NO EN Login

Cogent Arts & Humanities

Bibliographic Information

International Title:

Cogent Arts & Humanities

e-ISSN:

2331-1983         Period: [2014 .. ]

Language:

English

Country of publication:

United Kingdom

URL:

https://www.tandfonline.com/toc/oaah20/current

Publishing House:

Taylor & Francis

ITAR Code:

1025332

NPI Scientific Field:

Interdisciplinary Humanities

Criteria

✅ Scientific editorial board
✅ Peer reviewed
✅ International authorship
✅ Approved ISSN

Open Access

Between 29.04.2022 - 04.05.2022 some journals had wrong values for DOAJ and Sherpa Romeo.

 Included in publishing agreement :
Consortium agreement Valid until December 31 2022
Taylor & Francis
45 Institutions in Agreement: Show [+]
Akershus universitetssykehus HF
Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
Bergen Global, Chr. Michelsens Institutt
Diakonhjemmet sykehus
Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning
Folkehelseinstituttet
Forsvarets forskningsinstitutt
Forsvarets Høgskole
Handelshøyskolen BI
Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Molde - Vitenskapelig høgskole i logistikk
Høgskolen i Østfold
Høgskulen i Volda
Høgskulen på Vestlandet
Høyskolen Kristiania - Ernst G Mortensens Stiftelse
Institutt For Fredsforskning
MF vitenskapelig høyskole for teologi, religion og samfunn
Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge AS (NUBU)
NIBIO
NLA Høgskolen
Nofima
NORCE Norwegian Research Centre AS
Nord Universitet
Nordlandsforskning
Norges Handelshøyskole
Norges Idrettshøgskole
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
Norges musikkhøgskole
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Norsk institutt for naturforskning
Norsk Utenrikspolitisk Institutt
Oslo Nye Høyskole
OsloMet - Storbyuniversitetet
Regionsenter for barn og unges psykiske helse, helseregion Øst og Sør
SINTEF AS
Transportøkonomisk institutt
UiT - Norges arktiske universitet
Universitetet i Agder
Universitetet i Bergen
Universitetet i Oslo
Universitetet i Stavanger
Universitetet i Sørøst-Norge
Vestlandsforsking
VID vitenskapelige høgskole
Read more about this publishing agreement on openscience.no
Consortium agreement Valid until December 31 2022
Taylor & Francis Gull
26 Institutions in Agreement: Show [+]
Akershus universitetssykehus HF
Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning
Folkehelseinstituttet
Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Molde - Vitenskapelig høgskole i logistikk
Høgskolen i Østfold
Høgskulen i Volda
Høgskulen på Vestlandet
Høyskolen Kristiania - Ernst G Mortensens Stiftelse
Institutt For Fredsforskning
NIBIO
Nofima
NORCE Norwegian Research Centre AS
Norges Idrettshøgskole
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Norsk institutt for naturforskning
Norsk Utenrikspolitisk Institutt
Oslo Nye Høyskole
Transportøkonomisk institutt
UiT - Norges arktiske universitet
Universitetet i Agder
Universitetet i Bergen
Universitetet i Oslo
Universitetet i Stavanger
Universitetet i Sørøst-Norge
Vestlandsforsking
Plan S: Journal Checker Tool [+]

Scientific level placements and Norwegian HEIs publication points

Level X decision: NPU har mottatt bekymringsmeldinger fra norske forskere på mangelfull fagfellevurdering. NPU har derfor rådført seg med fagkomiteen i tverrfaglig humanistisk forskning og besluttet at vi ønsker innspill fra forskermiljøet gjennom å plassere tidsskriftet på nivå x-listen.

Year Scientific Level Author Shares Publication Points
2022 X
2021 X
2020 1 0.0 0.0
2019 1 3.5 4.3335
2018 1 0.0 0.0
2017 1 0.0 0.0
2016 1 0.0 0.0
2015 1 1.0 1.0
Published in May the following year

Comments

Comments regarding updates on the publication channel are only visible for you and the advisors. Comments regarding the scientific quality and levels will be public.

Login to comment
Jeg publiserte i tidsskriftet da det var ganske nytt (2015). Jeg fikk to ordentlige og grundige fagfellevurderinger og betydelig veiledning fra redaktøren (som alltid navngis sammen med forfatteren og slik står medansvarlig for nivået på det som publiseres). I etterkant har jeg fagfellevurdert artikler for dem to ganger. I det ene tilfellet frarådet jeg publisering og artikkelen ble ikke publisert. Ut fra min erfaring er det altså ikke grunn til bekymring, men jeg har ikke oppdatert kunnskap om det generelle nivået -- som ser ut til å variere en god del. Jeg er kjent med at tidsskriftet på et tidspunkt ble trollet av open-access motstandere som fikk publisert en parodi av kjønnsforskning der.

Norwegian Directorate for Higher Education and Skills
Postbox 1093, 5809 Bergen
Phone: (+47) 55 30 38 00
Email: post@hkdir.no

The Norwegian Register for Scientific Journals, Series and Publishers collects information from other sources and registers. We will endeavour to keep the information up to date and accurate, but we do not accept any liability in relation to any errors or outdated data.

x
https://kanalregister.hkdir.no uses a few cookies of no significance for the user experience.Read more. I concur