NO EN Logg inn

International Journal of Molecular Sciences

Grunnleggende informasjon

Internasjonal tittel:

International Journal of Molecular Sciences

p-ISSN:

1661-6596         Periode: [2000 .. 2005]

e-ISSN:

1422-0067         Periode: [2000 .. ]

Språk:

Engelsk

Utgiverland:

Sveits

URL:

http://www.mdpi.com/journal/ijms

Forlag:

MDPI

ITAR-kode:

2445

NPI Fagfelt:

Biomedisin

Minimumskriterier

✅ Vitenskapelig redaksjon
✅ Fagfellevurdert
✅ Internasjonal forfatterkrets
✅ Bekreftet ISSN

Åpen tilgang

 Inkludert i en publiseringsavtale:
Institusjonsavtale Gyldig til 31.12.2024
MDPI
1 Institusjoner i avtalen: Vis [+]
Universitetet i Bergen
Konsortieavtale Gyldig til 31.12.2024
MDPI
41 Institusjoner i avtalen: Vis [+]
Akershus universitetssykehus HF
Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning
Folkehelseinstituttet
Forsvarets forskningsinstitutt
Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Molde - Vitenskapelig høgskole i logistikk
Høgskolen i Østfold
Høgskulen på Vestlandet
MF vitenskapelig høyskole for teologi, religion og samfunn
Miljødirektoratet
NIFU Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning
NILU - Norsk institutt for luftforskning
Nofima
NORCE Norwegian Research Centre AS
Norges Geotekniske Institutt
Norges Idrettshøgskole
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Norsk institutt for bioøkonomi
Norsk institutt for kulturminneforskning
Norsk institutt for naturforskning
Norsk institutt for vannforskning
Norsk Utenrikspolitisk Institutt
OsloMet - Storbyuniversitetet
SINTEF AS
SINTEF Energi AS
SINTEF Manufacturing
SINTEF Narvik
SINTEF Ocean
Sykehuset Innlandet HF
Sykehuset Østfold HF
Sørlandet sykehus HF
Transportøkonomisk institutt
UiT Norges arktiske universitet
Universitetet i Agder
Universitetet i Bergen
Universitetet i Stavanger
Universitetet i Sørøst-Norge
Universitetssenteret på Svalbard
Vestlandsforsking
Vestre Viken HF
Veterinærinstituttet
Les mer om denne avtalen på openscience.no
Plan S: Journal Checker Tool [+]

Nivåplasseringer og UH-sektorens publiseringspoeng

Vedtak: 19.02.24: Tidsskriftet settes under diskusjon (nivå X), grunnet bekymringsmelding. Publiseringer i tidsskriftet kan fortsatt gi publiseringspoeng.

År Nivå Forfatterandeler Publiseringspoeng
2024 X
2023 1 21.7739 40.1346
2022 1 22.649 41.3042
2021 1 21.6567 39.7763
2020 1 20.9071 32.9777
2019 1 10.2458 19.4164
2018 1 13.8302 22.1565
2017 1 6.7 10.2845
2016 1 2.1175 4.2191
2015 1 5.3214 7.8732
2014 1 5.0739 5.0739
2013 1 1.1339 1.1339
2012 1 3.53 3.53
2011 1 1.05 1.05
2010 1 0.0 0.0
2009 1 0.0 0.0
2008 1 1.0 1.0
2007 1 0.0 0.0
2006 1 0.0 0.0
2005 1 0.0 0.0
2004 1 0.0 0.0
Offentliggjøres i mai året etter

Kommentarer

Kommentarer som gjelder oppdatering av informasjon, er kun synlig for deg og saksbehandler. Kommentarer som gjelder faglige innspill og nivå, blir offentlige.

Logg inn for å kommentere
Maria Angeles Oviedo Garcia har identifisert en rekke tilfeller hvor peer-review-prosessen har vært tvilsom (se vedlagte oversikt). I disse eksemplene er det tydelig at peer-review-rapporter har blitt kopiert, forfattere ber om at deres artikler blir sitert og enkelte reviewrapporter er mistenkelig korte.

https://docs.google.com/spreadsheets/d/12vjN1aO5J8BbaFmkH_Xpq0ZLAuSikapu/edit#gid=1158171344
I en analyse av innhold av de uvanlig frasene "Data availability statement: Not applicable" og ”Data is contained within the article” scorer dette tidsskriftet svært høyt. Henholdvis 797 og 10801 artikler ble identifisert for å inneholde disse frasene under Data availability. Artiklene er publisert i perioden 2021-2023.

