NO EN Login

Analytical Cellular Pathology

Bibliographic Information

International Title:

Analytical Cellular Pathology

p-ISSN:

2210-7177         Period: [2010 .. ]

e-ISSN:

2210-7185         Period: [2011 .. ]

Language:

English

Country of publication:

Netherlands
United Kingdom

URL:

https://www.hindawi.com/journals/acp/

Continues:

Cellular Oncology

Publishing House:

Hindawi Limited

ITAR Code:

1022436

NPI Scientific Field:

General Medicine

Minimum Criteria

✅ Scientific editorial board
✅ Peer reviewed
✅ International authorship
✅ Approved ISSN

Open Access

❌ Not indexed by Sherpa Romeo - Checked 0 days ago
❌ Not included in any publishing agreement
Plan S: Journal Checker Tool [+]

Scientific level placements and Norwegian HEIs publication points

Decision: 22.01.24: At the decision meeting with representatives from the National Board of Scholarly Publishing, it was decided that the journal keeps level 1.

Year Scientific Level Author Shares Publication Points
2024 1
2023 1 0.0 0.0
2022 1 0.0 0.0
2021 1 0.0 0.0
2020 1 0.0 0.0
2019 1 0.0 0.0
2018 1 0.0 0.0
2017 1 0.0 0.0
2016 1 0.0 0.0
2015 1 0.0 0.0
2014 1 0.0 0.0
2013 1 0.0 0.0
2012 1 0.34 0.34
Published in May the following year

Comments

Comments regarding updates on the publication channel are only visible for you and the advisors. Comments regarding the scientific quality and levels will be public.

Login to comment
Resultatet fra en analyse av 30 tilfeldig valgte artikler nylig publisert i Analytical Cellular Pathology gir grunn til bekymring. 21 av 30 artikler (70%) inneholdt åpenbare alvorlige feil eller duplikasjoner som skulle vært identifisert gjennom peer-review/redaksjonell kvalitetskontroll:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1lv41cNulmjYMH5Tzk-v_I6ue3CA4X19-VlwAdYUC90c/edit?usp=sharing

Jeg vil understreke at analysen som ble gjennomført, kun var en rask og overfladisk undersøkelse som var basert på rask identifisering av åpenbare feil i figurer (kombinasjon av automatisk deteksjon av duplikasjoner vha ImageTwin og rask manuell gjennomgang for deteksjon av duplikasjoner og åpenbare feil). Jeg vil derfor anta at det vil være langt flere problematiske forhold i de undersøkte artiklene som ikke ble fanget opp.

Flere av de problematiske artiklene som ble identifisert, viser åpenbare feil i hvordan eksperimenter er gjennomført, med metoder (flow cytometriske analyser) som er svært mye brukt innen biomedisinsk forskning. At disse åpenbare feilene ikke blir fanget opp gjennom peer-review og redaksjonell kontroll, viser hvor useriøst dette tidsskriftet er.
Takk for innspill.
Dette tidsskriftet ble revurdert på vedtaksmøtet for nivå 1 19.januar. Vedtaket ble at tidsskriftet beholder nivå 1.

Mvh.
Lena-Cecilie Linge
Dette tidsskriftet bærer preg av å være infiltrert av kinesiske artikkelmøller.
Stort sett alle artikler er fra kinesiske forskere i Kina, og har kararakteristiske trekk som indikerer at de er produkter av artikkelmøller (de har lik layout, diffuse Western immunoblot, underlige flow cytometriske dot plots og meningsløse datatilgjengelighetserklæringer.

Et søk på den meningsløse frasen "The data used to support the findings of this study are
included within the article." gir 40 treff på artikler publisert i dette tidsskriftet.
Takk for innspill. Vi vil vurdere tidsskriftet på neste vedtaksmøte.

Mvh.
Lena-Cecilie Linge

Norwegian Directorate for Higher Education and Skills
Postbox 1093, 5809 Bergen
Phone: (+47) 55 30 38 00
Email: post@hkdir.noPrivacy policy

Availability statement

Cookies

Content on this site is licensed under Norwegian Licence for Open Government Data (NLOD) 2.0 Norwegian Licence for Open Government Data (NLOD) and Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) ).

https://kanalregister.hkdir.no offers cookies to learn more about their users.I concur No thanks