NO EN Logg inn

Journal of Cellular and Molecular Medicine

Grunnleggende informasjon

Internasjonal tittel:

Journal of Cellular and Molecular Medicine

p-ISSN:

1582-1838         Periode: [2000 .. ]

e-ISSN:

1582-4934         Periode: [2001 .. ]

Språk:

Engelsk

Utgiverland:

Storbritannia

URL:

https://onlinelibrary.wiley.com/journal/15824934

Forlag:

John Wiley & Sons

ITAR-kode:

9866

NPI Fagfelt:

Biomedisin
Tilleggsopplysning: Vi tar opp alle bekymringsmeldinger på vedtaksmøtene med Det nasjonale publiseringsutvalget og med fagmiljøene. Bekymringer bør bygge på egne erfaringer med publiseringskanalen det gjelder, ekspertise i vedkommende fagfelt og kriteriene til nivå 1. Bekymringer som gjelder alle tidsskrift og/eller serier på et bestemt forlag, skal meldes direkte til Det nasjonale publiseringsutvalget: publisering@uhr.no.

Minimumskriterier

✅ Vitenskapelig redaksjon
✅ Fagfellevurdert
✅ Nasjonal eller internasjonal forfatterkrets
✅ Godkjent ISSN

Åpen tilgang

 Inkludert i en publiseringsavtale:
Konsortieavtale Gyldig til 31.12.2024
Wiley
66 Institusjoner i avtalen: Vis [+]
Akershus universitetssykehus HF
Barne-, ungdoms og familiedirektoratet
Chr. Michelsen Institute
Departementenes Sikkerhets- og Serviceorganisasjon
Diakonhjemmet sykehus
Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning
Folkehelseinstituttet
Forsvarets forskningsinstitutt
Handelshøyskolen BI
Havforskningsinstituttet
Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus
Helse Stavanger HF - Stavanger universitetssjukehus
Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Molde - Vitenskapelig høgskole i logistikk
Høgskolen i Østfold
Høgskulen i Volda
Høgskulen på Vestlandet
Høyskolen Kristiania
Institutt for samfunnsforskning
Kreftregisteret - Institutt for populasjonsbasert kreftforskning
Lovisenberg diakonale høgskole
MF vitenskapelig høyskole for teologi, religion og samfunn
Miljødirektoratet
NILU - Norsk institutt for luftforskning
Nofima
NORCE Norwegian Research Centre AS
Nord Universitet
Nordlandsforskning
Norges Geotekniske Institutt
Norges Handelshøyskole
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Norsk institutt for bioøkonomi
Norsk institutt for naturforskning
Norsk institutt for vannforskning
Norsk Polarinstitutt
NUBU – Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge
Oslo Nye Høyskole
Oslo universitetssykehus HF
OsloMet - Storbyuniversitetet
PRIO - Institutt for fredsforskning
RBUP Øst og Sør
RURALIS – Institutt for rural- og regionalforskning
SINTEF AS
SINTEF Energi AS
SINTEF Manufacturing
SINTEF Narvik
SINTEF Ocean
St. Olavs Hospital HF
Statistisk sentralbyrå
Sykehuset i Vestfold HF
Sykehuset Telemark HF
Sykehuset Østfold HF
Sørlandet sykehus HF
UiT Norges arktiske universitet
Universitetet i Agder
Universitetet i Bergen
Universitetet i Oslo
Universitetet i Stavanger
Universitetet i Sørøst-Norge
Universitetssenteret på Svalbard
Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Utdanningsdirektoratet
Vestre Viken HF
Veterinærinstituttet
VID vitenskapelige høgskole
Les mer om denne avtalen på openscience.no
Plan S: Journal Checker Tool [+]

Nivåplasseringer og UH-sektorens publiseringspoeng

Vedtak: 22.01.24: På vedtaksmøtet med Arbeidsutvalget for Det nasjonale publiseringsutvalget 19.01.24, bestemte vi at tidsskriftet beholder nivå 1.

År Nivå Forfatterandeler Publiseringspoeng
2024 1
2023 1
2022 1 0.0 0.0
2021 1 0.75 1.0779
2020 1 0.275 1.0133
2019 1 0.25 0.7354
2018 1 0.8619 1.191
2017 1 0.0 0.0
2016 1 0.5 1.4069
2015 1 0.0 0.0
2014 1 0.0 0.0
2013 1 0.0 0.0
2012 1 0.0 0.0
2011 1 0.39 0.39
2010 1 0.13 0.13
2009 1 0.85 0.85
2008 1 2.93 2.93
2007 1 0.99 0.99
2006 1 0.0 0.0
2005 1 0.0 0.0
2004 1 0.0 0.0
Offentliggjøres i mai året etter

Kommentarer

Kommentarer som gjelder oppdatering av informasjon, er kun synlig for deg og saksbehandler. Kommentarer som gjelder faglige innspill og nivå, blir offentlige.

