NO EN Logg inn

Frontiers in Pharmacology

Grunnleggende informasjon

Internasjonal tittel:

Frontiers in Pharmacology

e-ISSN:

1663-9812         Periode: [2010 .. ]

Språk:

Engelsk

Utgiverland:

Sveits

URL:

https://www.frontiersin.org/journals/pharmacology

Forlag:

Frontiers Media S.A.

ITAR-kode:

1024167

NPI Fagfelt:

Farmasi, farmakologi og toksikologi

Minimumskriterier

✅ Vitenskapelig redaksjon
✅ Fagfellevurdert
✅ Internasjonal forfatterkrets
✅ Godkjent ISSN

Åpen tilgang

 Inkludert i en publiseringsavtale:
Konsortieavtale Gyldig til 31.12.2024
Frontiers
42 Institusjoner i avtalen: Vis [+]
Akershus universitetssykehus HF
Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet
Folkehelseinstituttet
Forskningsstiftelsen Fafo
Handelshøyskolen BI
Havforskningsinstituttet
Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Østfold
Høgskulen på Vestlandet
Høyskolen Kristiania
Institutt for samfunnsforskning
Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress
NILU - Norsk institutt for luftforskning
Nofima
NORCE Norwegian Research Centre AS
Nord Universitet
Norges Geotekniske Institutt
Norges Idrettshøgskole
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Norsk institutt for bioøkonomi
Norsk institutt for naturforskning
Norsk institutt for vannforskning
Norsk Utenrikspolitisk Institutt
NUBU – Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge
OsloMet - Storbyuniversitetet
SINTEF AS
SINTEF Energi AS
SINTEF Manufacturing
SINTEF Narvik
SINTEF Ocean
Sykehuset Østfold HF
Sørlandet sykehus HF
Transportøkonomisk institutt
UiT Norges arktiske universitet
Universitetet i Agder
Universitetet i Bergen
Universitetet i Oslo
Universitetet i Stavanger
Universitetet i Sørøst-Norge
Universitetssenteret på Svalbard
Vestre Viken HF
Veterinærinstituttet
Les mer om denne avtalen på openscience.no
Plan S: Journal Checker Tool [+]

Nivåplasseringer og UH-sektorens publiseringspoeng

År Nivå Forfatterandeler Publiseringspoeng
2024 1
2023 1 3.7469 6.6848
2022 1 6.3181 14.6785
2021 1 3.9792 7.0346
2020 1 3.4895 6.4704
2019 1 1.0 2.2993
2018 1 0.125 0.4333
2017 1 0.25 0.712
2016 1 0.0 0.0
2015 1 0.9167 1.6712
2014 1 0.6666 0.6666
Offentliggjøres i mai året etter

Kommentarer

Kommentarer som gjelder oppdatering av informasjon, er kun synlig for deg og saksbehandler. Kommentarer som gjelder faglige innspill og nivå, blir offentlige.

Logg inn for å kommentere
Resultatet fra en analyse av 34 tilfeldig valgte artikler nylig publisert i Frontiers in Pharamcology gir grunn til bekymring. 17 av 34 artikler (50%) inneholdt åpenbare alvorlige feil eller duplikasjoner som skulle vært identifisert gjennom peer-review/redaksjonell kvalitetskontroll:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1j0lvXKtdMXyuWmUqmtm70cudDyXkr441sV7IstoNLqw/edit?usp=sharing

Jeg vil understreke at analysen som ble gjennomført, kun var en rask og overfladisk undersøkelse som var basert på rask identifisering av åpenbare feil i figurer (kombinasjon av automatisk deteksjon av duplikasjoner vha ImageTwin og rask manuell gjennomgang for deteksjon av duplikasjoner og åpenbare feil). Jeg vil derfor anta at det vil være langt flere problematiske forhold i de undersøkte artiklene som ikke ble fanget opp.

Flere av de problematiske artiklene som ble identifisert, viser åpenbare feil i hvordan eksperimenter er gjennomført, med metoder (flow cytometriske analyser) som er svært mye brukt innen biomedisinsk forskning. At disse åpenbare feilene ikke blir fanget opp gjennom peer-review og redaksjonell kontroll, viser hvor useriøst dette tidsskriftet er.
Frontiers in Pharmacology har nylig publisert en rekke korreksjoner av artikler fra et italiensk forskernettverk som har blitt avslørt for fusk og som til nå har 10 annuleringer og sju bekymringsmeldinger (for mer informasjon, se: https://forbetterscience.com/2023/06/12/uni-messina-money-for-nothing-brothers-in-arms/ ).

Seks korreksjoner av artikler fra dette forskernettverket ble publisert i slutten av 2022 (se oversikt under). Forskerne hadde i disse artiklene unnlatt å oppgi sentrale opplysninger angående patenter under oversikt over interessekonflikter. Dette er alvorlige unnlatelser og skulle resultert i annulering av artiklene. Det er svært bekymringsfullt at Frontiers in Pharmacology lar de slippe med korrigeringer.

https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fphar.2022.1073618/full
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fphar.2022.1073726/full
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fphar.2022.1073679/full
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fphar.2022.1073445/full
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fphar.2022.1073543/full
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fphar.2022.1073510/full

Videre har tidsskriftet publisert en rekke artikler med åpenbare alvorlig feil (meningsløst innhold, irrelevante referanser, duplikasjon av data) som skulle vært stanset under peer-reviewing og redaksjonell kontroll:
https://dbrech.irit.fr/pls/apex/f?p=9999:3:::NO:::
Hei,

Takk for kommentar.
Vi vil gå igjennom tidsskriftet på nytt på neste vedtaksmøte med Arbeidsutvalget for Det nasjonale publiseringsutvalget.

Mvh.
Lena-Cecilie Linge

Direktoratet for høgare utdanning og kompetanse
Postboks 1093, 5809 Bergen
Tlf: 55 30 38 00
E-post: post@hkdir.noPersonvern

Tilgjengelighetserklæring

Informasjonskapsler

Innhold på denne siden er lisensiert under Norsk lisens for offentlige data (NLOD) Norsk lisens for offentlige data (NLOD) og Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)).

https://kanalregister.hkdir.no tilbyr informasjonskapsler for å lære mer om sine brukere. Jeg samtykker Nei takk