NO EN Login

International Journal of Molecular Medicine

Bibliographic Information

International Title:

International Journal of Molecular Medicine

p-ISSN:

1107-3756         Period: [1998 .. ]

e-ISSN:

1791-244X         Period: [1998 .. ]

Language:

English

Country of publication:

Greece

URL:

http://www.spandidos-publications.com/ijmm/

Publisher:

Spandidos Publications

ITAR Code:

9463

NPI Scientific Field:

Biomedicine

Minimum Criteria

✅ Scientific editorial board
✅ Peer reviewed
✅ International authorship
✅ Confirmed ISSN

Open Access

❌ Not indexed by DOAJ - Checked 1 day ago
❌ Not included in any publishing agreement
Plan S: Journal Checker Tool [+]

Scientific level placements and Norwegian HEIs publication points

Level X decision: The National Board of Scholarly Publishing has decided to set the journal to level 0, because the time at level X did not result in any feedback from the scientific community.

Year Scientific Level Author Shares Publication Points
2024 0
2023 1
2022 1 0.0 0.0
2021 1 0.0 0.0
2020 1 0.0 0.0
2019 1 0.0 0.0
2018 1 0.0 0.0
2017 1 0.625 1.167
2016 1 0.9167 2.5961
2015 1 1.1905 2.0838
2014 1 2.2583 2.2583
2013 1 0.625 0.625
2012 1 1.1 1.1
2011 1 0.0 0.0
2010 1 0.0 0.0
2009 1 0.63 0.63
2008 1 0.0 0.0
2007 1 0.0 0.0
2006 1 0.0 0.0
2005 1 0.14 0.14
2004 1 0.76 0.76
Published in May the following year

Comments

Comments regarding updates on the publication channel are only visible for you and the advisors. Comments regarding the scientific quality and levels will be public.

Login to comment
Spandidos publictions er drevet av Demetrios Spandidos, som ble tvunget til å avslutte sitt arbeidsforhold ved universitetet i Toronto pga mistanke om uredelighet (se "Racing to the Beginning of the Road: The Search for the Origins of Cancer," by Robert A. Weinberg.

Demetrios Spandidos er redaktør av 10 forskjellig Spandidos publications, og hvor familiemedlemmer sitter som deputy edtiors. noe som i seg selv er grunn til bekymring.

Det som kjennetegner Spandidos tidsskriftene, er at stort sett alt som publiserer der har tilknytning til Kina. Over 80% av artiklene i Exp and Therapautic Medicine er fra Kina. Tidsskriftet fremstår som en kanal for massedistribusjon av tvilsomme artikler, hvor mange sannsynligvis er fabrikkert av de såkalte papirmøllene. Dette baseres på likheter i layout og underlige formulering, høy grad a data duplikasjoner i enkeltartikler og mellom ulike artikler, og epostadresser som ikke har noe tilknytning til forfatter/institusjon.

Ved gjennomgang av artikler, finner vi at tidsskriftet har en sto andel av dataduplikasjoner. Alt er publisert i PubPeer. Erfaringen er at de ikke følger opp bekymringsmeldinger, og har tilsynelatende ingen intern kvalitetskontroll.

For mer informasjon:
https://forbetterscience.com/2021/04/26/spandidos-and-the-paper-mill/

Jeg anbefaler at dette tidsskriftet ikke lenger listes på nivå 0 eller 1.

Norwegian Directorate for Higher Education and Skills
Postbox 1093, 5809 Bergen
Phone: (+47) 55 30 38 00
Email: post@hkdir.noPrivacy policy

Availability statement

Cookies

kr.info.lisense

https://kanalregister.hkdir.no offers cookies to learn more about their users.I concur No thanks