NO EN Login

Neuroscience Letters

Bibliographic Information

International Title:

Neuroscience Letters

p-ISSN:

0304-3940         Period: [1975 .. ]

e-ISSN:

1872-7972         Period: [ .. ]

Language:

English

Country of publication:

Netherlands

URL:

http://www.sciencedirect.com/science/journal/0[..]

Publishing House:

Elsevier

ITAR Code:

11885

NPI Scientific Field:

Neurology

Minimum Criteria

✅ Scientific editorial board
✅ Peer reviewed
✅ Min. national authorship
✅ Confirmed ISSN

Open Access

❌ Not indexed by DOAJ - Checked 0 days ago
 Included in publishing agreement :
Consortium agreement Valid until December 31 2024
Elsevier
62 Institutions in Agreement: Show [+]
Akershus universitetssykehus HF
Chr. Michelsen Institute
Departementenes Sikkerhets- og Serviceorganisasjon
Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet
Folkehelseinstituttet
Forsvarets forskningsinstitutt
GRID-Arendal
Handelshøyskolen BI
Havforskningsinstituttet
Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus
Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Molde - Vitenskapelig høgskole i logistikk
Høgskolen i Østfold
Høgskulen i Volda
Høgskulen på Vestlandet
Høyskolen Kristiania
Institutt for Energiteknikk
Kreftregisteret - Institutt for populasjonsbasert kreftforskning
Lovisenberg diakonale høgskole
Meteorologisk institutt
Miljødirektoratet
Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress
NILU - Norsk institutt for luftforskning
Nofima
NORCE Norwegian Research Centre AS
Nord Universitet
Norges geologiske undersøkelse
Norges Geotekniske Institutt
Norges Handelshøyskole
Norges Idrettshøgskole
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Norges vassdrags- og energidirektorat
Norsk institutt for bioøkonomi
Norsk institutt for naturforskning
Norsk institutt for vannforskning
Norsk Polarinstitutt
NUBU – Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge
Oslo universitetssykehus HF
OsloMet - Storbyuniversitetet
RBUP Øst og Sør
RURALIS – Institutt for rural- og regionalforskning
SINTEF AS
SINTEF Energi AS
SINTEF Manufacturing
SINTEF Narvik
SINTEF Ocean
St. Olavs Hospital HF
Statens arbeidsmiljøinstitutt
Statistisk sentralbyrå
Tannhelsetjenestens kompetansesentre
Transportøkonomisk institutt
UiT Norges arktiske universitet
Universitetet i Agder
Universitetet i Bergen
Universitetet i Oslo
Universitetet i Stavanger
Universitetet i Sørøst-Norge
Universitetssenteret på Svalbard
Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Veterinærinstituttet
VID vitenskapelige høgskole
Read more about this publishing agreement on openscience.no
Plan S: Journal Checker Tool [+]

Scientific level placements and Norwegian HEIs publication points

Decision: 24.01.24: The journal keeps level X until next decision meeting, to let us receive new feedback on the journal that we can use as part of the evaluation.

Year Scientific Level Author Shares Publication Points
2024 X
2023 1
2022 1 0.1 0.5307
2021 1 0.2917 1.4367
2020 1 0.0 0.0
2019 1 0.0 0.0
2018 1 2.3294 4.5502
2017 1 0.9306 1.8931
2016 1 0.0476 0.4333
2015 1 0.0833 0.4914
2014 1 0.5972 0.5972
2013 1 0.4762 0.4762
2012 1 0.88 0.88
2011 1 0.41 0.41
2010 1 2.56 2.56
2009 1 2.2 2.2
2008 1 1.8 1.8
2007 1 0.66 0.66
2006 1 0.5 0.5
2005 1 3.15 3.15
2004 1 0.79 0.79
Published in May the following year

Comments

Comments regarding updates on the publication channel are only visible for you and the advisors. Comments regarding the scientific quality and levels will be public.

Login to comment
Dette tidsskriftet har nylig korrigert en artikkel med åpenbar falsifisert data:
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S030439402300112X
https://pubpeer.com/publications/A2C3D2C218FBEAF7E3C2D651C73C0B

Redaktøren for tidsskriftet svarer ikke på henvendelser vedrørende en fabrikkerte artikkel:
https://forbetterscience.com/2023/09/29/schneider-shorts-29-09-2023-the-requested-page-could-not-be-found/

Videre har tidsskriftet vært infiltrert av artikkelmøller og tvilsomme spesialnumre, hvor det tilsynelatende har vært lite kvalitetskontroll i redaksjonen:
https://www.sciencedirect.com/journal/neuroscience-letters/special-issue/10784KF2JTH

Tidsskriftet har et høyt innslag av forfattere fra Kina og Iran, hvor artikkelmøllene er svært aktive.

Norwegian Directorate for Higher Education and Skills
Postbox 1093, 5809 Bergen
Phone: (+47) 55 30 38 00
Email: post@hkdir.noPrivacy policy

Availability statement

Cookies

Content on this site is licensed under Norwegian Licence for Open Government Data (NLOD) 2.0 Norwegian Licence for Open Government Data (NLOD) and Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) ).

https://kanalregister.hkdir.no offers cookies to learn more about their users.I concur No thanks