NO EN Logg inn

Viruses

Grunnleggende informasjon

Internasjonal tittel:

Viruses

e-ISSN:

1999-4915         Periode: [1999 .. ]

Språk:

Engelsk

Utgiverland:

Sveits

URL:

https://www.mdpi.com/journal/viruses

Forlag:

MDPI

ITAR-kode:

1019444

NPI Fagfelt:

Biomedisin

Minimumskriterier

✅ Vitenskapelig redaksjon
✅ Fagfellevurdert
✅ Internasjonal forfatterkrets
✅ Godkjent ISSN

Åpen tilgang

 Inkludert i en publiseringsavtale:
Institusjonsavtale Gyldig til 31.12.2024
MDPI
1 Institusjoner i avtalen: Vis [+]
Universitetet i Bergen
Konsortieavtale Gyldig til 31.12.2024
MDPI
41 Institusjoner i avtalen: Vis [+]
Akershus universitetssykehus HF
Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning
Folkehelseinstituttet
Forsvarets forskningsinstitutt
Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Molde - Vitenskapelig høgskole i logistikk
Høgskolen i Østfold
Høgskulen på Vestlandet
MF vitenskapelig høyskole for teologi, religion og samfunn
Miljødirektoratet
NIFU Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning
NILU - Norsk institutt for luftforskning
Nofima
NORCE Norwegian Research Centre AS
Norges Geotekniske Institutt
Norges Idrettshøgskole
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Norsk institutt for bioøkonomi
Norsk institutt for kulturminneforskning
Norsk institutt for naturforskning
Norsk institutt for vannforskning
Norsk Utenrikspolitisk Institutt
OsloMet - Storbyuniversitetet
SINTEF AS
SINTEF Energi AS
SINTEF Manufacturing
SINTEF Narvik
SINTEF Ocean
Sykehuset Innlandet HF
Sykehuset Østfold HF
Sørlandet sykehus HF
Transportøkonomisk institutt
UiT Norges arktiske universitet
Universitetet i Agder
Universitetet i Bergen
Universitetet i Stavanger
Universitetet i Sørøst-Norge
Universitetssenteret på Svalbard
Vestlandsforsking
Vestre Viken HF
Veterinærinstituttet
Les mer om denne avtalen på openscience.no
Plan S: Journal Checker Tool [+]

Nivåplasseringer og UH-sektorens publiseringspoeng

År Nivå Forfatterandeler Publiseringspoeng
2024 1
2023 1 5.0255 10.9104
2022 1 3.811 8.9337
2021 1 3.6662 8.8956
2020 1 3.9173 6.1128
2019 1 6.3123 10.9768
2018 1 4.2738 6.0626
2017 1 3.6995 6.8432
2016 1 3.3 4.3585
2015 1 4.45 4.9275
2014 1 0.3 0.3
2013 1 0.0 0.0
2012 1 0.2 0.2
2011 1 0.0 0.0
2010 1 0.0 0.0
Offentliggjøres i mai året etter

Kommentarer

Kommentarer som gjelder oppdatering av informasjon, er kun synlig for deg og saksbehandler. Kommentarer som gjelder faglige innspill og nivå, blir offentlige.

Logg inn for å kommentere
Ved en tilfeldighet ble vi oppmerksom på at tidsskriftet Viruses (ISSN 1999-4915) var blitt satt på nivå X. Årsaken var visstnok at en bekymringsmelding sendt inn 04.11.2021 angående høy APC og kort review prosess.

Som gjesteeditorer for et spesialnummer av Viruses og som forfattere av flere artikler i Viruses, mener vi å ha et godt innblikk i review prosessen til dette tidsskriftet, også over litt tid. Etter vår mening har tidsskriftet en grundig review prosses, helt på linje med andre tidsskrift som vi har publisert i. Tidsskriftet benytter 2 eller 3 referee´er og manuskriptene gjennomgås enkelte ganger i mange runder før de eventuelt aksepteres. Det vi imidlertid har merket oss er at de behandler innsendte manuskript raskt før de sendes ut til referee. Hvis vi som editorer ikke responderer raskt med å avgjøre om manuskript skal sendes til referee eller avvises, mottar vi purringer. Det samme gjelder når revisjon er kommet inn. Hvis manuskriptet må gjennomgå «minor revision» har forfatterne kun 5 dager til å gjøre endringer mens hvis manuskriptet får «major revision» har forfatterne 10 dager. Det er selvsagt mulig å søke utsettelse. Etter at manuskriptet er aksepter kommer proofs etter få dager, med 24 timers frist. Alt dette gjør at review-prosessen kanskje kortes ned i forhold til en del andre tidsskrifter.

Angående APC så er summen tilsvarende mange andre open access tidsskrifter. De er også åpne om hvordan de kommer til denne summen og innvilger ofte rabatter.

Vi har ikke sett noe begrunnelse for eller dokumentasjon på de forholdene som er påpekt i forbindelse med at tidsskriftet evalueres, men ber med dette om at våre erfaringer vektlegges ved evalueringen. Vi er begge tilgjengelig for flere spørsmål hvis det er ønskelig.

Se dessuten uttalelse fra MDPI. https://www.mdpi.com/about/announcements/5482

Mvh
Christine Hanssen Rinaldo
Senior forsker Universitetssykehuset Nord-Norge
& Professor UiT-Norges arktiske universitet

Morten Tryland
Professor Høgskolen i Innlandet
& Professor UiT-Norges arktiske universitet
Høy APC (2200CHF), kort review-process.
Hei igjen,

Takk for innspillet.

Vi vurderte tidsskriftet på nytt på møtet 14.februar. Vi vedtok at tidsskriftet blir værende på nivå 1, da vi ikke fant nok grunnlag til å sette det til null.

Dersom det er forskere etc. som har egne (negative) erfaringer med å publisere i tidsskriftet, send gjerne inn ny kommentar, så tar vi en ny vurdering.

Mvh.
Lena-Cecilie Linge

Direktoratet for høgare utdanning og kompetanse
Postboks 1093, 5809 Bergen
Tlf: 55 30 38 00
E-post: post@hkdir.noPersonvern

Tilgjengelighetserklæring

Informasjonskapsler

Innhold på denne siden er lisensiert under Norsk lisens for offentlige data (NLOD) Norsk lisens for offentlige data (NLOD) og Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)).

https://kanalregister.hkdir.no tilbyr informasjonskapsler for å lære mer om sine brukere. Jeg samtykker Nei takk