NO EN Logg inn

Frontiers in Energy Research

Grunnleggende informasjon

Internasjonal tittel:

Frontiers in Energy Research

e-ISSN:

2296-598X         Periode: [2013 .. ]

Språk:

Engelsk

Utgiverland:

Sveits

URL:

https://www.frontiersin.org/journals/energy-re[..]

Forlag:

Frontiers Media S.A.

ITAR-kode:

1024455

NPI Fagfelt:

Energi

Minimumskriterier

✅ Vitenskapelig redaksjon
✅ Fagfellevurdert
✅ Internasjonal forfatterkrets
✅ Godkjent ISSN

Åpen tilgang

 Inkludert i en publiseringsavtale:
Konsortieavtale Gyldig til 31.12.2024
Frontiers
42 Institusjoner i avtalen: Vis [+]
Akershus universitetssykehus HF
Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet
Folkehelseinstituttet
Forskningsstiftelsen Fafo
Handelshøyskolen BI
Havforskningsinstituttet
Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Østfold
Høgskulen på Vestlandet
Høyskolen Kristiania
Institutt for samfunnsforskning
Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress
NILU - Norsk institutt for luftforskning
Nofima
NORCE Norwegian Research Centre AS
Nord Universitet
Norges Geotekniske Institutt
Norges Idrettshøgskole
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Norsk institutt for bioøkonomi
Norsk institutt for naturforskning
Norsk institutt for vannforskning
Norsk Utenrikspolitisk Institutt
NUBU – Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge
OsloMet - Storbyuniversitetet
SINTEF AS
SINTEF Energi AS
SINTEF Manufacturing
SINTEF Narvik
SINTEF Ocean
Sykehuset Østfold HF
Sørlandet sykehus HF
Transportøkonomisk institutt
UiT Norges arktiske universitet
Universitetet i Agder
Universitetet i Bergen
Universitetet i Oslo
Universitetet i Stavanger
Universitetet i Sørøst-Norge
Universitetssenteret på Svalbard
Vestre Viken HF
Veterinærinstituttet
Les mer om denne avtalen på openscience.no
Plan S: Journal Checker Tool [+]

Nivåplasseringer og UH-sektorens publiseringspoeng

År Nivå Forfatterandeler Publiseringspoeng
2024 1
2023 1 4.7194 8.1922
2022 1 5.4762 7.1126
2021 1 2.5917 5.9671
2020 1 4.2833 6.3668
2019 1 1.1095 2.7829
2018 1 0.0 0.0
2017 1 1.0 1.3938
2016 1 0.0 0.0
2015 1 0.0 0.0
2014 1 0.0 0.0
Offentliggjøres i mai året etter

Kommentarer

Kommentarer som gjelder oppdatering av informasjon, er kun synlig for deg og saksbehandler. Kommentarer som gjelder faglige innspill og nivå, blir offentlige.

Logg inn for å kommentere
Tidsskriftet praktiserer uetisk fagfellevurdering.
Fagfeller er medforfattere med forfattere av artikler som de har vurdert, eks:
https://pubpeer.com/publications/5C457F7D5A98CD4D68FEB9BF5071D4

Tidskriftet praktiserer ekstrem selvsitering, hvor artikler fremstår som rene siteringsmaskiner for forfatterne, eks:
https://pubpeer.com/publications/984AF8F65CD6EB9442CBAD3BA4E49A

Problematic Paper Screener har identifisert en rekke flere problemtiske artikler med meningsløse fraser ("tortured phrases") og irrelevante siteringer ("ClayFeet"):
https://dbrech.irit.fr/pls/apex/f?p=9999:3::::::
Frontiers in Energy Research figurer på The early warning journal list, utarbeidet av National Science Library of the Chinese Academy of Sciences:

https://earlywarning.fenqubiao.com/#/en/early-warning-journal-list-2024

Kinesiske myndigheter ønsker ikke at deres forskere skal publisere sine artikler i tidsskrifter med et dårlig rykte. Det bør være et varsko for Publiseringsutvalget.

Problematic Paper Screener har identifisert seks artikler publisert i 2022 som inneholder meningsløst innhold ("tortured phrases") eller irrelevante referanser:

https://dbrech.irit.fr/pls/apex/f?p=9999:3:::NO:::

Tidsskriftet har en uvanlig stor andel artikler fra Kina.
Takk for innspill.

Tidsskriftet vil bli behandlet på vedtaksmøtet for nivå 1 med Arbeidsutvalget for Det nasjonale publiseringsutvalget 21.juni.

Mvh.
Lena-Cecilie Linge

Direktoratet for høgare utdanning og kompetanse
Postboks 1093, 5809 Bergen
Tlf: 55 30 38 00
E-post: post@hkdir.noPersonvern

Tilgjengelighetserklæring

Informasjonskapsler

Innhold på denne siden er lisensiert under Norsk lisens for offentlige data (NLOD) Norsk lisens for offentlige data (NLOD) og Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)).

https://kanalregister.hkdir.no tilbyr informasjonskapsler for å lære mer om sine brukere. Jeg samtykker Nei takk