NO EN Logg inn

Buildings

Grunnleggende informasjon

Internasjonal tittel:

Buildings

e-ISSN:

2075-5309         Periode: [2011 .. ]

Språk:

Engelsk

Utgiverland:

Sveits

URL:

http://www.mdpi.com/journal/buildings

Forlag:

MDPI

ITAR-kode:

1022414

NPI Fagfelt:

Konstruksjonsfag

Minimumskriterier

✅ Vitenskapelig redaksjon
✅ Fagfellevurdert
✅ Internasjonal forfatterkrets
✅ Godkjent ISSN

Åpen tilgang

 Inkludert i en publiseringsavtale:
Institusjonsavtale Gyldig til 31.12.2024
MDPI
1 Institusjoner i avtalen: Vis [+]
Universitetet i Bergen
Konsortieavtale Gyldig til 31.12.2024
MDPI
41 Institusjoner i avtalen: Vis [+]
Akershus universitetssykehus HF
Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning
Folkehelseinstituttet
Forsvarets forskningsinstitutt
Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Molde - Vitenskapelig høgskole i logistikk
Høgskolen i Østfold
Høgskulen på Vestlandet
MF vitenskapelig høyskole for teologi, religion og samfunn
Miljødirektoratet
NIFU Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning
NILU - Norsk institutt for luftforskning
Nofima
NORCE Norwegian Research Centre AS
Norges Geotekniske Institutt
Norges Idrettshøgskole
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Norsk institutt for bioøkonomi
Norsk institutt for kulturminneforskning
Norsk institutt for naturforskning
Norsk institutt for vannforskning
Norsk Utenrikspolitisk Institutt
OsloMet - Storbyuniversitetet
SINTEF AS
SINTEF Energi AS
SINTEF Manufacturing
SINTEF Narvik
SINTEF Ocean
Sykehuset Innlandet HF
Sykehuset Østfold HF
Sørlandet sykehus HF
Transportøkonomisk institutt
UiT Norges arktiske universitet
Universitetet i Agder
Universitetet i Bergen
Universitetet i Stavanger
Universitetet i Sørøst-Norge
Universitetssenteret på Svalbard
Vestlandsforsking
Vestre Viken HF
Veterinærinstituttet
Les mer om denne avtalen på openscience.no
Plan S: Journal Checker Tool [+]

Nivåplasseringer og UH-sektorens publiseringspoeng

År Nivå Forfatterandeler Publiseringspoeng
2024 1
2023 1 11.2387 17.1867
2022 1 6.4667 10.1344
2021 1 5.7929 10.2553
2020 1 4.9524 6.4851
2019 1 2.3333 2.7506
2018 1 3.8333 5.2697
2017 1 1.6 1.7746
2016 1 1.625 1.7746
2015 1 0.0 0.0
2014 1 0.0 0.0
2013 1 0.5 0.5
2012 1 0.0 0.0
Offentliggjøres i mai året etter

Kommentarer

Kommentarer som gjelder oppdatering av informasjon, er kun synlig for deg og saksbehandler. Kommentarer som gjelder faglige innspill og nivå, blir offentlige.

Logg inn for å kommentere
Request to upgrade Buildings (ISSN 2075-5309) (http://www.mdpi.com/journal/buildings) from Nivå 1 to nivå 2 due to the Scientific quality criteria in this peer reviewed journal.

High Visibility/ Indexing and abstracting: Buildings Journal is Indexed in the Major Indexing/Abstracting Service In The Field of building science, building engineering and architecture. It is one of the few high quality international, scientific, peer-reviewed, open access journal that is focused on historical buildings i.e. on research dealing with immovable cultural heritage. It is indexed to Scopus, Web of Science; Norwegian Register for Scientific Journals, Series and Publishers (NSD), Julkaisufoorumi Publication Forum (Federation of Finnish Learned Societies), Inspec (IET), DOAJ - Directory of Open Access Journals and other databases. This Factor Is Used For Evaluating The Prestige Of Journals.

Open access/online submission: Open access is free for readers, with article processing charges (APC) paid by authors or their institutions. In addition the Online submission system of the MDPI publisher is user-friendly.

Journal citation and ranking: Papers published in buildings Journal have a good citation. It means that authors publishing in this journal can improve their h-index.

Journal reputation/ circulation: The Journal reputation is high in the field (of building science, building engineering and architecture). This is due to the above quality criteria, the regularity and international presence of the authors that choose to publish in Buildings and that are very well known in the field, the publication of Special issue that are of high interest among the researchers (e.g. “Nanomaterials for Historic Buildings”; "Noise control in Buildings"; “Non destructing testing for building evaluation ",”environmental impact assessment of buildings”). Finally it is due to the Journal publisher and editorial board quality recognized at international level.

Paper originality/ Acceptance and rejection rates: The Acceptance Criteria Is Of High Quality Standard. The Journal has a High Rejection Rate as the review process requires acceptance status from at least 3 reviewers.

Length of review/ Time lag: It has a Rapid publication. Manuscripts are peer-reviewed and a first decision provided to authors approximately 18 days after submission; acceptance to publication is undertaken in 4.28 days (median values for papers published in the first six months of 2018).

Direktoratet for høgare utdanning og kompetanse
Postboks 1093, 5809 Bergen
Tlf: 55 30 38 00
E-post: post@hkdir.noPersonvern

Tilgjengelighetserklæring

Informasjonskapsler

Innhold på denne siden er lisensiert under Norsk lisens for offentlige data (NLOD) Norsk lisens for offentlige data (NLOD) og Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)).

https://kanalregister.hkdir.no tilbyr informasjonskapsler for å lære mer om sine brukere. Jeg samtykker Nei takk