NO EN Login

Acta Agriculturæ Scandinavica - Section B, Soil and Plant Science

Bibliographic Information

International Title:

Acta Agriculturæ Scandinavica - Section B, Soil and Plant Science

p-ISSN:

0906-4710         Period: [1992 .. ]

e-ISSN:

1651-1913         Period: [1992 .. ]

Language:

English

Country of publication:

Denmark
United Kingdom

URL:

https://www.tandfonline.com/toc/sagb20/current

Continues:

Acta Agriculturae Scandinavica

Publishing House:

Taylor & Francis

Publisher:

Munksgaard (print)

ITAR Code:

6197

NPI Scientific Field:

Biosciences

Minimum Criteria

✅ Scientific editorial board
✅ Peer reviewed
✅ Min. national authorship
✅ Approved ISSN

Open Access

 Included in publishing agreement :
Consortium agreement Valid until December 31 2024
Taylor & Francis Gull
28 Institutions in Agreement: Show [+]
Akershus universitetssykehus HF
Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning
Folkehelseinstituttet
Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Molde - Vitenskapelig høgskole i logistikk
Høgskolen i Østfold
Høgskulen i Volda
Høgskulen på Vestlandet
Høyskolen Kristiania
Nofima
NORCE Norwegian Research Centre AS
Norges Idrettshøgskole
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Norsk institutt for bioøkonomi
Norsk institutt for naturforskning
Norsk Utenrikspolitisk Institutt
Oslo Nye Høyskole
Oslo universitetssykehus HF
PRIO - Institutt for fredsforskning
Transportøkonomisk institutt
UiT Norges arktiske universitet
Universitetet i Agder
Universitetet i Bergen
Universitetet i Oslo
Universitetet i Stavanger
Universitetet i Sørøst-Norge
Universitetssenteret på Svalbard
Vestlandsforsking
Read more about this publishing agreement on openscience.no
Plan S: Journal Checker Tool [+]

Scientific level placements and Norwegian HEIs publication points

Decision: 14.02.24: Together with the publishing committee in biosciences, we have decided that the journal keeps level 1.

Year Scientific Level Author Shares Publication Points
2024 1
2023 1
2022 1 0.8333 0.9129
2021 1 0.0 0.0
2020 1 0.25 0.6949
2019 1 1.95 2.8807
2018 1 1.35 1.873
2017 1 0.75 1.8137
2016 1 1.3333 1.9712
2015 1 0.8 0.8944
2014 1 2.2261 2.2261
2013 1 1.125 1.125
2012 1 4.16 4.16
2011 1 3.58 3.58
2010 1 1.99 1.99
2009 1 1.95 1.95
2008 1 2.159 2.159
2007 1 2.933 2.933
2006 1 1.233 1.233
2005 1 1.86 1.86
2004 1 3.25 3.25
Published in May the following year

Comments

Comments regarding updates on the publication channel are only visible for you and the advisors. Comments regarding the scientific quality and levels will be public.

Login to comment
Dette tidsskriftet har publisert en rekke artikler som inneholder "tortured phrases" og/eller som er suspekte. Dette er en klar indikasjon på at artiklene er fabrikerte. Problematic paper screener har identifisert 8 slike artikler utgitt i 2021-22.

Ved en nærmere gjennomgang av tidsskriftet, er det mistenkelig mange artikler med lik oppbygging. F.eks så har 17 nylig publiserte artikler blitt identifisert med innhold av grafiske plott som viser tilfeldige verdier fra 70-90:
https://pubpeer.com/search?q=%22acta+agriculturae%22
Disse artiklene har alle det til felles at mye av innholdet/figurer fremstår som uforståelig og alle forfatterne har tilhørighet til Kina.

Et annet kjennetegn er ekstrem bruk av frasen "this paper" i abstract (og ellers i teksten). Søk i tidsskriftet på denne frasen viser at de artiklene som har høyest score, dvs flest antall av denne frasen, har tilhørighet til Kina. De har gjennomgående et uvanlig lavt antall forfattere (1-3), inneholder samme stikkord (Big data, intelligent, algorithm), har uforståelige/mangelfulle figurer og ofte de plottene som er nevnt i forrige avsnitt. Mao de er mistenkelig like i form og innhold.

Flere tegn tyder derfor på at tidsskritet har blitt et mål for paprimøller i Kina som fabrikerer artikler.

Redaksjonen mangler tydeligvis den nødvendige kvalitetskontrollen som er nødvendig for å drive et seriøst tidsskrift.

Jeg vil anbefale at tidsskriftet listes i kategori X.
Publiseringskomiteen anbefaler at dette tidsskriftet listes i kategori X

Norwegian Directorate for Higher Education and Skills
Postbox 1093, 5809 Bergen
Phone: (+47) 55 30 38 00
Email: post@hkdir.noPrivacy policy

Availability statement

Cookies

Content on this site is licensed under Norwegian Licence for Open Government Data (NLOD) 2.0 Norwegian Licence for Open Government Data (NLOD) and Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) ).

https://kanalregister.hkdir.no offers cookies to learn more about their users.I concur No thanks