NO EN Login

Disease Markers

Bibliographic Information

International Title:

Disease Markers

p-ISSN:

0278-0240         Period: [1983 .. ]

e-ISSN:

1875-8630         Period: [ .. ]

Language:

English

Country of publication:

United Kingdom

URL:

https://www.hindawi.com/journals/dm/

Publishing House:

Hindawi Limited

ITAR Code:

8083

NPI Scientific Field:

Biomedicine

Minimum Criteria

✅ Scientific editorial board
✅ Peer reviewed
✅ Min. national authorship
✅ Confirmed ISSN

Open Access

❌ Not indexed by DOAJ - Checked 0 days ago
❌ Not included in any publishing agreement
Plan S: Journal Checker Tool [+]

Scientific level placements and Norwegian HEIs publication points

Decision: 23.01.24: We have downgraded the journal to level 0. After six months on level X, we have not received any feedback in benefit of the journal.

Year Scientific Level Author Shares Publication Points
2025 0
2024 1
2023 1 0.0 0.0
2022 1 0.0 0.0
2021 1 0.0 0.0
2020 1 0.3333 0.8815
2019 1 0.5714 1.1667
2018 1 0.7917 1.6815
2017 1 0.1429 0.4333
2016 1 0.0417 0.3606
2015 1 0.825 2.0356
2014 1 0.0 0.0
2013 1 0.0 0.0
2012 1 0.0 0.0
2011 1 0.2 0.2
2010 1 0.1 0.1
2009 1 0.0 0.0
2008 1 0.0 0.0
2007 1 0.0 0.0
2006 1 0.0 0.0
2005 1 0.33 0.33
2004 1 0.34 0.34
Published in May the following year

Comments

Comments regarding updates on the publication channel are only visible for you and the advisors. Comments regarding the scientific quality and levels will be public.

Login to comment
Dette tidsskriftet ble nylig fjernet fra Web of Science, sammen med 18 andre tidsskrifter fra Hindawi:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1L-y_mTobxMaUsJSHltxqY2VabCsLbNkcWhAS_nbimH8/edit#gid=200666333

Kilde:
https://retractionwatch.com/2023/03/21/nearly-20-hindawi-journals-delisted-from-leading-index-amid-concerns-of-papermill-activity/

Dette er et meget dårlig tegn og jeg håper HK-dir følger opp. Håpet mitt er at HK-dir og kanalregisteret i fremtiden vil være førende, og raskere med å fjerne useriøse tidsskrifter. Problemet med useriøse tidsskrifter og forlag er et økende problem og det er behov for mer effektive virkemidler for å stanse feilinformasjon innen vitenskapelige publisering.
I en analyse av innhold av de uvanlige frasene "No data were used to support this study" (frase 1) og "The data used to support the findings of this study are included within the article" (frase 2), scorer dette tidsskriftet høyt. Det ble identifisert 24 og 123 artikler som inneholdt henholdsvis frase 1 og 2 under Data availability. De fleste artiklene er publisert i perioden 2021-23 (frase 1) og perioden 2019-23 (frase 2), og det er overvekt av artikler fra Kina og Midtøsten.

Publisering av et så stort antall artikler med disse uvanlig og uvitenskapelige frasene er mistenkelig og tyder på publisering av masseproduserte meningsløse artikler uten vitenskapelig innhold. Mange av artiklene er knyttet til Kina og Midtøsten, som har et stor problem med de såkalte artikkelmøllene som genererer falske artikler i stort omfang.

Redaksjonen mangler tydeligvis den nødvendige kvalitetskontrollen for å drive et seriøst tidsskrift. Videre bryter de med prinsippet om åpenhet og at data skal være tilgjengelig.

Eksempler på identifiserte artikler (doi):
10.1155/2022/8640999
10.1155/2022/1119038
10.1155/2022/9204119
10.1155/2021/3776854
10.1155/2022/3597200
10.1155/2021/8866093
10.1155/2021/4570235
10.1155/2021/7157109
10.1155/2018/1760592
10.1155/2023/9155944
10.1155/2023/8101837
10.1155/2021/5586312
10.1155/2018/9758473
10.1155/2021/3977189
10.1155/2022/1819841
10.1155/2019/2978026
10.1155/2022/1254014
10.1155/2021/6331994
10.1155/2020/2032056
10.1155/2019/2384069
10.1155/2019/3717683
10.1155/2018/9529621

Norwegian Directorate for Higher Education and Skills
Postbox 1093, 5809 Bergen
Phone: (+47) 55 30 38 00
Email: post@hkdir.noPrivacy policy

Availability statement

Cookies

Content on this site is licensed under Norwegian Licence for Open Government Data (NLOD) 2.0 Norwegian Licence for Open Government Data (NLOD) and Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) ).

https://kanalregister.hkdir.no offers cookies to learn more about their users.I concur No thanks