkdir.no tilbyr informasjonskapsler for å lære mer om sine brukere. Jeg samtykker Nei takk