Flere av disse artiklene er riktignok oversiktsartikler, hvor slike fraser under Data availablity kan forsvares. Til tross for dette, er mange av de identifiserte artiklene originalartikler, hvor dette er uakseptabelet og direkte feil.

Publisering av et så stort antall artikler med disse uvanlige og uvitenskapelige frasene er mistenkelig og tyder på publisering av masseproduserte meningsløse artikler uten vitenskapelig innhold.

Videre operer dette tidsskriftet med en uvanlig kort godkjennelsestid for manuskripter som sendes inn. Fra innsendelse til godkjenning er det ikke uvanlig med 14-30 dager, noe som er svært uvanlig og mistenkelig. Med det enorme antallet artikler kan jeg ikke forstå at det er mulig å vurdere og kvalitetssikre artiklene som pøses ut i dette tidsskriftet.

Redaksjonen mangler tydeligvis den nødvendige kvalitetskontrollen for å drive et seriøst tidsskrift. Videre bryter de med prinsippet om åpenhet og at data skal være tilgjengelig.

Eksempler på artikler:
https://doi.org/10.3390/ijms23105656
https://doi.org/10.3390/ijms232314800
Hi,

Well, I am sorry to say, but I think it is not very scientific to state that 797 of 10801 articles had such phrases in the data availability statement and then not telling how many of those were actually review articles, where this would be absolutely acceptable. This is not a fair presentation of these numbers in my point of view.

Also, until there are no comparisons made to other journals regarding these parameters, how do you know that the number of such cases is particularly high for this particular journal? Also, in your next comment, you find 25 out of several thousand papers with an automated prediction algorithm with "tortured phrases" and you claim something based on that. How many it finds for other jounals, how is this significant in any sense? What are the accuracy measures of the algorithm that you use? I am sorry, but your claims do not seem to be statistically well-supported to me. Just empty numbers without any actual comparisons/analyses. Based on these one cannot judge if they are too high or too low since we do not know what would be an expected number based on the whole bulk of biomedical literature.

I also do not agree with the idea that a quality review procedure should take ages, often it takes half year, what for? Most reviewers do not actually spend more than a working day on reviewing an article, so why would it be desireable that the whole procedure then adds up to several months in a lot of journals (there is usually no real progress happening there most of the time, just empty days/weeks/months flying away when noone actually looks at the article!)? I think in our fast word such unreasonably long review procedures are definitely a drawback for science and not something to be praised.

You are also mentioning the number of special issues as a concern, but all those have different guest editors (scientists) assigned to them (which is somehow not mentioned in your comment). So it is definitely not a small group of people managing the whole review procedure of thousands of papers yearly.
Hei,

Takk for kommentar.
Vi vil sammen med Arbeidsutvalget for Det nasjonale publiseringsutvalget vurdere tidsskriftet på nytt på neste vedtaksmøte, 20.oktober.

Mvh.
Lena-Cecilie Linge
Problematic Paper Screener har identifisert 25 artikler for innhold av meningsløst innhold ("tortured phrases") og/eller ikke-relevante referanser:

https://dbrech.irit.fr/pls/apex/f?p=9999:3:::NO:::

Innhold av denne sort er et tegn på at artiklene er fabrikkerte, og skulle vært fanget opp av redaksjonen og peer-review.

Disse artiklene ble publisert i perioden 2019-2021, og rapportert i 2022. Så vidt jeg kan se så har ikke tidsskriftet tatt noe initiativ for å gjennomgå disse sakene.

Tidsskriftet har i 2023 ikke mindre enn 4216 spesialutgaver (opp fra 1163 i 2022). Dette er svært bekymringsfullt, og jeg vil oppfordre HK-dir til å gjennomgå dette tidsskriftet.

Direktoratet for høgare utdanning og kompetanse
Postboks 1093, 5809 Bergen
Tlf: 55 30 38 00
E-post: post@hkdir.noPersonvern

Tilgjengelighetserklæring

Informasjonskapsler

Innhold på denne siden er lisensiert under Norsk lisens for offentlige data (NLOD) Norsk lisens for offentlige data (NLOD) og Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)).

https://kanalregister.hkdir.no tilbyr informasjonskapsler for å lære mer om sine brukere. Jeg samtykker Nei takk