NO EN Logg inn

Acta Physiologica

Grunnleggende informasjon

Internasjonal tittel:

Acta Physiologica

p-ISSN:

1748-1708         Periode: [2006 .. ]

e-ISSN:

1748-1716         Periode: [2006 .. ]

Språk:

Engelsk

Utgiverland:

Storbritannia

URL:

https://onlinelibrary.wiley.com/journal/17481716

Forgjengere:

Acta Physiologica Scandinavica

Forlag:

John Wiley & Sons

ITAR-kode:

1004716

NPI Fagfelt:

Biomedisin

Minimumskriterier

✅ Vitenskapelig redaksjon
✅ Fagfellevurdert
✅ Internasjonal forfatterkrets
✅ Godkjent ISSN

Åpen tilgang

❌ Ikke indeksert i DOAJ - Sjekket 0 dager siden
 Inkludert i en publiseringsavtale:
Konsortieavtale Gyldig til 31.12.2024
Wiley
66 Institusjoner i avtalen: Vis [+]
Akershus universitetssykehus HF
Barne-, ungdoms og familiedirektoratet
Chr. Michelsen Institute
Departementenes Sikkerhets- og Serviceorganisasjon
Diakonhjemmet sykehus
Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning
Folkehelseinstituttet
Forsvarets forskningsinstitutt
Handelshøyskolen BI
Havforskningsinstituttet
Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus
Helse Stavanger HF - Stavanger universitetssjukehus
Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Molde - Vitenskapelig høgskole i logistikk
Høgskolen i Østfold
Høgskulen i Volda
Høgskulen på Vestlandet
Høyskolen Kristiania
Institutt for samfunnsforskning
Kreftregisteret - Institutt for populasjonsbasert kreftforskning
Lovisenberg diakonale høgskole
MF vitenskapelig høyskole for teologi, religion og samfunn
Miljødirektoratet
NILU - Norsk institutt for luftforskning
Nofima
NORCE Norwegian Research Centre AS
Nord Universitet
Nordlandsforskning
Norges Geotekniske Institutt
Norges Handelshøyskole
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Norsk institutt for bioøkonomi
Norsk institutt for naturforskning
Norsk institutt for vannforskning
Norsk Polarinstitutt
NUBU – Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge
Oslo Nye Høyskole
Oslo universitetssykehus HF
OsloMet - Storbyuniversitetet
PRIO - Institutt for fredsforskning
RBUP Øst og Sør
RURALIS – Institutt for rural- og regionalforskning
SINTEF AS
SINTEF Energi AS
SINTEF Manufacturing
SINTEF Narvik
SINTEF Ocean
St. Olavs Hospital HF
Statistisk sentralbyrå
Sykehuset i Vestfold HF
Sykehuset Telemark HF
Sykehuset Østfold HF
Sørlandet sykehus HF
UiT Norges arktiske universitet
Universitetet i Agder
Universitetet i Bergen
Universitetet i Oslo
Universitetet i Stavanger
Universitetet i Sørøst-Norge
Universitetssenteret på Svalbard
Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Utdanningsdirektoratet
Vestre Viken HF
Veterinærinstituttet
VID vitenskapelige høgskole
Les mer om denne avtalen på openscience.no
Plan S: Journal Checker Tool [+]

Nivåplasseringer og UH-sektorens publiseringspoeng

År Nivå Forfatterandeler Publiseringspoeng
2025 2
2024 2
2023 2
2022 2 4.1606 20.5043
2021 2 0.525 3.6088
2020 1 2.756 5.1274
2019 1 1.6489 3.0646
2018 1 4.5208 6.6943
2017 1 0.8333 1.4577
2016 1 2.4363 3.5625
2015 1 1.4602 2.8719
2014 1 2.5999 2.5999
2013 1 2.2 2.2
2012 1 2.1 2.1
2011 1 2.55 2.55
2010 1 1.56 1.56
2009 1 3.43 3.43
2008 1 1.666 1.666
2007 1 1.81 1.81
2006 1 2.94 2.94
2005 1 0.0 0.0
Offentliggjøres i mai året etter

Kommentarer

Kommentarer som gjelder oppdatering av informasjon, er kun synlig for deg og saksbehandler. Kommentarer som gjelder faglige innspill og nivå, blir offentlige.

Logg inn for å kommentere
Er besluttet til nivå 2 fra 2021
Foreslås flyttet opp fra nivå 1 til nivå 2: Impact faktor på 5.93. SNIP 1.19. Brukes en del i Norge. Nivå 1 både Danmark og Finland. Acta Physiologica har høyere IF (5.93) enn de øvrige generelle tidsskriftene innen fysiologi og der Journal of Physiology og flere av undertidsskriftene av American Journal of Physiology er i kategori 2. Tidsskriftet skiftet for en del år siden navn fra Acta Physiologica Scandinavica til Acta Physiologica og ble da det offisielle tidsskriftet for European Physiological Society. Det kan også være et argument i disse tider med røvertidsskrifter og forlag som ser stor profitt i publisering, at dette tidsskriftet er eid av en faglig organisasjon (Scandinavian Physiological Society) som setter overskuddet fra tidsskriftet tilbake i faglig virksomhet i foreningen.
Endring vedtatt i 2019, med virkning fra 2021.

Direktoratet for høgare utdanning og kompetanse
Postboks 1093, 5809 Bergen
Tlf: 55 30 38 00
E-post: post@hkdir.noPersonvern

Tilgjengelighetserklæring

Informasjonskapsler

Innhold på denne siden er lisensiert under Norsk lisens for offentlige data (NLOD) Norsk lisens for offentlige data (NLOD) og Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)).

https://kanalregister.hkdir.no tilbyr informasjonskapsler for å lære mer om sine brukere. Jeg samtykker Nei takk