NO EN Login

Expert Systems

Bibliographic Information

International Title:

Expert Systems

p-ISSN:

0266-4720         Period: [1984 .. ]

e-ISSN:

1468-0394         Period: [1984 .. ]

Language:

English

Country of publication:

United Kingdom

URL:

https://onlinelibrary.wiley.com/journal/146803[..]

Publishing House:

John Wiley & Sons

ITAR Code:

8538

NPI Scientific Field:

ICT

Minimum Criteria

✅ Scientific editorial board
✅ Peer reviewed
✅ Min. national authorship
✅ Approved ISSN

Open Access

❌ Not indexed by DOAJ - Checked 0 days ago
 Included in publishing agreement :
Consortium agreement Valid until December 31 2024
Wiley
68 Institutions in Agreement: Show [+]
Akershus universitetssykehus HF
Barne-, ungdoms og familiedirektoratet
Chr. Michelsen Institute
Departementenes Sikkerhets- og Serviceorganisasjon
Diakonhjemmet sykehus
Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning
Folkehelseinstituttet
Forsvarets forskningsinstitutt
Handelshøyskolen BI
Havforskningsinstituttet
Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus
Helse Stavanger HF - Stavanger universitetssjukehus
Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Molde - Vitenskapelig høgskole i logistikk
Høgskolen i Østfold
Høgskulen i Volda
Høgskulen på Vestlandet
Høyskolen Kristiania
Institutt for samfunnsforskning
Kreftregisteret - Institutt for populasjonsbasert kreftforskning
Lovisenberg diakonale høgskole
MF vitenskapelig høyskole for teologi, religion og samfunn
Miljødirektoratet
Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress
NILU - Norsk institutt for luftforskning
Nofima
NORCE Norwegian Research Centre AS
Nord Universitet
Nordlandsforskning
Norges Geotekniske Institutt
Norges Handelshøyskole
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Norsk institutt for bioøkonomi
Norsk institutt for naturforskning
Norsk institutt for vannforskning
Norsk Polarinstitutt
NTNU Samfunnsforskning AS
NUBU – Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge
Oslo Nye Høyskole
Oslo universitetssykehus HF
OsloMet - Storbyuniversitetet
PRIO - Institutt for fredsforskning
RBUP Øst og Sør
RURALIS – Institutt for rural- og regionalforskning
SINTEF AS
SINTEF Energi AS
SINTEF Manufacturing
SINTEF Narvik
SINTEF Ocean
St. Olavs Hospital HF
Statistisk sentralbyrå
Sykehuset i Vestfold HF
Sykehuset Telemark HF
Sykehuset Østfold HF
Sørlandet sykehus HF
UiT Norges arktiske universitet
Universitetet i Agder
Universitetet i Bergen
Universitetet i Oslo
Universitetet i Stavanger
Universitetet i Sørøst-Norge
Universitetssenteret på Svalbard
Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Utdanningsdirektoratet
Vestre Viken HF
Veterinærinstituttet
VID vitenskapelige høgskole
Read more about this publishing agreement on openscience.no
Consortium agreement Valid until December 31 2024
Wiley Gull
33 Institutions in Agreement: Show [+]
Diakonhjemmet sykehus
Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning
Folkehelseinstituttet
Forsvarets forskningsinstitutt
Havforskningsinstituttet
Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Molde - Vitenskapelig høgskole i logistikk
Høgskolen i Østfold
Høgskulen i Volda
Høgskulen på Vestlandet
Institutt for samfunnsforskning
Lovisenberg diakonale høgskole
MF vitenskapelig høyskole for teologi, religion og samfunn
Nofima
Nord Universitet
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Norsk institutt for bioøkonomi
Norsk institutt for vannforskning
Norsk Polarinstitutt
Norsk Utenrikspolitisk Institutt
NUBU – Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge
OsloMet - Storbyuniversitetet
Sykehuset Telemark HF
Sykehuset Østfold HF
Sørlandet sykehus HF
UiT Norges arktiske universitet
Universitetet i Bergen
Universitetet i Oslo
Universitetet i Stavanger
Universitetet i Sørøst-Norge
Universitetssenteret på Svalbard
Vestre Viken HF
VID vitenskapelige høgskole
Read more about this publishing agreement on openscience.no
Plan S: Journal Checker Tool [+]

Scientific level placements and Norwegian HEIs publication points

Decision: 24.01.24: The journal keeps level 1, after advice from the publishing committee.

