NO EN Logg inn

Frontiers in Marine Science

Grunnleggende informasjon

Internasjonal tittel:

Frontiers in Marine Science

e-ISSN:

2296-7745         Periode: [2014 .. ]

Språk:

Engelsk

Utgiverland:

Sveits

URL:

https://www.frontiersin.org/journals/marine-sc[..]

Forlag:

Frontiers Media S.A.

ITAR-kode:

1024260

NPI Fagfelt:

Biovitenskap

Minimumskriterier

✅ Vitenskapelig redaksjon
✅ Fagfellevurdert
✅ Internasjonal forfatterkrets
✅ Godkjent ISSN

Åpen tilgang

 Inkludert i en publiseringsavtale:
Konsortieavtale Gyldig til 31.12.2024
Frontiers
42 Institusjoner i avtalen: Vis [+]
Akershus universitetssykehus HF
Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet
Folkehelseinstituttet
Forskningsstiftelsen Fafo
Handelshøyskolen BI
Havforskningsinstituttet
Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Østfold
Høgskulen på Vestlandet
Høyskolen Kristiania
Institutt for samfunnsforskning
Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress
NILU - Norsk institutt for luftforskning
Nofima
NORCE Norwegian Research Centre AS
Nord Universitet
Norges Geotekniske Institutt
Norges Idrettshøgskole
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Norsk institutt for bioøkonomi
Norsk institutt for naturforskning
Norsk institutt for vannforskning
Norsk Utenrikspolitisk Institutt
NUBU – Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge
OsloMet - Storbyuniversitetet
SINTEF AS
SINTEF Energi AS
SINTEF Manufacturing
SINTEF Narvik
SINTEF Ocean
Sykehuset Østfold HF
Sørlandet sykehus HF
Transportøkonomisk institutt
UiT Norges arktiske universitet
Universitetet i Agder
Universitetet i Bergen
Universitetet i Oslo
Universitetet i Stavanger
Universitetet i Sørøst-Norge
Universitetssenteret på Svalbard
Vestre Viken HF
Veterinærinstituttet
Les mer om denne avtalen på openscience.no
Plan S: Journal Checker Tool [+]

Nivåplasseringer og UH-sektorens publiseringspoeng

Vedtak: 24.01.24: På vedtaksmøtet med Arbeidsutvalget for Det nasjonale publiseringsutvalget 19.01.24, bestemte vi at tidsskriftet beholder nivå 1.

År Nivå Forfatterandeler Publiseringspoeng
2024 1
2023 1 15.7655 32.0287
2022 1 24.8956 53.7337
2021 1 23.181 48.2659
2020 1 16.3992 33.9961
2019 1 14.4019 29.5538
2018 1 5.9089 15.1171
2017 1 1.6629 3.7506
2016 1 4.5464 8.3855
2015 1 3.2333 4.041
2014 1 0.0 0.0
Offentliggjøres i mai året etter

Kommentarer

Kommentarer som gjelder oppdatering av informasjon, er kun synlig for deg og saksbehandler. Kommentarer som gjelder faglige innspill og nivå, blir offentlige.

Logg inn for å kommentere
Hva var utfallet av den nye behandlingen 19 januar?
Hei,

Tidsskriftet beholder nivå 1.
Jeg ser at det nå vises nivå 0 for 2024 i nivåtabellen, som altså er feil. Det skal vi rette opp i.

Mvh.
Lena-Cecilie Linge
FMR er et anerkjent tidsskrift innen etablering av beste praksis for bl.a. datakvalitet for oseanografiske måleparametere for større internasjonale samarbeid innen observasjonssystem og datadelingssystem (som tidligere kommentert her av Lasse H. Petterson i 2019). Prosessen med eventuell nedrangering må være grundig dokumentert og transparent.
Dersom denne nivåendringen/ vurderingen baserer seg på predatoryreports.org's liste kan det være aktuelt å sjekke debatten rundt dette nettstedets/ denne listingens kriterier osv.
https://www.frontiersin.org/news/2023/06/22/predataryreports-org-an-open-letter-from-frontiers-chief-executive-editor/
I have serious problems understanding the process, as I cannot see it is transparent.
My general impression is that the journal is generally respected among marine scientists, and widely used, including by a wide range of my colleagues. A quite wide array of important articles have been published here.
My own experience with the journal is limited to being the Topic Editor of one single Research Topic (Special Issue), in which I have found that the Journal is supportive and professional. We are three editors, and have been given sufficient power in the process of accepting or rejecting contributions, and in recruiting reviewers, and evaluating their contributions as well. I have quite extensive experience as author, reviewer and in three different journals (from other publishers) also as editor.
It is correct that one gets a substantial amounts of emails from this journal, but I cannot see that as negative, rather as informative. I fear the consequence of Norwegian scientists in practice being excluded from this journal.
Again, I have serious problems understanding a process where I cannot see who makes the decisions and what the rationale is.
Sincerely,
Øivind Bergh
Although I am a postdoctoral researcher, I have been involved in publications with 8 different journals. I have published two articles with Frontiers in Marine Research, one in a special topic and another in the Ocean Observing section. My experience was very standard compared with other journals in the field (Limnology and Oceanography, JGR Oceans). My reviewers were internationally-recognised experts and/or rigorous in their reviews. I think the peer-review model is quite a bit different at Frontiers but I found it interesting and useful to promote a dialogue with reviewers before editors make a decision.

