NO EN Login

Studies in Arabic Linguistics

Bibliographic Information

International Title:

Studies in Arabic Linguistics

p-ISSN:

2212-8042         Period: [2014 .. ]

e-ISSN:

2212-8050         Period: [2014 .. ]

Language:

English

Country of publication:

Netherlands

URL:

https://www.benjamins.com/catalog/sal

Publishing House:

John Benjamins Publishing Company

ITAR Code:

1024055

NPI Scientific Field:

Asia, Middle East and North African Studies

Minimum Criteria

✅ Scientific editorial board
✅ Peer reviewed
✅ International authorship
✅ Approved ISSN

Open Access

❌ Not indexed by DOAJ - Checked 1 day ago
❌ Not indexed by Sherpa Romeo - Checked 1 day ago
❌ Not included in any publishing agreement
Plan S: Journal Checker Tool [+]

Scientific level placements and Norwegian HEIs publication points

Year Scientific Level Author Shares Publication Points
2024 0
2023 1 1.0 5.0
2022 1 1.0 1.0
2021 1 0.0 0.0
2020 1 0.0 0.0
2019 1 0.0 0.0
2018 1 0.0 0.0
2017 1 0.0 0.0
2016 1 0.0 0.0
2015 1 0.0 0.0
2014 0 0.0 0.0
Published in May the following year

Comments

Comments regarding updates on the publication channel are only visible for you and the advisors. Comments regarding the scientific quality and levels will be public.

Login to comment
Hvorfor er denne serien fjernet fra godkjente kanaler, selv om det er en norsk artikkel publisert i 2022 og en full bokmonografi i 2023? Serien er utgitt med et nivå-2-utgiver, John Benjamins, og er også indeksert i Book Citation Index (BCI), Web of Science.
Serien er satt ned til null som følge av en større gjennomgang av godkjente publiseringskanaler. Fagutvalgene gikk igjennom sine lister og vurderte hvilke tidsskrift de mente kunne settes ned. Du kan lese mer om gjennomgangen her: https://kanalregister.hkdir.no/publiseringskanaler/VedtakNiva1?motedato=2023-08-01&vedtak=Alle&niva=-9&fagfelt=Alle.

Du er velkommen til å foreslå serien på nytt, slik at vi kan revurdere serien på neste vedtaksmøte for nivå 1.

Mvh.
Lena-Cecilie Linge

Norwegian Directorate for Higher Education and Skills
Postbox 1093, 5809 Bergen
Phone: (+47) 55 30 38 00
Email: post@hkdir.noPrivacy policy

Availability statement

Cookies

Content on this site is licensed under Norwegian Licence for Open Government Data (NLOD) 2.0 Norwegian Licence for Open Government Data (NLOD) and Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) ).

https://kanalregister.hkdir.no offers cookies to learn more about their users.I concur No thanks