NO EN Login

Humanities & Social Sciences Communications

Bibliographic Information

International Title:

Humanities & Social Sciences Communications

e-ISSN:

2662-9992         Period: [2020 .. ]

Language:

English

Country of publication:

United Kingdom

URL:

https://www.nature.com/palcomms/

Continues:

Palgrave Communications

Publishing House:

Palgrave Macmillan

ITAR Code:

1031668

NPI Scientific Field:

Interdisciplinary Humanities

Minimum Criteria

✅ Scientific editorial board
✅ Peer reviewed
✅ International authorship
✅ Approved ISSN

Open Access

 Included in publishing agreement :
Consortium agreement Valid until December 31 2024
Springer Open
32 Institutions in Agreement: Show [+]
Folkehelseinstituttet
Havforskningsinstituttet
Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Molde - Vitenskapelig høgskole i logistikk
Høgskulen på Vestlandet
Institutt for samfunnsforskning
MF vitenskapelig høyskole for teologi, religion og samfunn
NIFU Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning
Nofima
Nord Universitet
Norsk institutt for bioøkonomi
Norsk institutt for naturforskning
Norsk institutt for vannforskning
Norsk Polarinstitutt
NUBU – Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge
OsloMet - Storbyuniversitetet
SINTEF AS
SINTEF Energi AS
SINTEF Manufacturing
SINTEF Narvik
SINTEF Ocean
Statens arbeidsmiljøinstitutt
Sykehuset Telemark HF
Sørlandet sykehus HF
Transportøkonomisk institutt
UiT Norges arktiske universitet
Universitetet i Agder
Universitetet i Stavanger
Universitetet i Sørøst-Norge
Vestlandsforsking
Vestre Viken HF
VID vitenskapelige høgskole
Read more about this publishing agreement on openscience.no
Plan S: Journal Checker Tool [+]

Scientific level placements and Norwegian HEIs publication points

Year Scientific Level Author Shares Publication Points
2024 1
2023 1
2022 1 6.1331 8.4154
2021 1 2.7 4.1284
2020 1 6.5 6.9192
Published in May the following year

Comments

Comments regarding updates on the publication channel are only visible for you and the advisors. Comments regarding the scientific quality and levels will be public.

Login to comment
Hei,

Dette tidsskriftet har 3.5. i innflytelsesfaktor (nylig lansert). Det er langt høyere enn veldig mange av de andre tidsskriftene som er vurdert som nivå 2 i kategorien "tverrfaglig humanistisk forskning".

Den er Q1 (topp 25%) i SJR og har en innflytelsesfaktor der som ligger rundt topp 2 prosent (ikke 20) for humanistiske tidsskrift samme sted 73/4361.

Jeg foreslår at den løftes til nivå 2 så raskt som mulig.

Mvh.
Henrik Berg
NPU-Humaniora takker for kommentaren. Utvalget vurderer at tidsskriftet hører hjemme på listen til tverrfaglig samfunnsvitenskapelig forskning og ber NPU-Samfunnsvitenskap vurdere tidsskriftet i forbindelse med neste års nominering, etter at det er flyttet til nytt fagfelt. NPU-Samfunnsvitenskap stiller seg bak flytteforslaget og vil vurdere tidsskriftet i 2024.

Norwegian Directorate for Higher Education and Skills
Postbox 1093, 5809 Bergen
Phone: (+47) 55 30 38 00
Email: post@hkdir.noPrivacy policy

Availability statement

Cookies

Content on this site is licensed under Norwegian Licence for Open Government Data (NLOD) 2.0 Norwegian Licence for Open Government Data (NLOD) and Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) ).

https://kanalregister.hkdir.no offers cookies to learn more about their users.I concur No thanks