Logg inn for å kommentere
I en analyse av innhold av frasen "Research data are not shared" under Data availability statement, ble det identifisert 31 artikler i dette tidsskriftet. Alle artiklene er publisert i perioden 2020-2023, og det er stor overvekt av artikler fra Kina. Videre ble det identifisert en rekke andre artikler med andre uvanlige fraser under Data availability statment, som f.eks. "The data supporting the findings of this study are available within the article" (18 artikler) og "All data generated or analysed during this study are included in this published article" (46 artikler). Begge disse frasene er uvanlige og misvisende, da disse artiklene er orginalartikler som er basert på mye rådata som ikke er vist i selve artikkelen. Disse uttalelsene er ikke bare mistenkelig og feilaktige, de bryter også med et viktig prinsipp innen vitenskapen: At forskningsdata skal være tilgjengelig.

I følge Author contributions uttalelser i en rekke artikler publisert i dette tidsskriftet, er det ingen av forfatterne som har gjennomført eksperimenter. Det er i seg selv underlig at tidsskriftet ikke ser problemet, men det medfører vel riktighet, dersom man antar at disse artiklene er fabrikkert av artikkelmøller i Kina.

En gjennomgang av enkelte artikler i dette tidsskriftet, viser en gjennomgående dårlig kvalitet og presentasjon av data som er basert på helt åpenbare feil. Eksempelvis er det publisert en rekke artikler hvor måling av apoptose som ikke er korrekt gjennomført, noe som medfører helt feil konklusjoner. Dette er åpenbare og alvorlige feil som skulle vært plukket opp i redaksjonen og under peer-review. Omfanget av dette er mistenkelig stort og stort sett er artiklene fra Kina. Tidsskriftet fremstår som en kanal for fabrikkerte artikler fra Kina. I de tre numrene som ble gjennomgått, var andelen artikler fra Kina i snitt på 73%, noe som i seg selv er mistenkelig.

Eks:
https://pubpeer.com/publications/61A4ADE903907F35A817C741F025CF#2
https://pubpeer.com/publications/1B242BE713E7CACA6DAD540DEBEE35#1
https://pubpeer.com/publications/2C66CE56DD9AFBFA32218AC5746CE2#1
https://pubpeer.com/publications/D508B8FDE15BCBA6B7F5A70EC5DDB7#1
https://pubpeer.com/publications/1B242BE713E7CACA6DAD540DEBEE35

Det er også ting som tyder på at redaksjonen ikke tar datamanipulering særlig alvorlig, i og med at de publiserer korrigeringer av artikler hvor det er påvist omfattende manipulering av data.
Eks:
https://pubpeer.com/publications/0C28D1CA8152E4C1A7F75963721CAC
https://pubpeer.com/publications/B2B45F5236BF916749AEAA51686CF3#1
https://pubpeer.com/publications/A85C08AF30A5448D13671575F3DD8C

Redaksjonen mangler tydeligvis den nødvendige kvalitetskontrollen for å drive et seriøst tidsskrift.
Videre bryter de med prinsippet om åpenhet og at data skal være tilgjengelig.

Eksempler på identifiserte artikler gjennom frasesøk (doi):
10.1111/jcmm.16690
10.1111/jcmm.18008
10.1111/jcmm.16352
10.1111/jcmm.17761
10.1111/jcmm.17401
10.1111/jcmm.15029
10.1111/jcmm.17310
10.1111/jcmm.16906
10.1111/jcmm.15395
10.1111/jcmm.16008
10.1111/jcmm.16291
10.1111/jcmm.16930
10.1111/jcmm.16657
10.1111/jcmm.17230
10.1111/jcmm.16545
10.1111/jcmm.14985
10.1111/jcmm.14876
10.1111/jcmm.16299
10.1111/jcmm.16509
10.1111/jcmm.16266
10.1111/jcmm.16197
10.1111/jcmm.16614
10.1111/jcmm.16063
10.1111/jcmm.15189
10.1111/jcmm.14801
10.1111/jcmm.14898
10.1111/jcmm.16493
10.1111/jcmm.15968
10.1111/jcmm.16792
10.1111/jcmm.16082
10.1111/jcmm.16153

Direktoratet for høgare utdanning og kompetanse
Postboks 1093, 5809 Bergen
Tlf: 55 30 38 00
E-post: post@hkdir.noPersonvern

Tilgjengelighetserklæring

Informasjonskapsler

Innhold på denne siden er lisensiert under Norsk lisens for offentlige data (NLOD) Norsk lisens for offentlige data (NLOD) og Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)).

https://kanalregister.hkdir.no tilbyr informasjonskapsler for å lære mer om sine brukere. Jeg samtykker Nei takk