NO EN Logg inn

Water

Grunnleggende informasjon

Internasjonal tittel:

Water

e-ISSN:

2073-4441         Periode: [2009 .. ]

Språk:

Engelsk

Utgiverland:

Sveits

URL:

http://www.mdpi.com/journal/water/about/

Forlag:

MDPI

ITAR-kode:

1019567

NPI Fagfelt:

Geovitenskap

Minimumskriterier

✅ Vitenskapelig redaksjon
✅ Fagfellevurdert
✅ Internasjonal forfatterkrets
✅ Godkjent ISSN

Åpen tilgang

 Inkludert i en publiseringsavtale:
Konsortieavtale Gyldig til 31.12.2024
MDPI
41 Institusjoner i avtalen: Vis [+]
Akershus universitetssykehus HF
Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning
Folkehelseinstituttet
Forsvarets forskningsinstitutt
Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Molde - Vitenskapelig høgskole i logistikk
Høgskolen i Østfold
Høgskulen på Vestlandet
MF vitenskapelig høyskole for teologi, religion og samfunn
Miljødirektoratet
NIFU Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning
NILU - Norsk institutt for luftforskning
Nofima
NORCE Norwegian Research Centre AS
Norges Geotekniske Institutt
Norges Idrettshøgskole
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Norsk institutt for bioøkonomi
Norsk institutt for kulturminneforskning
Norsk institutt for naturforskning
Norsk institutt for vannforskning
Norsk Utenrikspolitisk Institutt
OsloMet - Storbyuniversitetet
SINTEF AS
SINTEF Energi AS
SINTEF Manufacturing
SINTEF Narvik
SINTEF Ocean
Sykehuset Innlandet HF
Sykehuset Østfold HF
Sørlandet sykehus HF
Transportøkonomisk institutt
UiT Norges arktiske universitet
Universitetet i Agder
Universitetet i Bergen
Universitetet i Stavanger
Universitetet i Sørøst-Norge
Universitetssenteret på Svalbard
Vestlandsforsking
Vestre Viken HF
Veterinærinstituttet
Les mer om denne avtalen på openscience.no
Plan S: Journal Checker Tool [+]

Nivåplasseringer og UH-sektorens publiseringspoeng

År Nivå Forfatterandeler Publiseringspoeng
2024 1
2023 1 7.5107 11.3909
2022 1 10.0634 16.3202
2021 1 11.514 19.3678
2020 1 7.2147 15.1103
2019 1 9.7544 17.3294
2018 1 10.1345 15.4281
2017 1 5.6742 8.0964
2016 1 0.8833 2.0228
2015 1 1.1667 1.9807
2014 1 1.0557 1.0557
2013 1 1.0556 1.0556
2012 1 0.0 0.0
2011 1 0.0 0.0
2010 1 0.0 0.0
Offentliggjøres i mai året etter

Kommentarer

Kommentarer som gjelder oppdatering av informasjon, er kun synlig for deg og saksbehandler. Kommentarer som gjelder faglige innspill og nivå, blir offentlige.

Logg inn for å kommentere
Water er identifisert som en av flere tidsskrifter hvor det er foregår tvilsom redaksjonell godkjenning av artikler. En oversikt over manuskripter til salgs gjennom papirmøllen Olive Fruit Academic i Kina, har vært åpent tilgjengelig (på kinesisk). På listen var det lagt ut et stort antall manuskripter ferdig for publisering i forskjellige tidsskrifter. Water var her representert med flere manuskripter.

Dette tyder på at papirmøller som f.eks Olive Fruit Academic, samarbeider med tidsskriftet for å få fabrikkerte artikler publisert.

For mer informasjon:
https://forbetterscience.com/2024/01/31/welcome-agent-cooperate-with-us/
https://web.archive.org/web/20230701015430/http://tiazin.com/post-30.html

Problematic Paper Screener har identifisert 229 problematiske artikler, hvor meningsløse fraser ("tortured phrases") og/eller irrelevante referanser ("clayfeet") går igjen:
https://dbrech.irit.fr/pls/apex/f?p=9999:3::::::
Takk for informasjon.

Tidsskriftet vil bli revurdert på vedtaksmøtet for nivå 1 med Arbeidsutvalget for Det nasjonale publiseringsutvalget 21. juni.

Mvh.
Lena-Cecilie Linge

Direktoratet for høgare utdanning og kompetanse
Postboks 1093, 5809 Bergen
Tlf: 55 30 38 00
E-post: post@hkdir.noPersonvern

Tilgjengelighetserklæring

Informasjonskapsler

Innhold på denne siden er lisensiert under Norsk lisens for offentlige data (NLOD) Norsk lisens for offentlige data (NLOD) og Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)).

https://kanalregister.hkdir.no tilbyr informasjonskapsler for å lære mer om sine brukere. Jeg samtykker Nei takk