NO EN Logg inn

Journal of Food Quality

Grunnleggende informasjon

Internasjonal tittel:

Journal of Food Quality

p-ISSN:

0146-9428         Periode: [1977 .. ]

e-ISSN:

1745-4557         Periode: [ .. ]

Språk:

Engelsk

Utgiverland:

Storbritannia
USA

URL:

https://www.hindawi.com/journals/jfq/

URL2:

https://onlinelibrary.wiley.com/journal/17454557

Forlag:

John Wiley & Sons

Utgiver:

Hindawi

ITAR-kode:

10198

NPI Fagfelt:

Biovitenskap

Minimumskriterier

✅ Vitenskapelig redaksjon
✅ Fagfellevurdert
✅ Nasjonal eller internasjonal forfatterkrets
✅ Bekreftet ISSN

Åpen tilgang

 Inkludert i en publiseringsavtale:
Konsortieavtale Gyldig til 31.12.2024
Wiley
66 Institusjoner i avtalen: Vis [+]
Akershus universitetssykehus HF
Barne-, ungdoms og familiedirektoratet
Chr. Michelsen Institute
Departementenes Sikkerhets- og Serviceorganisasjon
Diakonhjemmet sykehus
Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning
Folkehelseinstituttet
Forsvarets forskningsinstitutt
Handelshøyskolen BI
Havforskningsinstituttet
Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus
Helse Stavanger HF - Stavanger universitetssjukehus
Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Molde - Vitenskapelig høgskole i logistikk
Høgskolen i Østfold
Høgskulen i Volda
Høgskulen på Vestlandet
Høyskolen Kristiania
Institutt for samfunnsforskning
Kreftregisteret - Institutt for populasjonsbasert kreftforskning
Lovisenberg diakonale høgskole
MF vitenskapelig høyskole for teologi, religion og samfunn
Miljødirektoratet
NILU - Norsk institutt for luftforskning
Nofima
NORCE Norwegian Research Centre AS
Nord Universitet
Nordlandsforskning
Norges Geotekniske Institutt
Norges Handelshøyskole
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Norsk institutt for bioøkonomi
Norsk institutt for naturforskning
Norsk institutt for vannforskning
Norsk Polarinstitutt
NUBU – Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge
Oslo Nye Høyskole
Oslo universitetssykehus HF
OsloMet - Storbyuniversitetet
PRIO - Institutt for fredsforskning
RBUP Øst og Sør
RURALIS – Institutt for rural- og regionalforskning
SINTEF AS
SINTEF Energi AS
SINTEF Manufacturing
SINTEF Narvik
SINTEF Ocean
St. Olavs Hospital HF
Statistisk sentralbyrå
Sykehuset i Vestfold HF
Sykehuset Telemark HF
Sykehuset Østfold HF
Sørlandet sykehus HF
UiT Norges arktiske universitet
Universitetet i Agder
Universitetet i Bergen
Universitetet i Oslo
Universitetet i Stavanger
Universitetet i Sørøst-Norge
Universitetssenteret på Svalbard
Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Utdanningsdirektoratet
Vestre Viken HF
Veterinærinstituttet
VID vitenskapelige høgskole
Les mer om denne avtalen på openscience.no
Plan S: Journal Checker Tool [+]

Nivåplasseringer og UH-sektorens publiseringspoeng

Vedtak: 24.01.24: Tidsskriftet settes ned til null - ikke godkjent, da tidsskriftet har vært ca. et halvt år på nivå X, uten at det er registrert innspill til fordel for tidsskriftet.

År Nivå Forfatterandeler Publiseringspoeng
2025 0
2024 1
2023 1
2022 1 0.5 0.9192
2021 1 0.0 0.0
2020 1 0.1111 0.4333
2019 1 0.0 0.0
2018 1 0.0 0.0
2017 1 0.0 0.0
2016 1 0.0 0.0
2015 1 0.0 0.0
2014 1 0.0 0.0
2013 1 0.0 0.0
2012 1 0.0 0.0
2011 1 0.0 0.0
2010 1 0.0 0.0
2009 1 0.0 0.0
2008 1 0.0 0.0
2007 1 0.0 0.0
2006 1 0.0 0.0
2005 1 0.25 0.25
2004 1 0.0 0.0
Offentliggjøres i mai året etter

Kommentarer

Kommentarer som gjelder oppdatering av informasjon, er kun synlig for deg og saksbehandler. Kommentarer som gjelder faglige innspill og nivå, blir offentlige.

Logg inn for å kommentere
Problematic paper screener identifiserer også flere artikler med innhold av "tortured phrases" (meningsløst innhold) og/eller referanser til artikler uten relevans ("Clayfeet"). Dette er typiske tegn på at artiklene er fabrikerte. 13 artikler er identifisert så langt i 2021-22.
I en analyse for å identifere innhold av frasen "No data were used to support this study" i vitenskapelige artikler, scorer Journal of Food Quality høyt. Hele 33 artikler innholder denne frasen.

Dette er et tydelig tegn på at tidsskriftet er useriøst.
Jeg anbefaler derfor å liste tidsskriftet i kategori X.

Eks:
https://downloads.hindawi.com/journals/jfq/2022/7005531.pdf

Alle treff (doi):
10.1155/2022/7005531
10.1155/2021/5533531
10.1155/2021/8838131
10.1155/2021/9923855
10.1155/2021/6466645
10.1155/2021/5546969
10.1155/2022/5159084
10.1155/2021/9977646
10.1155/2018/3481806
10.1155/2022/3943052
10.1155/2021/4881289
10.1155/2021/2394220
10.1155/2021/8857571
10.1155/2021/9302181
10.1155/2020/8819233
10.1155/2020/1206247
10.1155/2019/1238562
10.1155/2021/2140010
10.1155/2019/9781914
10.1155/2020/5462836
10.1155/2020/8864142
10.1155/2022/5272592
10.1155/2020/8854238
10.1155/2021/5525691
10.1155/2020/5952834
10.1155/2019/2465341
10.1155/2022/7425142
10.1155/2020/8821346
10.1155/2020/8842506
10.1155/2021/5525879
10.1155/2021/6616096
10.1155/2021/7608296
10.1155/2022/5590004
Publiseringskomiteen anbefaler at dette tidsskriftet listes i kategori X

Direktoratet for høgare utdanning og kompetanse
Postboks 1093, 5809 Bergen
Tlf: 55 30 38 00
E-post: post@hkdir.noPersonvern

Tilgjengelighetserklæring

Informasjonskapsler

Innhold på denne siden er lisensiert under Norsk lisens for offentlige data (NLOD) Norsk lisens for offentlige data (NLOD) og Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)).

https://kanalregister.hkdir.no tilbyr informasjonskapsler for å lære mer om sine brukere. Jeg samtykker Nei takk