I have never received any remotely inappropriate solicitations or emails from Frontiers, but I can't say that is true of other publishers like MDPI (which seems to get a consistent rating of 1). I think it is very bad for the community and inappropriate to claim that Frontiers in Marine Research is a "predatory journal" as this puts the journal and many impactful articles into a blacklisted category which I have seen no evidence for. The only issue I can bring up regards final proofing and production efforts once the paper was accepted. I found that process to be inefficient and likely outsourced poorly. I do not feel this is a unique problem to Frontiers, but many other journals these days.

I have seen no justification for a listing of 0 or X.
De kritiske kommentarene som er kommet til nullingen av FMS (5) er alle fra personer som også er/har vært redaktører i Frontiers (men kun 2 av 5 har oppgitt dette i sin kommentar).. Jeg går utifra at det tas med i vurderingen når disse innspillene skal vektes.
Jeg har vært associate editor for "Marine Fisheries, Aquaculture and Living Resources" i noen år. Min erfaring er at journalen opptrer seriøst mhp. fagfellevurdering og rutiner for å akseptere/avvise artikler. Reviewprosessen er gjennomsiktig og tillater dialog mellom forfattere og reviewere (såfremt reviewerne ønsker det). Jeg ser ikke noe store svakheter sammenliknet med tidsskrift som f.eks. Aquaculture eller Aquacultural Engineering, så jeg synes det er rart om FMARS skal nedgraderes.
I have been Chief Editor for the Deep Sea Environments and Ecology for almost 3 years and have no doubt of the high quality of the journal. The review process is thorough, with the participation of a strong journal editorial office and the participation of internationally-recognised experts as reviewers and editors. Although the system does sent too many emails, this is no justification to classify the journal as predatory, and the Journal is revising this to improve. I do not understand where the X classification comes from and would urge to re-consider this, as Frontiers in Marine Science is a journal with excellent publications on a variety of topics where many Norwegian scientists publish regularly or read papers published in the journal.
Jeg har alltid vært forvirret over tildelingen av Nivå plasseringen for vitenskapelige tidsskrifter. Det ser ut til at systemet er like mye en popularitetskonkurranse som det er en vurdering av den vitenskapelige strengheten til tidsskriftets vurderingsprosess eller kvaliteten av publikasjonene. Å tildele en X til Frontiers in Marine Science, spesielt med tanke på den åpenbare betydningen av tidsskriftet basert på økende publiseringspoeng, er forvirrende. Selv om jeg har noen problemer med metoden for å velge reviewers og en aggressiv markedsføringsplan, tror jeg ikke at dette gir grunnlag for å liste dem som predatory. Jeg er Associate Editor her og har en god forståelse av det positive og negative med tidsskriftet. Det er ingen måte det faller inn i kategorien predatory, og det ser ut til at Registeret har vurdert den svært offentlige kampanjen mot tidsskriftet uten tilstrekkelig analyse av selve tidsskriftet.
Takk for innspill.

Nivå X betyr at vi, basert på ny informasjon og/eller innspill fra brukere av Kanalregisteret, er i tvil om tidsskrift bør godkjennes eller ikke. Ved å sette tidsskriftet på nivå X, ønsker vi diskusjon/innspill fra forskersamfunnet som har erfaringer med tidsskriftet.

Vi gjør alle vurderinger basert på tilgjengelig informasjon, mottatte innspill og når det gjelder nivå X, etter vurdering fra aktuelt fagkomite.