Year Scientific Level Author Shares Publication Points
2025 1
2024 1
2023 1
2022 2 2.0667 12.0081
2021 2 2.3 12.4303
2020 2 1.5 5.7577
2019 1 0.0 0.0
2018 1 0.0 0.0
2017 1 0.0 0.0
2016 1 0.0 0.0
2015 1 0.0 0.0
2014 1 0.0 0.0
2013 1 0.0 0.0
2012 1 0.0 0.0
2011 1 0.0 0.0
2010 1 0.0 0.0
2009 1 0.0 0.0
2008 1 0.0 0.0
2007 1 0.0 0.0
2006 1 0.5 0.5
2005 1 0.0 0.0
2004 1 0.0 0.0
Published in May the following year

Comments

Comments regarding updates on the publication channel are only visible for you and the advisors. Comments regarding the scientific quality and levels will be public.

Login to comment
En tidligere stipendiat er mistenkt for å ha publisert et trettitalls tulleartikler, en av dem i et spesialnummer av dette nivå 2-tidsskriftet. Både denne artikkelen og flere andre i samme spesialnummer ser ut til å holde tvilsom kvalitet: https://onlinelibrary.wiley.com/toc/14680394/2022/39/10
Ikke helt åpenbart for meg hvilke "tulleartikler" det her henvises til?
Sammen med fagorganet for IKT har vi besluttet å sette tidsskriftet på nivå X. Det vil si at vi ønsker innspill fra brukerne våre som gjerne har erfaring med tidsskriftet.

Dersom en publiserer vitenskapelige artikler i tidsskriftet mens det står på nivå X, kan en fortsatt få publiseringspoeng.

I første omgang vil vi la tidsskriftet stå på nivå X frem til vedtaksmøtet i oktober.
Hei,

Takk for innspill.
Jeg setter tidsskriftet opp som sak til neste vedtaksmøte med Arbeidsutvalget for det Nasjonale publiseringsutvalget, som er i juni.

Da det er fagorganene som har ansvar for å gjennomføre nominering til og fra nivå 2, er det mulig at tidsskriftet ikke vil få et endelig vedtak om nivå før i forbindelse med høstens nomineringsprosess for nivå 2.

Mvh.
Lena-Cecilie Linge
Kanalen foreslås til oppgradering pga. god impakt med positiv trend, og økende betrydning av kunnskapsbasert AI i de siste årene. Publiseringsutvalg IKT, november 2018
We request that the journal Expert Systems (1468-0394) is updated to a Nivå 2 journal due to it being a highly relevant journal for Expert Systems in Artificial Intelligence. This journal has an impact factor of 1.43.
Note that the correct URL of the journal should be: https://onlinelibrary.wiley.com/journal/14680394

The Nivå system is supposed to reflect the importance of a journal, and there are several other Nivå 2 journals that have a significantly weaker impact factor. We suggest Journal of Logical and Algebraic Methods in Programming 2 2352-2216 https://www.journals.elsevier.com/journal-of-logical-and-algebraic-methods-in-programming to be moved from Nivå 2 to Nivå 1. This journal has an impact factor of 0.692.

Norwegian Directorate for Higher Education and Skills
Postbox 1093, 5809 Bergen
Phone: (+47) 55 30 38 00
Email: post@hkdir.noPrivacy policy

Availability statement

Cookies

Content on this site is licensed under Norwegian Licence for Open Government Data (NLOD) 2.0 Norwegian Licence for Open Government Data (NLOD) and Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) ).

https://kanalregister.hkdir.no offers cookies to learn more about their users.I concur No thanks