NO EN Logg inn

Land

Grunnleggende informasjon

Internasjonal tittel:

Land

e-ISSN:

2073-445X         Periode: [2012 .. ]

Språk:

Engelsk

Utgiverland:

Sveits

URL:

http://www.mdpi.com/journal/land

Forlag:

MDPI

ITAR-kode:

1022603

NPI Fagfelt:

Geovitenskap

Minimumskriterier

✅ Vitenskapelig redaksjon
✅ Fagfellevurdert
✅ Internasjonal forfatterkrets
✅ Godkjent ISSN

Åpen tilgang

 Inkludert i en publiseringsavtale:
Institusjonsavtale Gyldig til 31.12.2024
MDPI
1 Institusjoner i avtalen: Vis [+]
Universitetet i Bergen
Konsortieavtale Gyldig til 31.12.2024
MDPI
41 Institusjoner i avtalen: Vis [+]
Akershus universitetssykehus HF
Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning
Folkehelseinstituttet
Forsvarets forskningsinstitutt
Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Molde - Vitenskapelig høgskole i logistikk
Høgskolen i Østfold
Høgskulen på Vestlandet
MF vitenskapelig høyskole for teologi, religion og samfunn
Miljødirektoratet
NIFU Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning
NILU - Norsk institutt for luftforskning
Nofima
NORCE Norwegian Research Centre AS
Norges Geotekniske Institutt
Norges Idrettshøgskole
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Norsk institutt for bioøkonomi
Norsk institutt for kulturminneforskning
Norsk institutt for naturforskning
Norsk institutt for vannforskning
Norsk Utenrikspolitisk Institutt
OsloMet - Storbyuniversitetet
SINTEF AS
SINTEF Energi AS
SINTEF Manufacturing
SINTEF Narvik
SINTEF Ocean
Sykehuset Innlandet HF
Sykehuset Østfold HF
Sørlandet sykehus HF
Transportøkonomisk institutt
UiT Norges arktiske universitet
Universitetet i Agder
Universitetet i Bergen
Universitetet i Stavanger
Universitetet i Sørøst-Norge
Universitetssenteret på Svalbard
Vestlandsforsking
Vestre Viken HF
Veterinærinstituttet
Les mer om denne avtalen på openscience.no
Plan S: Journal Checker Tool [+]

Nivåplasseringer og UH-sektorens publiseringspoeng

Vedtak: 15.02.24:Tidsskriftet beholder nivå 1, etter ny vurdering.

År Nivå Forfatterandeler Publiseringspoeng
2024 1
2023 1 1.943 6.4776
2022 1 1.6196 4.3984
2021 1 0.4802 2.1272
2020 1 2.5524 4.62
2019 1 1.0 1.0
2018 1 1.0 1.0
2017 1 0.0769 0.3606
2016 1 0.0 0.0
2015 1 0.0 0.0
2014 1 0.0 0.0
2013 1 0.0 0.0
2012 1 0.0 0.0
Offentliggjøres i mai året etter

Kommentarer

Kommentarer som gjelder oppdatering av informasjon, er kun synlig for deg og saksbehandler. Kommentarer som gjelder faglige innspill og nivå, blir offentlige.

Logg inn for å kommentere
Dear all,
I have been reviewer of this journal, as well as being author, and guest editor for a special issue within my field of research. I am aware that there may have been some problems in the past, but my experience is that the journal now is a respected journal within my area of research. I therefore think Land should be considered a Level 1 journal.

With kind regards,
Jesper M. Paasch,
Professor,
University of Gävle, Sweden
Dear Jesper,

Thank you for your comment.
We will keep the journal at level X for now. We will do a new consideration of the journal at the decision meeting in January.

Kind regards,
Lena-Cecilie Linge
I served as a reviewer of this journal. The manuscript was flawed with methodological problems and I recommended against considering it. However, the editor ignored my recommendation and accepted the manuscript for publication. It is hard to accept that Sustainability is considered a Level X outlet while Land is Level 1! I do not believe that Land should be considered a Level 1 journal.
Dear Pourya,

We discussed the journal at the decision meeting and decided that it will keep level 1 for now. However, as soon as the new committee for earth sciences is in place, we will ask them to evaluate the journal.

Kind regards,
Lena-Cecilie Linge
Dear Pourya,

Thank you for your feedback.
I will put the journal up for the decision meeting 10.June for a reconsideration.

Kind regards,
Lena-Cecilie Linge

Direktoratet for høgare utdanning og kompetanse
Postboks 1093, 5809 Bergen
Tlf: 55 30 38 00
E-post: post@hkdir.noPersonvern

Tilgjengelighetserklæring

Informasjonskapsler

Innhold på denne siden er lisensiert under Norsk lisens for offentlige data (NLOD) Norsk lisens for offentlige data (NLOD) og Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)).

https://kanalregister.hkdir.no tilbyr informasjonskapsler for å lære mer om sine brukere. Jeg samtykker Nei takk