NO EN Logg inn

Journal of Environmental and Public Health

Grunnleggende informasjon

Internasjonal tittel:

Journal of Environmental and Public Health

p-ISSN:

1687-9805         Periode: [2008 .. ]

e-ISSN:

1687-9813         Periode: [2009 .. ]

Språk:

Engelsk

Utgiverland:

USA

URL:

https://www.hindawi.com/journals/jeph/

Forlag:

Hindawi Limited

ITAR-kode:

1019076

NPI Fagfelt:

Samfunnsmedisin

Minimumskriterier

✅ Vitenskapelig redaksjon
✅ Fagfellevurdert
✅ Internasjonal forfatterkrets
✅ Bekreftet ISSN

Åpen tilgang

❌ Ikke indeksert i DOAJ - Sjekket 0 dager siden
❌ Ikke indeksert av Sherpa Romeo - Sjekket 0 dager siden
❌ Ingen kjent publiseringsavtale
Plan S: Journal Checker Tool [+]

Nivåplasseringer og UH-sektorens publiseringspoeng

Vedtak: 14.02.24: Tidsskriftet fortsetter under diskusjon (nivå X) til vedtaksmøtet 21.juni, etter forespørsel fra publiseringskomiteen for samfunnsmedisin. Publisering i tidsskriftet kan fortsatt gi uttelling.

År Nivå Forfatterandeler Publiseringspoeng
2024 X
2023 1 0.0 0.0
2022 1 0.0 0.0
2021 1 1.0 1.0
2020 1 0.0 0.0
2019 1 0.0 0.0
2018 1 0.0 0.0
2017 1 0.0 0.0
2016 1 1.0 1.0
2015 1 0.0 0.0
2014 1 0.6667 0.6667
2013 1 0.0 0.0
2012 1 0.0 0.0
2011 1 0.0 0.0
2010 1 0.0 0.0
Offentliggjøres i mai året etter

Kommentarer

Kommentarer som gjelder oppdatering av informasjon, er kun synlig for deg og saksbehandler. Kommentarer som gjelder faglige innspill og nivå, blir offentlige.

Logg inn for å kommentere
Jeg har sammen med annen norsk medforfatter publisert i JEPH et par år tilbake i tid. Det var da minst to reviewere som jeg kan huske, som ga utfyllende kommentarer og forslag. Det var kommunikasjon med daværende redaktør og prosess for øvrig var normal.
I have had two article with original research on fall prevention exercise programs undergo a serious review process (2-3 reviewers with various comments on both method and conclusions) in this Journal in the past two years. I and my co-authors found the correspondence correct and timely.

Another colleague got her article refused by this Journal so total fabrication does not seem likely.

Karin Strömqvist Bååthe, Dalarna University, Sweden
Dette tidsskriftet ble nylig fjernet fra Web of Science, sammen med 18 andre tidsskrifter fra Hindawi:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1L-y_mTobxMaUsJSHltxqY2VabCsLbNkcWhAS_nbimH8/edit#gid=200666333

Kilde:
https://retractionwatch.com/2023/03/21/nearly-20-hindawi-journals-delisted-from-leading-index-amid-concerns-of-papermill-activity/

Dette er et meget dårlig tegn og jeg håper HK-dir følger opp. Håpet mitt er at HK-dir og kanalregisteret i fremtiden vil være førende, og raskere med å fjerne useriøse tidsskrifter. Problemet med useriøse tidsskrifter og forlag er et økende problem og det er behov for mer effektive virkemidler for å stanse feilinformasjon innen vitenskapelige publisering.
Problematic paper screener har idenifisert 34 artikler for innhold av "tortured phrases" (meningsløst innhold) og/eller referanser til artikler uten relevans. Dette er typiske tegn på at artiklene er fabrikerte:

https://dbrech.irit.fr/pls/apex/f?p=9999:3

I en analyse av innhold av frasen "No data were used to support this study", scorer dette tidsskriftet høyt. Her ble 15 artikler identifisert (se eksempel og oversikt nedenfor).

Tidsskriftet fremstår som ueriøst og jeg anbefaler at det listes i kategori X.

Eks. "No data were used to support this study":
https://downloads.hindawi.com/journals/jeph/2018/9013430.pdf

Totaloversikt (doi):
10.1155/2022/2514373
10.1155/2022/8657491
10.1155/2022/3792356
10.1155/2022/9577859
10.1155/2022/3127899
10.1155/2022/4280441
10.1155/2022/2495024
10.1155/2022/9554730
10.1155/2022/5162840
10.1155/2022/8973525
10.1155/2022/5871669
10.1155/2022/5117986
10.1155/2018/9013430
10.1155/2022/7162069
10.1155/2022/5942947
Problematic paper screener har detektert 34 artikler med problematisk innhold, bare i 2022.
Enkelte av artiklene inneholder såkalte "tortured phrases", dvs meniningsløst innhold, eller de siterer artikler som ikke har noe relevans ("Clayfeet"). Dette er klare indikasjoner på at artiklene er fabrikerte.

Det store omfanget og tydelige mangel på redaksjonell kvalitetskontroll er grunn til bekymring. Slike tidsskrifter kan vi ikke stole på.

Jeg anbefaler at tidsskriftet listes i kategori X.

Direktoratet for høgare utdanning og kompetanse
Postboks 1093, 5809 Bergen
Tlf: 55 30 38 00
E-post: post@hkdir.noPersonvern

Tilgjengelighetserklæring

Informasjonskapsler

Innhold på denne siden er lisensiert under Norsk lisens for offentlige data (NLOD) Norsk lisens for offentlige data (NLOD) og Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)).

https://kanalregister.hkdir.no tilbyr informasjonskapsler for å lære mer om sine brukere. Jeg samtykker Nei takk