NO EN Logg inn

Coatings

Grunnleggende informasjon

Internasjonal tittel:

Coatings

e-ISSN:

2079-6412         Periode: [2011 .. ]

Språk:

Engelsk

Utgiverland:

Sveits

URL:

https://www.mdpi.com/journal/coatings

Forlag:

MDPI

ITAR-kode:

1029781

NPI Fagfelt:

Kjemi og materialteknologi

Minimumskriterier

✅ Vitenskapelig redaksjon
✅ Fagfellevurdert
✅ Internasjonal forfatterkrets
✅ Bekreftet ISSN

Åpen tilgang

❌ Ikke indeksert i DOAJ - Sjekket 0 dager siden
 Inkludert i en publiseringsavtale:
Institusjonsavtale Gyldig til 31.12.2024
MDPI
1 Institusjoner i avtalen: Vis [+]
Universitetet i Bergen
Konsortieavtale Gyldig til 31.12.2024
MDPI
41 Institusjoner i avtalen: Vis [+]
Akershus universitetssykehus HF
Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning
Folkehelseinstituttet
Forsvarets forskningsinstitutt
Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Molde - Vitenskapelig høgskole i logistikk
Høgskolen i Østfold
Høgskulen på Vestlandet
MF vitenskapelig høyskole for teologi, religion og samfunn
Miljødirektoratet
NIFU Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning
NILU - Norsk institutt for luftforskning
Nofima
NORCE Norwegian Research Centre AS
Norges Geotekniske Institutt
Norges Idrettshøgskole
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Norsk institutt for bioøkonomi
Norsk institutt for kulturminneforskning
Norsk institutt for naturforskning
Norsk institutt for vannforskning
Norsk Utenrikspolitisk Institutt
OsloMet - Storbyuniversitetet
SINTEF AS
SINTEF Energi AS
SINTEF Manufacturing
SINTEF Narvik
SINTEF Ocean
Sykehuset Innlandet HF
Sykehuset Østfold HF
Sørlandet sykehus HF
Transportøkonomisk institutt
UiT Norges arktiske universitet
Universitetet i Agder
Universitetet i Bergen
Universitetet i Stavanger
Universitetet i Sørøst-Norge
Universitetssenteret på Svalbard
Vestlandsforsking
Vestre Viken HF
Veterinærinstituttet
Les mer om denne avtalen på openscience.no
Plan S: Journal Checker Tool [+]

Nivåplasseringer og UH-sektorens publiseringspoeng

Vedtak: 23.01.24: Tidsskriftet settes til under diskusjon (nivå X), etter råd fra publiseringskomiteen.

År Nivå Forfatterandeler Publiseringspoeng
2024 X
2023 1 0.125 0.4596
2022 1 0.6111 1.6752
2021 1 2.2 3.6002
2020 1 1.2917 2.6373
2019 1 2.8 3.1628
2018 1 0.4286 0.6547
Offentliggjøres i mai året etter

Kommentarer

Kommentarer som gjelder oppdatering av informasjon, er kun synlig for deg og saksbehandler. Kommentarer som gjelder faglige innspill og nivå, blir offentlige.

Logg inn for å kommentere
Dette tidsskriftet har en mildt sagt tvilsom redaksjonell policy, hvor massesitering av redaktørens publikasjoner praktiserers. Se eksempel fra en 2021-publikasjon her:

https://pubpeer.com/publications/2DC857D13850325691D67DA58C59C7

Legg også merke til den uvanlig korte prosesseringstiden fra mottak av manuskript til aksept, som ser ut til å være vanlig for mange MDPI-tidsskrift.

Videre inneholder dette tidsskriftet uvanlige og uvitenskapelige fraser.

I en analyse av innhold av frasene “Data availability statement: Not applicable” og “Data sharing is not applicable to this article”, scorer dette tidsskriftet svært høyt. Henholdsvis 139 artikler og 57 artikler ble identifisert for å inneholde disse frasene under Data availability. Artiklene er publisert i perioden 2021-2022.

Publisering av et så stort antall artikler med disse uvanlige og uvitenskapelige frasene i orginalartikler er høyst mistenkelig og tyder på publisering av masseproduserte meningsløse artikler uten vitenskapelig innhold. Mange av artiklene er knyttet til Kina, som har et stor problem med de såkalte artikkelmøllene som genererer falske artikler i stort omfang.

Redaksjonen mangler tydeligvis den nødvendige kvalitetskontrollen for å drive et seriøst tidsskrift. Videre bryter de med prinsippet om åpenhet og at data skal være tilgjengelig.

Eksempler på identifiserte artikler (doi):
10.3390/coatings11070844
10.3390/coatings11070812
10.3390/coatings11060672
10.3390/coatings11020188
10.3390/coatings11040371
10.3390/coatings11060714
10.3390/coatings11060650
10.3390/coatings11070779
10.3390/coatings11060626
10.3390/coatings11010035
10.3390/coatings11070761
10.3390/coatings11060734
10.3390/coatings11050606
10.3390/coatings11050492
10.3390/coatings11020132
10.3390/coatings11050511
10.3390/coatings11050552
10.3390/coatings11040397
10.3390/coatings11070818
10.3390/coatings11030355
10.3390/coatings11070796
10.3390/coatings11070753
10.3390/coatings11070807
10.3390/coatings11050527
10.3390/coatings11020239
10.3390/coatings11050607
10.3390/coatings11060635

Direktoratet for høgare utdanning og kompetanse
Postboks 1093, 5809 Bergen
Tlf: 55 30 38 00
E-post: post@hkdir.noPersonvern

Tilgjengelighetserklæring

Informasjonskapsler

Innhold på denne siden er lisensiert under Norsk lisens for offentlige data (NLOD) Norsk lisens for offentlige data (NLOD) og Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)).

https://kanalregister.hkdir.no tilbyr informasjonskapsler for å lære mer om sine brukere. Jeg samtykker Nei takk