På vedtaksmøtet i oktober, ble det bestemt at Frontiers in Marine Science settes ned til null fra neste år. (Vi har dessverre ikke fått oppdatert Kanalregisteret etter forrige vedtaksmøte ennå, men jobber med saken. Da vil nivåendringen vises.)
Ettersom vi har fått flere innspill på Frontiers in Marine Science i etterkant, vil jeg tar innspillet ditt med til vedtaksmøtet med Arbeidsutvalget for Det nasjonale publiseringsutvalget 19.januar.
Dette er et utmerket tidsskrift for marine studier. Jeg skal innrømme at de som sender ut manuskripter burde ha mere kjennskap, men tidsskriftet har publisert viktige arbeider og ikke minst to volumer med forskning fra Polhavet. Tidsskriftet har en unik klageinstans der arbeider som ikke fører frem til enighet kan etterprøves. På den måten kan ikke en referree blokkere et manuskript, slik som tilfelle er i andre tidsskrifter. At tidsskriftet skal merkes X føles som et slag i ansiktet. Det betyr at jeg har brukt tid og innflytelse på et tidsskrift som ikke hoilder mål. Jeg ber om at vedtaket endres omgående!
Takk for innspill.

På vedtaksmøtet i oktober, ble det bestemt at Frontiers in Marine Science settes ned til null fra neste år. (Vi har dessverre ikke fått oppdatert Kanalregisteret etter forrige vedtaksmøte ennå, men jobber med saken. Da vil nivåendringen vises.)

Ettersom vi har fått flere innspill på Frontiers in Marine Science i etterkant, vil jeg tar innspillet ditt med til vedtaksmøtet med Arbeidsutvalget for Det nasjonale publiseringsutvalget 19.januar.

Mvh.
Lena-Cecilie Linge
Jeg er bltt invitert til å være Associate Editor i nytt Frontiers tidskrift "Frontiers in Ocean Engineering."
Ser i den sammenheng at Frontiers in Marine Science har 6043 editors. Slik opptrer altså "seriøse" tidskrift for å kapre støtte. Publiserings avgiften er $3295.
Dette er blitt en viktig journal innen marin forskning med svært mange gode og relevante artikler. Erfaring fra publisering er at det er en grundig og god review prosess, og setter spesielt pris på transparensen. Egen erfaring fra å redigere spesialutgaver er god, invitasjoner er kommet som oppfølging av tidligere publiserte artikler innen sammen tema, så opplever ikke at journalen sender ut invitasjoner uten foranledning. Er enig i kritikken i at enkelte publiserte artikler har hull, men jeg opplever ikke mer av dette i FMS enn andre journaler. Samlet sett synes jeg derfor det er unaturlig at FMS havner på Nivå X
Foreslår at denne vurderes endret til nivå X. Dette er delvis basert på at de sender ut invitasjoner til å redigere spesialutgaver uten noen spesiell foranledning. I tillegg ser jeg artikler de har publisert som helt åpenbart er fulle av hull, og der man kan se at de som har vurdert artikkelen som fagfeller åpenbart ikke er fra samme fagfelt.

Samtidig er det ingen tvil om at det publiseres god forskning her. Jeg mener derfor nivå X er riktig, siden det er et tvilstilfelle.
Hei igjen,

Vi diskuterte tidsskriftet på vedtaksmøtet. Inntil videre beholder tidsskriftet nivå 1, da ny komité i fagfeltet holder på å etableres. Så snart den nye komitéen er på plass, vil vi be dem evaluere tidsskriftet og sette den på nivå X, dersom komitéen er enig.

Mhv.
Lena-Cecilie Linge
Hei,

Takk for informasjon. Setter tidsskriftet opp for ny gjennomgang til neste vedtaksmøte.

Mvh.
Lena-Cecilie Linge
Journalen har økende internasjonal anerkjennelse og impact. Journalen var vesentlig i forbindelse med OceanObs2019 konferansen hvor grunnlaget for det neste 10-år innen oseanografisk forskning ble formet. Den bør vurderes oppgradert til Nivå 2.

Direktoratet for høgare utdanning og kompetanse
Postboks 1093, 5809 Bergen
Tlf: 55 30 38 00
E-post: post@hkdir.noPersonvern

Tilgjengelighetserklæring

Informasjonskapsler

Innhold på denne siden er lisensiert under Norsk lisens for offentlige data (NLOD) Norsk lisens for offentlige data (NLOD) og Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)).

https://kanalregister.hkdir.no tilbyr informasjonskapsler for å lære mer om sine brukere. Jeg samtykker Nei takk