NO EN Logg inn

Acta Agriculturæ Scandinavica - Section B, Soil and Plant Science

Grunnleggende informasjon

Internasjonal tittel:

Acta Agriculturæ Scandinavica - Section B, Soil and Plant Science

p-ISSN:

0906-4710         Periode: [1992 .. ]

e-ISSN:

1651-1913         Periode: [1992 .. ]

Språk:

Engelsk

Utgiverland:

Danmark
Storbritannia

URL:

https://www.tandfonline.com/toc/sagb20/current

Forgjengere:

Acta Agriculturae Scandinavica

Forlag:

Taylor & Francis

Utgiver:

Munksgaard (print)

ITAR-kode:

6197

NPI Fagfelt:

Biovitenskap

Minimumskriterier

✅ Vitenskapelig redaksjon
✅ Fagfellevurdert
✅ Nasjonal eller internasjonal forfatterkrets
✅ Bekreftet ISSN

Åpen tilgang

❌ Ingen kjent publiseringsavtale
Plan S: Journal Checker Tool [+]

Nivåplasseringer og UH-sektorens publiseringspoeng

Nivå X vedtak: NPU har mottatt bekymringsmeldinger på tidsskriftet. I overenstemmelse med fagkomiteen i biovitenskap har vi besluttet å sette tidsskriftet til nivå x for å få innspill fra forskersamfunnet.

År Nivå Forfatterandeler Publiseringspoeng
2023 X
2022 1 0.8333 0.9129
2021 1 0.0 0.0
2020 1 0.25 0.6949
2019 1 1.95 2.8807
2018 1 1.35 1.873
2017 1 0.75 1.8137
2016 1 1.3333 1.9712
2015 1 0.8 0.8944
2014 1 2.2261 2.2261
2013 1 1.125 1.125
2012 1 4.16 4.16
2011 1 3.58 3.58
2010 1 1.99 1.99
2009 1 1.95 1.95
2008 1 2.159 2.159
2007 1 2.933 2.933
2006 1 1.233 1.233
2005 1 1.86 1.86
2004 1 3.25 3.25
Offentliggjøres i mai året etter

Kommentarer

Kommentarer som gjelder oppdatering av informasjon, er kun synlig for deg og saksbehandler. Kommentarer som gjelder faglige innspill og nivå, blir offentlige.

Logg inn for å kommentere
Dette tidsskriftet har publisert en rekke artikler som inneholder "tortured phrases" og/eller som er suspekte. Dette er en klar indikasjon på at artiklene er fabrikerte. Problematic paper screener har identifisert 8 slike artikler utgitt i 2021-22.

Ved en nærmere gjennomgang av tidsskriftet, er det mistenkelig mange artikler med lik oppbygging. F.eks så har 17 nylig publiserte artikler blitt identifisert med innhold av grafiske plott som viser tilfeldige verdier fra 70-90:
https://pubpeer.com/search?q=%22acta+agriculturae%22
Disse artiklene har alle det til felles at mye av innholdet/figurer fremstår som uforståelig og alle forfatterne har tilhørighet til Kina.

Et annet kjennetegn er ekstrem bruk av frasen "this paper" i abstract (og ellers i teksten). Søk i tidsskriftet på denne frasen viser at de artiklene som har høyest score, dvs flest antall av denne frasen, har tilhørighet til Kina. De har gjennomgående et uvanlig lavt antall forfattere (1-3), inneholder samme stikkord (Big data, intelligent, algorithm), har uforståelige/mangelfulle figurer og ofte de plottene som er nevnt i forrige avsnitt. Mao de er mistenkelig like i form og innhold.

Flere tegn tyder derfor på at tidsskritet har blitt et mål for paprimøller i Kina som fabrikerer artikler.

Redaksjonen mangler tydeligvis den nødvendige kvalitetskontrollen som er nødvendig for å drive et seriøst tidsskrift.

Jeg vil anbefale at tidsskriftet listes i kategori X.
Publiseringskomiteen anbefaler at dette tidsskriftet listes i kategori X

Direktoratet for høgare utdanning og kompetanse
Postboks 1093, 5809 Bergen
Tlf: 55 30 38 00
E-post: post@hkdir.noPersonvern

Tilgjengelighetserklæring

Informasjonskapsler

Innhold på denne siden er lisensiert under Norsk lisens for offentlige data (NLOD) Norsk lisens for offentlige data (NLOD) og Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)).

https://kanalregister.hkdir.no tilbyr informasjonskapsler for å lære mer om sine brukere. Jeg samtykker Nei takk